Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Tower Vilmos SJ: Másvilág, pokol, mennyország (11)

altV. RÉSZ AZ UTOLSÓ ÍTÉLET

1. AZ UTOLSÓ ÍTÉLET

Az utolsó ítéleten értjük az egyeseken már megejtett isteni ítéletnek a világ végén az összes eszes lények előtt való nyilvános megerősítését és ünnepélyes kihirdetését.

Hogy ilyen egyetemes és ünnepies ítélet lesz a világ végén, azt a Szentírás számos helyen tanítja és hirdeti.

Share
Bővebben...

Medjugorje és a megdönthetetlen bizonyítékok (4)

alt

17. Medjugorje erős karizmatikus felhangokkal rendelkezik, egy olyan mozgalom által, amely az 1960-as évek végén beszivárgott az egyházba a protestantizmusból.

Ez általában „tradicionalista” katolikusok általánosan hangoztatott közös kifogás, akik nem ismerik el a karizmatikus megújulás legitimitását az Egyházban (melynek kezdete egy katolikus egyetemen az Oltáriszentség előtt indult - nem protestantizmus. Ld. Charismatic? I. rész). Az igazság az, hogy VI. Páltól kezdve minden pápa elismerte a megújulást, mint hiteles mozgalmat. Nem ironikus-e, hogy azok, akik azt állítják, hogy a látnokok engedetlenek az egyházzal szemben, egyidejűleg elutasítják a Magisztérium egyértelmű kijelentéseit a karizmatikus megújulásról?

Share
Bővebben...

Tower Vilmos SJ: Másvilág, pokol, mennyország (10)

alt3. A FELTÁMADÁS CSODA, TITOK ÉS KEGYELEM

 A feltámadás általános és egyetemes lesz. Vagyis minden elhunyt ember teste, kivétel nélkül fel fog támadni, a jóké és gonoszaké egyaránt. (Dán. 12, 2; Jn. 5, 28. s köv.; Jel. k. 24, 15; I Kor. 15, 22. 51. Symb. Athanos.)

Az összes emberi testek egyszerre támadnak fel, amidőn „eljön az óra” (Jn. 5, 28.), mégpedig „hirtelenül, egy szempillantás alatt”. (I Kor. 15, 52.)

A feltámadás nem pusztán ébredés lesz, mintha a holtak a feltámadásig csupán aludtak volna. A feltámasztás nem is új teremtés, azaz semmiből való új test létrehozása lesz, hanem Isten mindenhatósága révén a földi halandó testnek teljes és tökéletes életre keltése és egyesítése a lélekkel.

Share
Bővebben...

Az érsek azt mondja a püspököknek, hogy a „pokolba kerülnek”, mert arra kényszerítik a hívőket, hogy kézbe áldozzanak

alt

Jan Pawel Lenga érsek azt mondta, hogy „felszólítja őket, hogy hagyják abba, különben a pokolba kerülnek ezért”.

LENGYELORSZÁG, 2020. június 25. ( LifeSiteNews ) - Egy nyugdíjas lengyel érsek figyelmeztette püspök testvéreit és a papokat, hogy a „pokolban végzik majd”, mert arra kényszerítik a hívőket, hogy csak kézbe áldozást végezzenek, a koronavírus járványra reagálva.

Share
Bővebben...

Medjugorje és a megdönthetetlen bizonyítékok (3)

alt

Az alábbiakat Mark Mallett (Kanada) volt televíziós újságíró és díjnyertes dokumentumfilmíró írta.

10. A gyerekek kérdeztek és ostoba dolgokat tettek a Szűzanyával. Jakov például megkérdezte, hogy a Dynamo, a zágrábi labdarúgó csapat nyeri-e meg a bajnoki címet. Ez (a Szűzanya állítólagos jelenlétében) a többi látnok részéről őrült nevetést váltott ki. Egy másik alkalommal Jakov „boldog születésnapot” kívánt a Miasszonyunknak.

Share
Bővebben...

Tower Vilmos SJ: Másvilág, pokol, mennyország (9)

alt5. A VILÁG MEGÚJHODÁSA

 

Már könyvünk e részének elején említettük és hangsúlyoztuk, hogy a „világvég” szokásos szava nem a világ megsemmisülését jelenti, hanem megújhodását, újjászületését, tökéletesebb állapotba emelését, az örökkévalósághoz való igazítását, megdicsőülését.

A hit és tudomány párhuzamosan tanítja, hogy a világ a mostani alakjában és szerkezetében össze fog omlani. De a hit egyúttal biztatóan és vigasztalóan a világ megújulásának, mondhatnók „színeváltozásának” örömét és nagyságát hirdeti.

Szent Pál apostol a régi világból az új világba való átalakulást a szülőanya vajúdásához hasonlítja. (Róm. 8, 19-23.) Az új világ megszületése is a természet vajúdásával fog járni. „Mikor pedig az asszony megszülte a gyermeket, már nem emlékszik a szorongatásra örömében, hogy ember született a világra.” (Jn. 16, 21.) A világ újjászületése is örvendetes és dicsőséges lesz. A mostani világot a halál és enyészet jellemzi, a leendőt az elmúlhatatlanság és tökéletesség.

Share
Bővebben...

Medjugorje és a megdönthetetlen bizonyítékok (2)

alt

Az alábbiakat Mark Mallett (Kanada) volt televíziós újságíró és díjnyertes dokumentumfilmíró írta.

II. Fejezet

Az alábbiakban felsorolunk néhány, Medjugorje és a látnokok elleni speciális „megdönthetetlen bizonyítékot”. Némelyikük jó kérdés, míg mások koholmányok, hibás idézetek és túlzások.

Az Egyház minden korban megkapta a prófécia karizmáját, melyet tüzetesen meg kell vizsgálni, de nem elutasítani. - Ratzinger bíboros, „Fatima üzenete”

Share
Bővebben...

Medjugorje és a megdönthetetlen bizonyítékok (1)

alt

Az alábbiakat Mark Mallett (Kanada) volt televíziós újságíró és díjnyertes dokumentumfilmíró írta.

A Medjugorje jelenések tanulmányozására a XVI. Benedek pápa által kinevezett Ruini Bizottság nagy többséggel úgy döntött, hogy az első hét jelenés „természetfeletti” volt, a Vatican Insider  beszámolóban kiszivárogtatott megállapítások szerint. Ferenc pápa a Bizottság jelentését „nagyon, nagyon jónak” nevezte. Miközben kifejezte személyes szkepticizmusát a napi jelenésekkel kapcsolatban (később foglalkozunk ezzel), nyíltan dicsérte a megtéréseket és gyümölcsöket, melyek továbbra is történnek Medjugorjében, ami tagadhatatlanul Isten munkája, nem pedig egy „varázspálca”[1] eredménye.

Share
Bővebben...

Az egyház elnőiesedett - Bedő Imre

alt

A templomok tele vannak fiatal lányokkal, de egyre kevesebb a férfi. Mi az, amit a férfi hiányol a szakralitásból? Hogy lehetséges, hogy Jézus egy ennyire markáns férfiképet közvetít és mégis egyre nőiesebb a kereszténység? A 777 ONLINE legújabb interjújában Bedő Imre többek között ezekre a kérdésekre is válaszolt. 

Share
Bővebben...

Tower Vilmos SJ: Másvilág, pokol, mennyország (8)

altIII. RÉSZ

A VILÁG VÉGE

1. A TUDOMÁNY SZAVA

 

 A természettudósok, csillagászok és geológusok legnagyobbjai csaknem egyértelműen tanítják, hogy Földünk abban az állapotban, amelyben jelenleg áll, meg nem maradhat és hogy rá is vonatkozik a múlandóság törvénye. Sőt ezt a meggyőződésüket kiterjesztik az összes világtestekre.

 Csupán a világ és elsősorban Földünk elmúlásának előidéző okára vonatkozólag eltérőek a nézetek.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.