Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Keresztény kultúra istenhit nélkül?

alt

A Századvég Alapítvány nyolc pontja a keresztény kultúráról

  1. Európa kultúrája keresztény, ez nem lehet vitakérdés.
  2. A keresztény kultúra felvállalása nem hit, hanem sorskérdés. A közös jövőnk függ tőle.
  3. Függetlenül attól, hogy ki hányadán áll Istennel, a keresztény kultúra a mi közös sorsunk. Megvédése kötelességünk.
  4. Európa keresztény kultúráját veszély fenyegeti kívülről. Ha az iszlám teret hódít a kontinensünkön, nem élhetünk úgy tovább, ahogy eddig.
  5. A keresztény kultúrát veszély fenyegeti belülről. Vannak olyan politikai erők Európában, amelyek gyengíteni akarják a keresztény elköteleződést, mert azt gondolják, az visszafogja Európát.
  6. Azért is gyengíteni akarják, mert a keresztény kultúra Európában szorosan összefügg a nemzeti keretekkel. Aki tehát a keresztény kultúrát gyengíti, az a nemzeteket is gyengíteni akarja.
  7. Mi, magyarok büszkén vállaljuk keresztény nemzeti elkötelezettségünket.
  8. A hit személyes meggyőződés, amelynek védelme a keresztény közösség feladata. Az ebből kinövő kultúra védelme pedig az állam kötelessége.
Share
Bővebben...

ENSZ 2015 utáni fejlesztési tervéről

alt

Marguerite A. Peeters részletesen elemzi az ENSZ 2015 utáni fejlesztési tervét. Alább rövid kiemelések olvashatók az IIS 301-es számú jelentésének elemzéséből. A teljes szöveg Sallai Gábor fordításában a szerző hozzájárulásával letölthető PDF-ben a Katolikus Válasz blog oldaláról.

Share
Bővebben...

Marguerite A. Peeters: A polgár és a személy

Képtalálat a következőre: „Marguerite A. Peeters”Lázadás és kiengesztelődés

Marguerite A. Peeters, a Lateráni Pápai Egyetem, a Pápai Orbán Egyetem, a Kongói Katolikus Egyetem professzora, valamint a Világiak Pápai Tanácsa és a Kultúra Pápai Tanácsa szakértője, dolgozatában korunk problémáinak gyökerét vizsgálja. A szerző világos áttekintést nyújt a globális trendek és a család helyzetének alakulásáról; a hanyatlás megállításának kulcsát a személyújrafelfedezésében találja meg. A fordítást Sallai Gábor végezte, és a szerző engedélyével bocsátotta rendelkezésünkre.

Share
Bővebben...

Az Egyház négy megkülönböztető jegye - az egyháztan jelenlegi válsága (3)

alt

Támadás az Egyház egysége ellen


Ferenc pápaságában sok minden csodálatra és dicséretre méltó. Elég csak megfigyelnünk, ahogyan az élet szentségét védi, a szegényekkel és a társadalom perifériájára szorultakkal törődik, vagy a fiatalokat buzdítja. Mindazonáltal időnként úgy látszik, hogy Ferenc pápa nem azt tekinti a szerepének, hogy az egység előmozdítója legyen, hanem hogy megossza az Egyházat. A jelek szerint gyakorlati filozófiája – már amennyiben tudatos filozófiáról beszélhetünk – azon a meggyőződésen alapul, hogy nagyobb egyesítő jó keletkezik a széttartó vélemények jelenlegi kavalkádjából és a belőlük fakadó megosztottságok zűrzavarából.

Share
Bővebben...

Amikor a „kigyógyítás” tényleg nem lehet sikeres

alt

Hetek teltek csak el azóta, hogy a sajtó hatalmas hírként tálalta, hogy a „reparatív” vagy „helyreállító” terápia egyik ismert képviselője újra a meleg életmód mellett döntött. Magyarországon a hírnek megágyazott, hogy előtte nemsokkal a köztévében beszélgetés zajlott a homoszexuális hajlamból való megváltozás lehetőségéről. Nos, a napokban robbant a bomba, hogy az első amerikai, akit legálisan „nem-bináris” személyként regisztráltak és transzneműként hordozott körbe a liberális és progresszív média, újra férfiként él és határozottan állítja: soha nem lett belőle nő, az operációk és hormonkezelések ellenére mindig is férfi maradt.

Share
Bővebben...

Odaállni a résbe

alt

Apostoli buzdítás katolikus férfiaknak, lelki fiaimnak

Thomas J. Olmsted, püspök, Phoenix Egyházmegye (USA) buzdítását nagyon fontos és követendő példának tartjuk. A részletekben közölt írást most teljes terjedelmében, letölthető formában adjuk közre.

A buzdítás letölthető itt.

 

Share

Egy volt transznemű személy feltárja az igazságot a genderrel kapcsolatban

Share

Az Egyház négy megkülönböztető jegye - az egyháztan jelenlegi válsága (2)

alt

A II. Vatikáni Zsinat: A Lumen Gentium dogmatikus konstitúció az Egyházról és az Egyház négy megkülönböztető jegye

Most azt vizsgáljuk meg, hogyan jelenik meg az Egyház négy jegye a II. Vatikáni Zsinat Egyházról szóló dogmatikus konstitúciójában, a Lumen Gentiumban. Mielőtt azonban belevágunk, fel kell idéznünk, hogy az Egyház történetében nem csak Ignác, majd sokkal később e zsinat foglalkozott az Egyház egy, szent, katolikus és apostoli voltával. A figyelem mindvégig jelen volt, és kifejezetten előtérbe került XII. Piusz Mystici Corporis Christi kezdetű enciklikájával. Eszerint Krisztus egyetlen Teste az Egyház apostoli hitének összhangján és azon az egyetemes hivatásán alapul, hogy az egész emberiséget szentté tegye.

Share
Bővebben...

Nincs gond a pubertás-blokkolókkal „nagyon korlátozott esetekben” 

alt

Vatikánváros, 2019. március 11. ( LifeSiteNews ) - A Pápai Életvédő Akadémia tagja a Vatican News weboldalán azzal érvelt, hogy „nagyon korlátozott esetekben” elfogadható a pubertás-blokkoló hormon adása gyermekeknek.

Share
Bővebben...

Az Egyház négy megkülönböztető jegye: az egyháztan jelenlegi válsága [1]

alt

A niceai-konstantinápolyi hitvallás (A.D. 381) szerint az egy, szent, katolikus és apostoli Egyházban hiszünk. Mindegyik jegyet helyesen kell megragadnunk és kifejtenünk a maga teljességében. Ám csak együtt, egymást áthatva alkotják azt a teológiai alapot, amelyen az Egyház autentikus önfelfogása alapulhat. Nélkülük elhomályosulna az Egyház önazonossága, eltűnne sajátos megkülönböztető karaktere, és mindenféle álruhát kényszeríthetnének rá – akár belülről, akár kívülről. A négy egyházi jegyet pedig az eucharisztikus liturgia fejezi ki a legteljesebben és táplálja a legbőkezűbben.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.