Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Szakadár fortélyok

alt

A liberális papok és laikusok jelenlegi kísérlete arra, hogy a Katolikus Egyházat arra kényszerítse, hogy megszabaduljon attól, amit ők elfogadhatatlannak tartanak a szexuális erkölcsről, szükségszerűen tartalmazza az egyház által használt nyelv megváltoztatására irányuló erőfeszítéseket, ahogy ezeket a doktrínákat a hivatalos oktatási dokumentumokban, például a Katolikus Egyház Katekizmusában kifejtik. Az egyik alkalmazott stratégia önmagának ellentmondó támadási formát használ: a tanítást elutasítják a homályos filozófiai nyelv használata miatt, ami a modern emberek számára érthetetlen. Ugyanakkor a tanítást kegyetlennek és bántónak ítélik meg, mert ugyanazok a modern emberek, ahogy ez kiderül, tökéletesen képesek megérteni a tanítás nyelvezetét és értelmét. Csak nem tetszik nekik.

Share
Bővebben...

Vajon a csodák összeegyeztethetőek a tudományos világképpel?

alt

Francis S. Collins amerikai biokémikus és genetikus 2006-ban kiadott könyvében (Language of God, magyarul dr. Molnár Csaba fordításban: Isten ábécéje) részletesen tárgyalja a csodának mint jelenségnek tudománnyal való viszonyát. Elmondása szerint a könyv megírásakor elsődleges célja a tudományos és vallásos világkép kibékítése volt.

A szerző elismert tudósnak számít az Egyesült Államokban, de neve ismerősen csenghet bárki más számára is, aki érdeklődik a biológia iránt. Collins az 1990-től 2006-ig tartó Human Genom Project vezetőjeként 16 éven át tanulmányozta csapatával az emberi DNS-t, ennek eredménye, hogy ma már ismert teljes géntérképünk. Az ő írásából hoztunk el nektek egy igencsak érdekes fejezetet.

Share
Bővebben...

Miért nem katolikus, amit Perintfalvi Rita tanít?

alt

Az alábbiakban Perintfalvi Rita, a Klub rádióban tavaly elhangzott egyik interjújára  szeretnék reagálni. ​​ 

Szerencsére Magyarország még messze nem olyan progresszív gondolkodású, mint Ausztria, ahonnan Perintfalvi Rita, mint katolikus teológus, az ott már szélesebb körben elfogadott ideológiát próbálja behozni és elterjeszteni hazánkban is. A kérdés csupán az, hogy kell-e nekünk ez az ideológia? Tulajdonképpen senki nem kérdezte meg tőlünk. Egyszerűen csak nyomul erőszakosan előre, úgy hogy közben látszólag senki és semmi nem állja útját. Miért veszélyes ez ránk?

Share
Bővebben...

Malachi Martin: A kísértés órája (3)

altIII. rész: Az Emmausz faktor

Bernard: Ebben az interjúban arról fogunk beszélni, hogy az új világrend és az Egyház jelen helyzete milyen hatással vannak az egyházközségek papjaira és családjaira. Megbeszélhetjük azokat a taktikákat vagy stratégiákat, amik segíthetnek, hogy megbirkózzunk azzal a helyzettel, amibe belekerültünk. Először is, a kérdésem a következő: Olyan a helyzet, hogy nem lehet menekülni az új világrend elől? Mondjuk, nem költözhet el valaki az ország egyik részéből a másikba, hogy megszabaduljon a problémáktól, amiket az új világrend okozott?

Share
Bővebben...

Malachi Martin: A kísértés órája (2)

ALTII. rész: Paktum a gonosszal

Bernard: Az első interjú során megvitattuk a Szélsöpörte házat, amelynek fő témája a hitehagyás, Lucifer munkájának eredménye. Most arról az új világrendről szeretnék beszélgetni, amelyet bevezetni igyekeznek. Mik ennek a fő jellemzői?

Martin atya: Ez egy nagyon fontos kérdés, mert sok ember, amikor az új világrendről hall, ezt mondja: „Ez egy világkormányt jelent. Egyetlen kormány lesz, amelyik mindenkit vezet.” Először is: nem ez az új világrend lényege. Másodszor: az új világrend lényegében már itt is van. Létrehozták. Nem menekülhetünk belőle. Tetszik vagy nem, itt van. Létrejött. Mi is ez tulajdonképpen? Ma nem létezik olyan ország, amelyiket nem lehet a következő három részre osztani. Mindig van egy kormány, ami ma fontosabb, mint valaha. Van azután a gazdaság, és harmadiknak a kormánytól független szervezetek csoportja, amibe beletartozik az ittas vezetés ellen harcoló anyák[1] egyesületétől kezdve a katolikus egyházig minden. Itt áll ma az Egyház. Így áll a vallás. Egyszerűen egy a civil szervezetek között, amelyek az emberek számára nyitva állnak.

Share
Bővebben...

Malachi Martin: A kísértés órája (1)

kisertes orajaElőszó

A kísértés órájában Malachi Martin azt állítja, hogy az Egyház története Krisztus életét tükrözi. Az Egyház jelenlegi állapota Jézus kínszenvedését és keresztre feszítését idézi.

Urunk keresztre feszítésekor úgy tűnt, hogy a gonosz erők győztek. Kínszenvedése során Jézus ezt mondta: „Ez a ti órátok, a sötétség hatalmáé.”[1]. Ma szintén úgy látszik, hogy a gonosz győzedelmeskedett. A legalizált abortusz, az ocsmányság uralkodása a kultúrában, a mindenütt felbukkanó pornográfia mind az ördög keze nyomát mutatja. A templomokban a hívek számának aggasztó fogyása, egyik rettenetes botrány a másik után, jó papok meghurcolása, a papság gyengesége a napjainkban megnyilvánuló gonosszal szemben – mind világosan mutatja, hogy a sátán beférkőzött közénk.

Share
Bővebben...

Fénykereszt?

alt

Az elmúlt években több úgynevezett fénykeresztet állítottak Magyarországon, nemrég Szentendrén is kezdeményezték egy ilyen felállítását. Ugyan ezeket alapvetően a jámborság jelének tartom, bizonyára a megszentelésüket végző püspökök is, ugyanakkor az eredete kapcsán van néhány olyan motívum, amely a népi vallásosságon túlmutatva a káros babonaság témakörébe tartozik. Vagy ami még problémásabb lehet, elvonhatja a figyelmet és a lelket a valós keresztény életről, a valódi imáról, a valódi istentiszteletről. Ezért érdemes elgondolkozni róla.

Share
Bővebben...

Malachi Martin: A sötétség birodalma (3)

alt

III. rész: A sátán füstje

Bernard: A jó és a rossz közötti harc behatol közvetlenül az Egyházba is? A sátánnak az Egyházon belül is lehet befolyása?

Martin atya: Tapasztalataink alapján erre a kérdésre igennel kell válaszolni. Ismerjük a sátán behatolása mögötti elméleti alapelveket. A sátán szabadon hatol be bárhova, ahol az emberi lények szabad akaratukat gyakorolják. Jób könyve klasszikus példája ennek az elvnek.

Share
Bővebben...

Malachi Martin: A sötétség birodalma (2)

alt

II. rész: Az ördög és az új világrend

Bernard: Társadalmunkban jelenleg mindenütt terjed a sátánizmus?

Martin atya: Egy új fázisban vagyunk. Elmondom magának, miért nevezzük ezt új fázisnak. Kétségtelenül mindig volt megszállottság és exorcizmus. A zsidó vallás ellátta papjait és bölcseit az exorcizmus eszközeivel. Az evangéliumok tanúsítják, hogy Krisztus idején létezett megszállottság és ördögűzés. Krisztus, lévén Úr és Mester, egy pillanat alatt kiűzte az ördögöket. Ne felejtsük el, hogy Ő hét ördögtől tisztította meg Mária Magdolnát. Ez egy rakás ördög! A protestáns reformáció idején és a felvilágosodásnak nevezett korban – ahogy a katolicizmus szélesen elterjedt gyakorlata csak bizonyos országokra korlátozódott –, csökkent az ördögben való hit is. Azután bizonyos tudósok megpróbálták bebizonyítani, hogy az ördög nem is létezik, és megszállottság sincs. Az egész fogalom elhalványult.

Share
Bővebben...

Malachi Martin: A sötétség birodalma (1)

alt

I. rész: Ördögűzés és megszállottság

Bernard: Talán azzal kezdhetnénk az interjút, hogy mesél egy kicsit önmagáról, a múltjáról és jelenlegi tevékenységéről is.

Martin atya: Írország Kerry grófságában születtem ezelőtt hetven évvel. Családom sok tagja él ma is Írországban. Ha annak az országnak bizonyos részein valaki elhajít egy követ, biztos lehet abban, hogy eltalálja vele valamely vérrokonomat. Nemzetségünknek igen sok tagja van. Közvetlenül a második világháború kitörése előtt az írországi jezsuitákhoz csatlakoztam.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.