Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Megkeresztelt istentelenek társadalma

Interjú Georgij Mitrofanovval, szentpétervári Lelkészképző Akadémia egyháztörténész professzorával az orosz ortodox egyház állapotáról

Georgij atya! Kirill pátriárka minden hatalmát bevetve csalogatja az ifjúságot az egyházba. Vonzó-e a papi hivatás?
Egyre kevesebb jelöltünk van. Egyrészt az 1990-es évek óta visszaesett a születések száma, másrészt csökken az ortodox egyház iránti érdeklődés. Mivel nálunk nincs felvételi vizsga, főként olyan fiatalok jönnek hozzánk, akik iskoláik elvégzése után sehol másutt nem tudnak elhelyezkedni. Ennek megfelelően alacsony a képzettségük és társadalmi státusuk.

Share
Bővebben...

Önvédelmi gyorstalpaló keresztényeknek

0006122a

Megfigyelésem szerint ateista és New Age harcművészeti klubokban, továbbá tömegkommunikációs csatornákon oktatják azokat az összpontosított, hatásos támadásokat, melyektől egy csapásra kifekszik egy megtermett, életerős keresztény.

Share
Bővebben...

Az észrevétlenül lopakodó új globális etika

alt
A berlini fal leomlása óta globális kulturális forradalom zajlik a világon. Egy új, „kereszténység utáni” erkölcs új kifejezései, normái, értékei, életsílusai terjedtek el és váltak globálisan irányadóvá. Az új etika jelszavai megtévesztően hasonlóak a keresztény szeretetparancs alapelveihez, tartalmuk mégis különösen más. Rendkívül fontos, hogy keresztényként tudatosítsuk, mi is történik körülöttünk; fontos, hogy felismerjük a csúsztatásokat, az eszmei hátteret, és fellépjünk az igaz, krisztusi értékek védelmében.
Share
Bővebben...

Keresztény zen?

AKovacsSzigeti György Zen történetek című válogatásában (Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1996.) olvassuk (83.o.) a következő történetet, amelyet az utókor épülésére följegyeztek:

“Amikor Tung-san Hsziao-cung szerzetes először járt Ven-csu Jing-hszin zen mesternél, az így szólt szerzeteseihez: – Az egyenes horgok a fekete sárkányokat kapják el. A hajlított horgok a békákat és a földigilisztákat kapják el. Akad-e köztetek valaki, aki horogra kapott már egy sárkányt?

Share
Bővebben...

Az ősmagyar Visnu

Egész álló nap ástam és kertet rendeztem, égtek izmaim a szokatlan munkától. A késő délután sötét színei beborították a Balatont, feltámadt a szél. Nemrég másztam ki a vízből és nagyon fáztam: magamra húztam kopott, kék pólómat, aminek elején Jézus Pantokrátor trónolt, rovásírásos felirattal körülvéve. Ültem a parton, magamba szívtam a beton melegét és lassan kortyoltam sörömet; a napszemüveg sötétre színezte a tavat.

Share
Bővebben...

A gyógyító semmi

altBár a homeopátiának számtalan követője van, természettudományos szempontból nem megalapozott módszer. Cikkünkben megpróbáljuk tárgyilagosan bemutatni a vele kapcsolatos fenntartásokat. (D.K.)

A homeopátia alapjai

Az alternatív vagy komplementer gyógyászati módszerek sorában különleges helyet foglal el a homeopátia. Míg ebbe a kategóriába általában olyan ősi és/vagy Európán kívüli eredetű módszerek tartoznak, melyek axiómáikban, alapfeltevéseikben térnek el gyökeresen a mindenki által ismert hagyományos vagy nyugati orvostudománytól (az akupunktúra, a csontkovácsolás, auramodifikáció és hasonlók), a homeopátia csak alig kétszáz éves és egy lipcsei doktor alkotta meg az alapelveit.

Share
Bővebben...

Harry Potter világképe

Éppen egy éve, hogy az ethos 2001/2 számában részletesebben foglalkoztunk a Harry Potter-őrülettel, amely a tavaly év végén mozikba került első filmváltozat révén újabb csúcsponthoz érkezett. Eközben a közvélemény jó része továbbra is bagatellizálja azt a kétes hatást, amit a történetek a gyermekekre kifejtenek. Ezért a következőkben ismét szeretnénk felhívni a figyelmet néhány alapvető dologra, s ezzel is továbbgondolásra késztetni szülőket, pedagógusokat és mindazokat, akik felelősséget éreznek a jövő nemzedékért.

Share
Bővebben...

Báránybőrben

„Őrizkedjetek a hamis prófétáktól, kik a juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.”  (Mt 7:15)

 Távol legyen tőlem, hogy akár a történelmi egyházakat, akár a kisegyházakat, vagy a szektákat megszóljam. Még kevésbé célom egymással szembe fordítani őket. Egyszerűen nem hallgathatok. Nem hallgathatok, mint keresztény, nem hallgathatok, mint családos, nem hallgathatok, mint egyszerű honpolgár.

Share
Bővebben...

A tápiószentmártoni Attila dombról

alt

"Amit leszűrtem a rendelkezésemre álló (gyors kutakodas alapján összeszedett) információkból:
- Bizonyított természettudomanyos alapja nincs, feltételezések és nem konvencionális tudományos fogalomhasználat annál inkább (pl. villamos-mágneses erőterek).
- Konkrét mérésekre hivatkoznak, de a forrás, illetve adatok megadása hiányzik.

Share
Bővebben...

Agykontroll keresztény szemmel

alt

"Megjegyzem, nincs azoknak igazuk, akik azt mondják, szükséges elvégezni az agykontroll tanfolyamot ahhoz, hogy igazán meglássuk, miért elfogadhatatlan a hívő ember számára. Szerintem egy keresztény értékek mentén gondolkodó ember ... biztos ítéletet alkothat a módszerről”. (Juhász Zoltánné Aranka, volt természetgyógyász)

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.