Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Apologéta figyelmezteti a katolikusokat a „mindfulness” veszélyeire

Ialtnterjú Susan Brinkmann új könyvéről

Susan Brinkmann , aki egykor a New Age-hez tartozó feminista volt, ma katolikus apologéta [hitvédő, a ford.], díjnyertes szerző, harmadrendi karmelita, rádió- és televíziós műsorok házigazdája.

Tudja, hogy milyen érzés boldogságot keresni az összes rossz helyen, és életét a katolikus hit örömhírének megosztására szentelte. Legutóbbi könyve, A Catholic Guide to Mindfulness [katolikus útmutató a mindfulness-hez. A ford.] figyelmeztet a legújabb keleti meditációs divat veszélyeire, és egy mélyebb útvonalat kínál katolikusoknak, ami az Egyház szentjeinek és az egyházdoktorok bölcsességén alapszik.

Share
Bővebben...

Koronavírus: hívás az Istenhez való visszatéréshez

alt

A koronavírusra adott reakciónk istentelen világi társadalmunk válságát tükrözi

A probléma nem is annyira a vírus – még ha potenciálisan halálos kimenetelű is. Ez a járvány egy biológiai tény, hasonlóan a többi járványhoz, amelyek az idők során az emberiséget sújtották.

Share
Bővebben...

Vissza a böjthöz

alt

A II. vatikáni zsinat fémjelezte megújulás nagyrészt a katolikus hagyomány mélységének és sokszínűségének felszabadító újrafelfedezéséből született. Paradox módon azonban a zsinatot követő reformok sokszor a „hagyomány” elvetésének ostoba szellemében jöttek létre, mintha az csupán a múlt elhalt maradványa lenne. Azzal, hogy a múltat meddőnek és elnyomónak nyilvánítva elvetettük, a mély és életadó dolgok közül is sokat elveszettünk. Ennek az eljárásnak egyik legsajnálatosabb vesztesége az ősi egyházi böjt és önmegtartóztatás eltörlése volt.

Share
Bővebben...

Szóháború, világháború

alt

A mai közéleti kommunikációban valami olyan banális és megtámadhatatlan, mint hogy egy lányt (nőnemű) „ő”-nek [angolul ’he’ a férfi, ’she’ a női névmás. A ford.] nevezni, meghívást jelent a végrehajtók légiói számára, hogy haragjuk rászálljon a helytelenül beszélőre. A szexuális forradalom támadásait a társadalmi rend etikája és integritása ellen kiegészítik azok a barbár módszerek, melyeket arra használnak, hogy fenekestől felforgassák a közösség normatív szókincsét.

Share
Bővebben...

A szexre formált agyad

alt

A legnagyobb nemi szervünk a két fülünk között található.

Az agy az a hely, ahol ténylegesen megtapasztaljuk az intimitást, az örömöt, a szeretetet és a kielégülést. Ugyanakkor, itt hozzuk létre a negatív érzéseket, a rossz szokásokat, a romboló kényszereket és a függőségeket.

Szigorúan véve a pornográfia egy kiváló példa erre.

Share
Bővebben...

Varga Laci atya a világ mai helyzetéről

A HIR TV Credo című adása, 2020. március 11.

Share

A Katolikus Egyház egésze és a katolikus hit erősebb, mint a német „szinodális út”

alt

Az úgynevezett „szinodális út” (Synodaler Weg) végső soron egy kísérlet, hogy ténylegesen eretnek tanokat hagyjanak jóvá az ezekhez tartozó szentségi és pasztorális gyakorlattal együtt. Ezek a tanok és gyakorlatok már évtizedek óta megrontják a német katolikus egyház életét.

Egyelőre a „szinodális út” jelen esete inkább eretnekség, mint szkizma. A Kánonjogi Kódex meghatározása szerint „az eretnekség valamely isteni és katolikus hittel elfogadandó igazságnak a keresztség felvétele után való makacs tagadása vagy a róla való makacs kételkedés”.

Share
Bővebben...

Jordan Peterson: Veszélyes emberek tanítják a gyerekeidet

Magyar felirattal

Share

Miért nincs szükségük a katolikusoknak a „mindfulness”-re

alt

A spirituális hadviselés és a szellemek megkülönböztetése (Sophia Institute Press) című könyvében Dan Burke világos és olvasható értelmezést adott Szent Ignác 14 „szabályára”, melyekkel meg lehet különböztetni azokat a negatív, boldogtalan és nyugtalan gondolatokat, melyeket gonosz szellemek finoman elhelyeznek az elménkbe. Klasszikus katolikus tanítás, hogy spirituális háború közepén élünk, Szent Ignác mentális zúgolódásaink éles pszichológusának bizonyult az évszázadok során.

Share
Bővebben...

Gender elmélet: a családot fenyegető veszély és a keresztény hit kinyilatkoztatása

alt

Ezt a beszédet 2019. május 16-án tartották meg Rómában a Life Forumon, melynek témája: „Az ember városa Isten városa ellen - Globális világrend a kereszténység ellen”, a Voice of the Family [Család Hangja] szervezet éves rendezvényeként.

A gender elmélet egy olyan modern fejlemény, amely az ember városát Isten városa, a világrendet pedig a keresztény hit ellenében állítja be.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.