Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Isten egyedül Jézus Krisztust igazolta (9)

alt

Részletek Dr. Gerhard Bergmann "Jézus Krisztus, Mohamed, Buddha vagy a hinduizmus" c. könyvéből

(A Szent Margit Lap 65-66., 69-71. számában megjelent cikkek nyomán.) 

6. Jézus Krisztus és Mohamed, Buddha, valamint a hinduizmus közti különbség, egyenlő a megváltás és az önmegváltás közti különbséggel. 

Nemcsak az Evangélium tud az ember bűnösségéről, hanem a többi vallás is. De egyetlen vallás sem ad érvényes választ arra a kérdésre: mi lesz a bűneimmel? A bűn mindnyájunk életének borzalmas valósága. Mindenki tudja ezt, akiben felébredt a lelkiismeret. Akár elismeri az ember vétkét, akár nem – előbb-utóbb rá kell ébrednie bűnös voltára. És azután? És mert Buddha, Mohamed és a hinduizmus is ismeri a bűn valóságát, de semmit sem tud mondani arra nézve, mit tegyen az ember bűneivel, azért csak azt mondogatják: ezt kell tenned, azt kell tenned! És ennek alapján építik fel az üdvösség útját.

Share
Bővebben...

Gondolatok Halloweenről

alt

Napjainkban a halloween kedves és ártatlan gyermeki ünneplésnek van feltüntetve! A valóság azonban az, hogy ennek az ünnepnek pogány, mi több sátánista gyökerei vannak.

Gabriel Amorth atya, az időközben elhunyt, hosszú évekig tevékenykedő ördögűző Halloweent, mint valami szörnyűségeset, az ördög csapdájának nevezi, ami pogány eredetű, mélyen keresztényellenes és antikatolikus. A Balti országokból érkező úgynevezett „ünnepség” gyökeret vert az USA-ban és ezáltal időközben sajnos Európában is.

Share
Bővebben...

Isten egyedül Jézus Krisztust igazolta (8)

alt

Részletek Dr. Gerhard Bergmann "Jézus Krisztus, Mohamed, Buddha vagy a hinduizmus" c. könyvéből

(A Szent Margit Lap 65-66., 69-71. számában megjelent cikkek nyomán.) 

 5.5. Az üdvösség útja

 a) Az üdvösség útja Mohamednél

A mohamedánok soha nem vitázhatnak a Korán fölött. Jó azonban, ha minél többet tudnak belőle kívülről. A mohamedanizmus öt fő vallási kötelességet vés az ember szívébe. Ezekkel vezeti Mohamed követőit az üdvösség útján: 

Share
Bővebben...

Isten egyedül Jézus Krisztust igazolta (7)

alt

Részletek Dr. Gerhard Bergmann "Jézus Krisztus, Mohamed, Buddha vagy a hinduizmus" c. könyvéből

(A Szent Margit Lap 65-66., 69-71. számában megjelent cikkek nyomán.) 

 e) Felebaráti szeretet és szociális nyomor

Jézus Krisztus Evangéliumában a felebaráti szeretet a központi tanítások közé tartozik, míg a többi vallásban ez nem szerepel önálló tanként. „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd embertársadat, mint saját magadat” (Mt 22,37-39), mondta Jézus.

Share
Bővebben...

Isten egyedül Jézus Krisztust igazolta (6)

alt

Részletek Dr. Gerhard Bergmann "Jézus Krisztus, Mohamed, Buddha vagy a hinduizmus" c. könyvéből

(A Szent Margit Lap 65-66., 69-71. számában megjelent cikkek nyomán.) 

c) Fatalizmus. 

A fatalizmussal Mohamed Istenről szóló tanításában találkozunk. Isten mindenhatóságának túlhangsúlyozása el egészen az önkényuralomig, szükségszerűen kihat az emberről szóló tanításra is. Ez a kihatás a fatalizmus, melyet helyesen végzet-hitnek fordíthatunk. Minden, ami velem történik, Allah akaratából történik.

Share
Bővebben...

A pán-amazóniai szinódussal szemben figyelmeztetik bíborostársaikat a dubia bíborosok

alt

Levelet írt az amerikai Raymond Burke bíboros (a kezdőképen jobbra) és a német Walter Brandmüller bíboros (a kezdőképen balra), a dubia bíborosok két még élő tagja a bíborosi kollégium tagjainak, amiben aggodalmukat fejezik ki a bíborostársaik felé a készülő pán-amazóniai szinódus munkadokumentumában foglaltak miatt.

"A szinódus Instrumentum laborisának egyes pontjai nemcsak, hogy nincsenek összhangban az Egyház hiteles tanításával, de egyenesen ellentétesek vele." - írja Brandmüller bíboros az amerikai Catholic News Agency hírügynökség által megszerzett és idézett levélben.

Share
Bővebben...

Isten egyedül Jézus Krisztust igazolta (5)

alt

Részletek Dr. Gerhard Bergmann "Jézus Krisztus, Mohamed, Buddha vagy a hinduizmus" c. könyvéből

(A Szent Margit Lap 65-66., 69-71. számában megjelent cikkek nyomán.) 

 5.2. Az embereket illetően

 a) Kasztrendszer a hinduizmusban

Hogy a hinduizmusban 60 millió pária van, és ezeket nem is sorolják az emberi társadalomba, sőt korábban „érinthetetlennek” nevezték és ennek megfelelően bántak is velük, az nem jelent árulást a hinduizmussal szemben, hanem kifejezetten annak tanítása szerint való.

Share
Bővebben...

Isten egyedül Jézus Krisztust igazolta (4)

alt

Részletek Dr. Gerhard Bergmann "Jézus Krisztus, Mohamed, Buddha vagy a hinduizmus" c. könyvéből

(A Szent Margit Lap 65-66., 69-71. számában megjelent cikkek nyomán.) 

b) És hogy állunk Buddha istenfogalmával?

Vannak akik úgy vélik, hogy Buddha ateista. Ez azonban tévedés noha igaz az, hogy Buddha nem foglalkozott az istenkérdéssel. Őt főként az életnek a szenvedéssel való kapcsolata foglalkoztatta, nem pedig az embernek Istenhez való viszonya.

Share
Bővebben...

Isten egyedül Jézus Krisztust igazolta (3)

alt

Részletek Dr. Gerhard Bergmann "Jézus Krisztus, Mohamed, Buddha vagy a hinduizmus" c. könyvéből

(A Szent Margit Lap 65-66., 69-71. számában megjelent cikkek nyomán.) 

5.1. Isten ismeretére nézve;

a) Mohamed ugyan az ázsiai vallásoktól eltérően, azok több-istenhitével szemben azt tanítja, hogy csak egy isten van, és ebben a monoteizmusában megegyezik Jézus Krisztussal. Mégis micsoda különbség van kettőjük között!

Share
Bővebben...

A belső ima - mi az és mi nem az

alt

Reginald Garrigou-Lagrange a misztikus teológia legjelentősebb alakja 20. században. Egyik legfontosabb műve a The Three Ages of the Interior Life. Ennek a belső imára vonatkozó tanítását ismerteti röviden ez a cikksorozat.1

Garrigou-Lagrange úgy határozza meg a belső imát, hogy az a lélek felemelése Istenhez.2
A keresztény hagyomány, amikor itt a lélekről beszél, ezen egyértelműen az ember szellemi részét érti. Ez gyakorlatilag – amíg valaki a szemlélődő ima legmagasabb fokaira el nem jut – az értelmünket és az akaratunkat jelenti.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.