Amikor az igazságosság egyesül az irgalommal

alt

Az igazságos és irgalmas Krisztus szeretetteljes szavai menyasszonyához, Szent Brigittához egy szép várról, amelynek aláásták alapjait, és arról, hogy a szép vár, azaz Isten Egyháza újjáépül a dicsőséges Szűz és a szentek imái által. A vár falainak aláásásában láthatunk párhuzamot Szent Brigitta kora és a mienk között, vajon lesz párhuzam a megújulásra kapott időben is?

“Én vagyok minden dolgok Teremtője – én, a dicsőség Királya és az angyalok Ura! Szép várat építettem magamnak, és választott embereimet helyeztem el benne, de ellenségeim aláásták az alapot, és legyőzték barátaimat, olyannyira, hogy a csontvelő erőszakkal buggyan ki barátaim lábából, miközben kalodához láncolva ülnek. A szájukat kövekkel verik, az éhség és a szomjúság kínozza őket. Ráadásul ellenségek üldözik Urukat! Barátaim most könnyekkel és nyögésekkel imádkoznak segítségért, az igazságosság bosszúért kiált, de az irgalom azt mondja, hogy bocsássunk meg.”

Ekkor Isten így szólt a körülötte álló mennyei seregéhez: “Mit gondoltok ezekről, akik meghódították váramat?”

Mindannyian egy hangon válaszoltak: “Uram, minden igazságosság Benned van, és Benned látunk mindent. Te vagy kezdet és vég nélkül, Isten Fia, és minden ítélet neked adatott. Te vagy az ő bírájuk.”

Ő pedig válaszolt: “Bár ti mindent tudtok és láttok bennem, mégis, az itt álló menyasszonyom kedvéért mondjátok el nekem az igazságos ítéletet.”

Ők így válaszoltak: “Az az igazságosság, hogy akik aláásták a falat, bűnhődjenek, mint a tolvajok, hogy akik kitartanak a gonoszságban, bűnhődjenek, mint a betolakodók és erőszakos bűnözők, és hogy a foglyok szabaduljanak meg, és az éhezők jóllakjanak.”

A bíró azt mondta: “Ez az igazságosság.”

Ekkor Mária, az Istenanya (aki eddig hallgatott) megszólalt: “Ó, Uram és legdrágább Fiam, Te az én méhemben voltál, mint igaz Isten és ember. Kegyelmed által megszenteltél engem, aki csak egy cserépedény voltam. Könyörgöm, könyörülj rajtuk még egyszer!”

Ekkor az Úr válaszolt Édesanyjának: “Áldottak legyenek a te ajkad szavai, amelyek édes illatként szállnak fel Istenhez. Te vagy az angyalok és minden szentek királynője és dicsősége, mert általad boldoggá válik Isten és minden szent! Mivel a te akaratod ifjúságod kezdetétől fogva olyan volt, mint az enyém, még egyszer úgy teszek, ahogyan te kívánod.”

Aztán így szólt a szentek seregéhez: “Szeretetetekért és mivel férfiasan harcoltatok egyelőre hagyom magam kiengesztelni. Íme, imáitok miatt újjáépítem a falamat. Felszabadítom és meggyógyítom azokat, akiket erőszakkal elnyomtak, és százszorosan megdicsőítem őket az elszenvedett megaláztatásért. De ha az erőszakoskodók és a gonosztevők kegyelemért imádkoznak hozzám, békét és kegyelmet adok nekik. Akik azonban megvetik irgalmamat, azok meg fogják érezni igazságosságomat.”

Aztán azt mondta a menyasszonyának: “Menyasszonyom, kiválasztottalak téged, és a Lelkembe vettelek. Hallod szavaimat és szentjeim szavait. Bár a szentek mindent látnak bennem, mégis a te érdekedben szóltak, hogy megértsd, mivel te, aki még a testben vagy, nem láthatsz bennem mindent úgy, mint ők, akik szellemek. Most azt is megmutatom neked, hogy mit jelentenek mindezek a dolgok.

A vár, amelyről korábban beszéltem, a Szent Egyház és a keresztények lelkei, amelyet a saját és a szentek vérével építettem. Megalapoztam, összekötöttem szeretetemmel, és elhelyeztem benne barátaimat és kiválasztottjaimat. Az alap az igaz hit, vagyis a hit abban, hogy igazságos és irgalmas bíró vagyok.

A teljes cikk elolvasható itt.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.