Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Hogyan védd meg a családodat a spirituális támadásoktól?

alt

Egy ördögűző asszisztense ad gyakorlati útmutatást, ami az egyház tanításában gyökerezik, azt állítván, hogy „a szentségi élet hatalmas védelmet nyújt” az egész család számára.

Ezt nem olyan munka, amit az apróhirdetésekben megtalálsz: ördögűző asszisztens. Amellett, hogy feleség és anya, Kathleen Beckman ezt a munkát az Egyház ördögűzés és szabadítás szolgálatában végzi. Az egyházért végzett egyéb munkája közé tartozik az evangéliumi üzenet terjesztése a katolikus rádióban és televízióban, a Nemzetközi Ördögűzők Szövetsége tanfolyamának elvégzése a római Regina Apostolorum pápai egyetemen, továbbá az Imádság a papokért Alapítvány társalapítója, és a papság szentsége és védelme érdekébent végzett ima- és áldozatvállalási szolgálat.

Share
Bővebben...

Ördögűző: A katolikus doktrína zűrzavarát ki kell javítani, mielőtt az egyház és a világ erkölcsét ’megtisztítják’

alt

 (LifeSiteNews) - Egy híres amerikai ördögűző azt tanácsolja a katolikus egyháznak, hogy a doktrínát kell rendbe tenni, mielőtt [az egyház] saját erkölcsi helyzetét orvosolják és a kegyelem újra kiáramolhat a világba, mivel a világ állapotát végső soron az egyház állapota határozza meg.

Chad Ripperger atya egy nemrégiben tartott lelki hadviselésről szóló konferencián kifejtette, hogy a világban egyre növekvő gonoszságok, amelyek megmutatkoznak nemcsak „geopolitikai helyzetünkben”, de az emberkereskedelem, a pedofília és a sátáni rituális visszaélések minden eddiginél nagyobb számában is, a katolikus egyházban bekövetkezett „kegyelmi összeomlásra” vezethetők vissza. Ezt az erkölcsi összeomlást az egyházban Fr. Ripperger szerint egy teológiai összeomlás váltotta ki.

Share
Bővebben...

A 7 főbűn (12)

alt

5. Hogyan lehet segíteni rajta?
Hogyan lehet a szexualitás pozitív energiáit beépíteni, és mégis megőrizni magunkat egyes romboló kitörésektől?

a) A tisztaság gyakorlása

Sohasem lehet eleget hangsúlyozni, egy főbűn ellen mindig az ellentétes erénnyel kell küzdeni. A tisztátalanság ellen a tisztasággal. Ezt a szót nevetségessé tették, kigúnyolták. Mégis a szabadsággal áll összefüggésben. A KEK szép bekezdést szentel neki:

Share
Bővebben...

Fulton Sheen július 4-i ’Függőségi Nyilatkozata’

alt

1941. július 4-én az akkori Msgr. Fulton Sheen kiadtaa Függőségi nyilatkozat című könyvét, hogy felrázza Amerika lelkét, hogy felismerjék, mit jelent a függetlenség, és hogy figyelmeztesse az amerikaiakat, mit kell tenniük annak megőrzése érdekében.

Sheen, aki egy igazi próféta, eme műve még időszerűbb napjainkban, amikor a világ egyre több erőszakkal, irracionalitással, Isten és a vallás növekvő elhagyásával, önmagunk bálványimádásával és még sok mással van tele.

Share
Bővebben...

A jámborok eretneksége

alt

 Mostanában hozzászoktunk, hogy az eretnek tanítások azoktól jönnek, akik feladata a tanítás tisztaságának őrzése lenne. Az emiatti szükségszerű zűrzavarban a régi logika szerint önkéntelenül is szövetségesnek, az igaz tanítás követőinek és őrzőinek vélünk mindenkit, aki látja és kárhoztatja a zűrzavart, az egyházi közállapotokat, a hitetlenséget, különösen, ha imádkozó, rózsafüzért mondó jámbor hívekről van szó. De sajnos ez mégsem szükségszerűen van így. A gonosz lelkeknek mindegy, hogy valakit visszatartanak a katolikus úttól vagy „túltolják” őket az úton: a lényeg, hogy ne legyenek rajta. Ebben az írásban arról a megtévesztésről lesz szó, amely azért különösen fájó, mert a jámborokat, a választottakat ejti tévedésbe: a jámborok eretnekségéről, a Nagy Figyelmeztetésről. Ez az általános zűrzavarban zavartalanul terjedhet, annál is inkább, mert a papok az utolsó jámbor hívek elvesztésétől félve nem szívesen beszélnek róla.

Share
Bővebben...

Hit és gyógyítás

alt

Sokat beszélünk arról, hogy a betegek oldaláról mit jelent az Istenbe vetett hit a gyógyulásban, arról azonban, hogy mit jelent a gyógyítók hite, lényegesen kevesebbet. Vajon ez hogyan segíti a betegek gyógyítását-gyógyulását?

II. János Pál pápa magyarországi apostoli látogatása alkalmával a Magyar Tudományos Akadémián a következőket mondta: "két megismerési rend létezik: az ész és a hit rendje... Ész és hit ugyanarra az őseredeti igazságra törekszenek, amely Igazság nem mondhat ellent önmagának". Sokan szerették volna szembeállítani a két megismerési folyamatot egymással az elmúlt kétezer évben, de előbb vagy utóbb mindig csődöt mondott a próbálkozás, pontosan a pápa által kifejezett gondolat érvényessége miatt.

Share
Bővebben...

A 7 főbűn (11)

alt

4. Mitől főbűn?

Térjünk vissza a szép Zsuzsannához és folytassuk Dániel könyve 13. fejezetének olvasását: láthatjuk, hogy az öreg kéjsóvárok hogyan válnak hazugokká, hamis esküdőkké és gyilkosokká, Dávid király hasonló fatális Láncolatát ismerheti meg a bűnöknek, mikor bűnös módon megkívánja Betsabé-t és odáig megy, hogy megöleti a férjét, az által, hogy az ütközet veszélyes helyére küldi és magára hagyatja (2 Sam 11). A paráznaság többi bűnnek a forrása és egészségtelen is: szörnyeket szül.

Share
Bővebben...

Civilizációk felívelése és bukása

alt

Óriási változások zajlanak körülöttünk: kulturális, sőt civilizációs értelemben véve átmeneti időszakban vagyunk. Más és más  okokból kifolyólag ugyan, de azzal nagyjából mindenki egyetért, hogy ami most van, az így nem folytatható. Vannak, akik az  elmaradt forradalmat várják, hogy végre megvalósulhasson az ember végső felszabadítása mindennemű társadalmi és kulturális kényszer alól. Mások szerint viszont a Titanicon ülünk: a zenekar játszik, a közönség önfeledten mulat, miközben a hajó  már süllyed. Vajon kinek van igaza?

Share
Bővebben...

Család-Gyermek-Jövő Tanulmányok a családtudomány köréből

altA 2020-ban életre hívott KINCS Családtudományi Szakmai Kollégium megjelentette első kötetét „CSALÁD – GYERMEK – JÖVŐ Tanulmányok a családtudomány köréből” címmel. Az Aczél Petra által szerkesztett könyv tíz tanulmányon keresztül mutatja be a társadalom és a család viszonyát, a családtudomány hazai eredményeit a gyermekvállalás kérdésköréhez kapcsolódóan vagy a párkapcsolat és a gyermeknevelés összefüggéseit. A szerzők szociológusok, néprajzkutatók, statisztikusok, közgazdászok, orvoskutatók, pszichiáterek és jogászok. A kötet megvásárolható vagy e-book formájában letölthető a Kopp Mária Intézet e-könyvesboltjában. 

Share
Bővebben...

A 7 főbűn (10)

alt

2. Mitől bűn a tisztátalanság, bujaság?

A tisztátalanságot mindenki elítéli, amikor az megsebzi mások szabadságát (pedofilia, szexturizmus), az általános engedékenység azonban teljesen elnéző, amikor csak „individuális gyakorlatról” van szó, amelybe a partner is beleegyezik. „Nincs abban semmi rossz, ha az ember magának örömet okoz”, hallani. Nézzük csak meg közelebbről.

Share
Bővebben...

Programajánló

Anthony atya Magyarországon

május
kedd
30

Szeretettel és nagy örömmel küldöm Anthony Parankimalil Szent Vincés Rendi szerzetes at…
Kezdődött 3 napja

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

június
csütörtök
22
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
20 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

augusztus
csütörtök
24
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
83 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.