Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Fatima 100 évvel később – Egy máriás felhívás az egész Egyház számára

 

alt

Roberto de Mattei professzor előadása

A fatimai üzenet történelmi keretei

A fatimai üzenet Mária Szeplőtelen Szívének diadalát célozza. Ez a lényege, amint azt Joaquin Alonso atya (1938-1981) [1], Serafino Lanzetta atya [2] és más szerzők jól megragadták. Az 1917. július 13-i üzenetben foglalt prófécia csúcspontja az ígéretben van: “Végül Szeplőtelen Szívem győzedelmeskedni fog”. Fontos hangsúlyozni, hogy ez az ígéret feltétel nélküli [3].

Share
Bővebben...

Székely János: Mi fán terem a genderideológia

alt

... és milyen gyümölcsök várhatók még erről a fáról?

Az alábbiakban Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Caritas in Veritate Bizottságának elnöke írását adjuk közre.

Share
Bővebben...

Föld: Anya?

alt

Napjainkban a természet- és környezetvédelem az egyik legtöbbet emlegetett és citált aktuális téma a Föld modernnek titulált részében. Felelősségről és megőrzésről, védelemről és megóvásról hallunk unos-untalan.

Gyakorlatilag megszemélyesítve kerül szóba a természet, mintegy mitikus és fetisizált „istenség”.

Share
Bővebben...

Tarot kártya - nagyon nem ajánljuk

alt

Egyik olvasónk szerint hiányzik az egyértelmű állásfoglalás az eredeti cikkből, ezért ideírjuk: KATOLIKUSOKNAK NAGYON NEM AJÁNLJUK. A szerk.

Sátáni átverés tarot kártyával

A katolicizmus és a tarotkártya, Gloria Steinem aforizmáját idézve, úgy tartoznak össze, mint a halak és a biciklik. Legalábbis én azt hittem, hogy a katolikusok ezt hiszik. De nem így Brittany Muller katolikus szerző, akinek The Contemplative Tarot [A szemlélődő tarot] című könyve a tervek szerint még ebben az évben megjelenik. Muller számára a tarot „egy sajátos imádság.”

Share
Bővebben...

A Nathanson akták: teljes interjú

alt

Ezekben a 2021-es karácsony előtti napokban - az emberiség Megváltójának 2000 évvel ezelőtti születését váró napokban - az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságán egyre hevesebb vita folyik arról, hogy pontosan mikor kezdődik egy meg nem született gyermek élete, és mikortól kezdve kapja meg a gyermek azt a törvény előtti egyenlő védelmet, amelyet az Egyesült Államok alkotmánya véd. Az erről szóló beszámolókat lásd ezeken a linkeken: PBSSCOTUS Blog és USCCB.

Az emberi jogok és az emberi méltóság ezen alapvető kérdéséről való elmélkedéshez való hozzájárulásként egy sorozatot ajánlunk, amelyet "The Nathanson Files" (A Nathanson-akták) néven indítunk, és amelyben interjút készítek a Hosea Project alapítójával és vezetőjével, Terry Beatley-vel, aki több mint egy évtizeddel ezelőtt ígéretet tett Dr. Bernard Nathansonnak (link), hogy megismerteti történetét a világgal. Ezekben az aktákban Terry elmeséli Dr. Nathanson elképesztő történetét, aki egykor Amerika egyik vezető abortusz-orvosa volt, majd egy megrázó, mély intellektuális és spirituális megtérés élménye után Amerika egyik vezető "életpárti" orvosa lett.

Share
Bővebben...

Az abortuszhoz való jog a három nagy monoteista vallás tanításának tükrében

alt

A három nagy monoteista vallás – az iszlám, a judaizmus és a kereszténység – tanítása megegyezik abban, hogy az emberi élet egy Isten adta ajándék, valamint, hogy ártatlan életeket ember nem vehet el. Ebben a tanulmányban azt vizsgáljuk, hogy ez a megállapítás a méhen belüli emberi életre is igaz-e, tekintetbe véve a közelmúlt eseményeit, amelyek egy, az abortuszhoz való globális jogot vizionálnak.

A dolgozat első részében az emberi méltóságra vonatkozó ellentétes antropológiai nézeteket tekintjük át, azt feltételezve, hogy ezen nézetek állhatnak az abortuszról alkotott eltérő vélemények mögött. A dolgozat az ENSZ és az Európai Unió közelmúltban kiadott dokumentumait is bemutatja, amelyek – ajánlások szintjén – a nők abortuszhoz való korlátozás nélküli, egyetemes emberi jogának megteremtését célozzák.

Share
Bővebben...

A ’maga módján való vallásosság’

alt

Napjainkban egyre gyakrabban találkozunk azzal, hogy kortársaink büszkén vallják magukat a ’maguk módján vallásosnak’. Éppúgy megjelenik ez a közbeszéd szintjén, mint a baráti, kötetlen találkozások alkalmával. Nemritkán e kijelentéshez büszke öntudat, polemizáló magatartás is társul.

Jelen tanulmány célja, hogy a jelenséget vallásszociológiai szempontból megvizsgálja, majd kitekintsen a mögötte álló filozófiai, világnézeti beállítódás elméleti alapjaira, végül a keresztény (katolikus) teológia eszköztárával válaszokat fogalmazzon meg a témával kapcsolatban. Újkeletű, változó vagy állandó attitűdként tekinthetünk-e rá? Csak kihívás, vagy egyben evangelizációs lehetőség is a történelmi egyházak, a keresztény kultúra számára?

Share
Bővebben...

Az ördögűző szerint a sátán ideje fogytán van

alt

(LifeSiteNews) - Egy híres amerikai ördögűző mondta, hogy a sátán azt mondta neki egy ördögűzés során, hogy Isten „hamarosan elveszi tőlem a hatalmat.”

Egy múlt heti podcast során Chad Ripperger atya azt mondta, hogy „megparancsolta” a szellemnek, hogy magyarázza meg viselkedésének indítékait. Ripperger szerint az ördög - akit ő Belzebubként azonosított - sírni kezdett, és elismerte, hogy Isten készen áll, hogy eltörölje [az ördögnek] az egyházi ügyekre gyakorolt befolyását.

Share
Bővebben...

A Nathanson akták #8

alt

Moynihan: Ami engem megdöbbent, az a vita, amely az 1970-es és 80-as években alakult ki az életpártiságnak erről a varrat nélküli ruhájáról, amely a fogantatástól az élet végéig tart, de magában foglalja a kettő közötti dolgokat is. Legyen jogszabály a gyengék, az elnyomottak, a bevándorlók stb. számára. Néhányan úgy tekintették ezt a varrat nélküli ruha érvet, melyet Bernardin chicagói bíboros javasolt, mint egy módját annak, hogy csökkentse a meg nem született emberi élet védelmének fontosságát. De bizonyos értelemben most már a másik oldalról látom. A meg nem született emberi élet védelme mindannyiunkat arra késztethet, hogy... megújult elkötelezettséget vállaljunk az igazságosság, a szeretet, az építkezés, a megújulás, a családok újjáépítése iránt az egész emberi életben. Hogy tetszik ez önnek?

Share
Bővebben...

A Nathanson-akták #7: Az Ozeás-kezdeményezés

alt

 A 7. részben Terry Beatley elmagyarázza, hogyan vezetett a Dr. Nathansonnak tett ígérete egy országos mozgalomhoz a nők, gyermekek és családok érdekében.

Robert Moynihan: Ön valójában azt tette, hogy elkötelezte magát Dr. Nathanson üzenetének terjesztése mellett. Létrehozta az Ozeás-Kezdeményezést. Mi ez tulajdonképpen?

Terry Beatley: Ez egy non-profit, oktatási szervezet.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.