Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Megünnepeljék-e a keresztények Halloween-t?

Mindenszentek ünnepe vagy Halloween? Fr. Joseph Edattu tanítása.

 

Share

Szűz Mária koronája

Szuzanya oltar

A pécsszabolcsi Magyarok Nagyasszonya templom szentélyének apszis – freskóján Szűz Mária, mint a magyar szent koronával megkoronázott királynő ül a trónusán. Alatta magaslik a neogótikus faoltár három szoborfülkéjével; a középső szobor ismét mint királynőt jeleníti a Szűzanyát, és fejét szintén a szent korona ékesíti, kezében pedig a királynői jogar, bal karján a kicsi Jézus ül. Tőle kétoldalt a két magyar király, Szent István és Szent László szobra, mindkettőjük fején ugyancsak a szent korona. E harmónikusan megalkotott hármasoltáron, valamint a szentélyfreskón összesen tehát négy magyar szent korona látszik. Vajon minek köszönhető ez? Figyelmetlenség, túllelkesültség, valami nemzetieskedő túlzás hozta össze a négy koronát?     Mi áll a Szent Korona eme buzgó ábrázolása mögött?

Share
Bővebben...

A szentmisén leggyakrabban elkövetett hibák

alt

Mi kötelező, megengedett vagy javasolt a liturgikus ünneplés során.

A szentmisén való részvétel az Istennel való élő kapcsolat egy kiváltságos módja, Jézus által és Jézussal.

A szentmise alkalom arra, hogy a hívek megéljék a közösséget Krisztussal és egymással. Mindenki szabadon fejezi ki Istenbe vetett hitét mindenkor, ahogyan jónak látja, de ez nem térhet el – annak érvényessége és tartóssága miatt – egy bizonyos formalizmustól. Az alábbiakban szólunk a liturgikus ünneplés néhány „kibicsaklásáról”, amelyeket egyik vagy másik napon mindannyian elkövetünk…

Share
Bővebben...

A négy végső dolog: A halál

halal vonal

Wyoming északi részén van két kolostor, amelyek a régi, középkori karmelita szabályzatot követik, amelyet a Szent Sír rítusának neveznek. A szerzetesek a régi karmelita szabályzatot követik, amelynek egyik megnyilvánulása, hogy étkezés közben az asztalfőn egy koponya van, ami azt jelzi számukra, hogy bár most esznek, hogy életben maradjanak, a végén mégis meghalnak majd, ahogy mindannyian meghalunk. Ez tehát egy állandó figyelmeztetés. A koponya mellett egy latin felirat áll: „Memento homo, quia pulvis est, et in pulverem reverteris”, ami azt jelenti, hogy „Emlékezz ember, porból vagy és visszatérsz a porba”.

Share
Bővebben...

Vallások áruháza - New Age

alt

Nézd csak, micsoda kínálat a polcokon… Ami csak megtetszik, a kosaradba teheted - s így járulsz hozzá a posztmodern szinkretista világnézethez, amibe minden jöhet, csak ne legyen keresztény:

Ha az „ősi” vonz: primitív pogány elemeket, pl.

  • animizmus: „kőnek, fának, kutyának lelke van”
  • sámánizmus: szellemek segítségül hívása transzállapotban (megváltozott tudatállapot)
  • ősi spiritizmus és népi babonák felújítása
Share
Bővebben...

A megkülönböztetésről

alt

A megkülönböztetést adományként vagy tudományként tudjuk megvizsgálni.

A megkülönböztetés adományát –amely egyike a Lélek adományainak - megkaphatja az egyén, de működhet közösségi szinten is. Nem feltétlenül kötődik mély teológiai ismeretekhez, bár ezek nagyban segíthetnek a helyes megkülönböztetés gyakorlásában. Fontos, hogy mint bármely adományt, gyakoroljuk ennek a használatát is. Úgy gondoljuk, hogy egyike a legfontosabb és „leghasznosabb” adományoknak: a szó legszorosabb értelmében élet- és lélekmentő lehet.

Sajnos azt is látjuk, hogy túlzott használata vagy alig használata is gondokat okozhat az egyén vagy a közösség lelki fejlődésében. Sok atya vagy testvér a pasztoráció más területeit tartja fontosnak, a megkülönböztetést elhanyagolják, pedig teológiai, hittudományi ismereteik nagy súllyal esnének latban a helyes út kiválasztásában, a megkülönböztetés gyakorlásában.

Share
Bővebben...

A 7 főbűn (17)

alt

Megfordítani a szemléletet

A helyett, hogy megígérjük: „Majd, ha megvan minden, amire szükségem yan, adok” - ezt sohasem tesszük, mert a földi dolgok sürgetése felemészti legjobb szándékainkat is - e helyett érdemesebb azt mondani: „költségvetésem ennyi százalékát az Istennek szentelem.”

E követelmény alól senki sincs felmentve. Benoit Josephe Labre, egy XVIII. századi szent zarándok, aki misztikus vagabundus életét Róma utcáin fejezi be, megosztotta alamizsnáit a koldus testvéreivel. Nevelhetjük a javaik megosztására a gyermekeinket, úgy, hogy bátorítjuk őket, hogy zsebpénzük egy részét, mihelyt megkapták, ajándékozzák oda valami szociális műre, vagy szokjanak hozzá, a konkrét szeretet cselekedeteihez. A cölibátusban élők és a megszentelt életűek sem kivételek az adás törvénye alól. Az Ószövetség a papoktól azt kéri, hogy adják oda a tized tizedét (Szám 18,28-29). Lehet keveset birtokolni és mégis görcsösen ragaszkodni féltett kis vagyonkánkhoz, de lehet tehetősnek lenni és mégis nagylelkűen és bizalommal teljen élni.

Share
Bővebben...

Access Bars – nagyon nem ajánljuk

brain bars szupertudatos.hu

Egy gyermekét katolikus iskolába járató édesanya kért aggódva segítséget, mivel kislánya egyik osztálytársának anyukája „benne van ebben a dologban”, ami nagyon nem tetszik neki.

Azt írja, hogy „a [nő] lánya is megy kezelésekre, sőt már ad kezeléseket is, és mondta a lányom, hogy köveket tesz a vizébe, az energiákról beszél stb.” Ez a dolog megy iskolán kívül is, mert azt írja, hogy „egy barátom felesége is belekeveredett, el is váltak”. 

Share
Bővebben...

Minden, amit tudni kell a szabadkőművesség alapvető tanításairól

alt

 (LifeSiteNews) - Mi is pontosan a szabadkőművesség?  Valóban vallásnak minősül-e? Ha igen, akkor értelemszerűen egyetlen keresztény sem lehet tagja a szabadkőműves páholynak és maradhat meg a hitben, mint ahogyan az iszlámhoz sem csatlakozhat és maradhat hűséges Krisztushoz.

A legtöbb szabadkőműves, amikor megkérdezik, hogy a páholy vallás-e, határozottan tagadja ezt,  sőt azt állítja, hogy a szabadkőművesség nyitott bármely vallású ember számára. Még arra is rámutathatnak, hogy sok keresztény, katolikus és protestáns tagja különböző páholyoknak. A szabadkőművességgel kapcsolatban azonban számos olyan, a saját dokumentumaik által és tagságuk szavai révén igazolt tény van, amelyek arra utalnak, hogy a szabadkőművesség nemcsak vallási jellegű, hanem teljes értelemben vett  vallás.

Share
Bővebben...

Bűn-e a tetoválás?

dr. Anthony Parankimalil atya tanítása.

Az ókori pogány szokásoktól kezdve, amikor a halottak miatt bevagdalták a testüket, képet kaphatunk arról, hogy a Szentírásból, mely igék támasztják alá, hogy miért ne tetessünk tetoválást. Ez az ördög gúnyolása az emberi testen.

A tetoválás jelentése: hozzád tartozom.

Share

Programajánló

Anthony atya Magyarországon

május
kedd
30

Szeretettel és nagy örömmel küldöm Anthony Parankimalil Szent Vincés Rendi szerzetes at…
Kezdődött 3 napja

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

június
csütörtök
22
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
20 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

augusztus
csütörtök
24
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
83 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.