Háború az Eucharisztia elpusztítására

alt

Szüksége van-e a világnak még egy cikkre akaratos katolikus politikusokról és az eucharisztikus botrányról, amihez ők és bűnrészes püspökeik adnak alapot? Attól függ. Az állhatatosság opcionális, ha az üdvösség opcionális. Az ember nem hagyja abba a serpenyő ütögetését a kanállal, miközben a medve még mindig bent van a konyhában.

Szentek és szörnyek között sétálunk. Ilyenek a napjaink, melyekkel meg vagyunk áldva. Végső naivitás vagy tagadás a mi korunkban úgy élni és elfeledkezni a tényről, hogy a csatatéren sétálunk. Az ilyen feledékenység nagyon tetszik a sötétség hatalmának. Amikor a fegyvertelenek a csatatérre kóborolnak, nem kell ellenállniuk; kellő időben elesnek.

A csatatéren minden fegyver: az információ, a víz, menedék, a ruházat, a gyógyszer, és végül, de nem utolsósorban az élelmiszer. Az éhező katonák nem nyernek háborút. Az utánpótlás vagy annak hiánya ugyanolyan biztosan meghatározza a csata kimenetelét, mint a muníció minősége vagy a csapatok kiképzése.

Az Eucharisztiát, amikor haldoklóknak adták, latinum viaticum-nak, azaz az útravaló ételnek nevezték. Bizonyos értelemben mindannyian a fogantatás pillanatától kezdve halunk meg – az örökkévalósághoz vezető úton minden lélegzetet a harcra fordítunk. Ezt a tényt kihagyni azt jelenti, hogy elmulasztjuk az életet, és anélkül halunk meg, hogy éltünk volna – elpusztulunk, mert nem vállaltuk fel az életet.

Szent Pio atya abban az évben halt meg, amikor érettségiztem. Az egész életét a csatatéren töltötte. Azoknak, akik különböző betegségei miatt őt szolgálták, azt mondta: „Hozd a fegyveremet!”, ami alatt a rózsafüzért, a szeretet tölténytáskáját értette. Az Eucharisztia iránti buzgóságában kijelentette: „Könnyebb lenne a világnak a nap nélkül fennmaradnia, mint a szentmise nélkül.” Tudott egy-két dolgot a spirituális hadviselésről. Tudta, hogy az éhező, gyengén kiképzett spirituális katonák nem nyernek háborút.

Kételkedsz abban, hogy a szeretet fegyver lehet? Egy spirituális háborúban ez az egyetlen fegyver.

„Szeresd az ellenségeidet; tégy jót azokkal, akik üldöznek benneteket” – mondta Jézus. Az Isten szeretet, és a szeretet a hatalom és erő - a végső fegyver. Néhányan azt gondolhatják, hogy az igazság és az igazságosság is fegyver, de a szeretet semmiképpen sem. Értelmezésük hiányos, mert az igazság és az igazságosság nem más, mint a szeretet szembetűnő tulajdonságai.

Hogyan lehet „fegyverré tenni” az Eucharisztiát? Hogyan válhat fegyverré az, ami a spirituális hadviselésben már az utolsó ellátási vonal és az utolsó muníció is egyben - az igazság, ami győzedelmeskedik?

Most arra gondolsz, és helyesen, hogy — ami a politikusokról és az áldozásról szóló hűhót illeti — amit mondok, az teljesen célt tévesztett; hogy amikor az Eucharisztia fegyverként való használatától való félelmükről beszélünk, a püspökök és a tudósok kifejezetten az Eucharisztia visszatartására utalnak.

Ah. Igen. Természetesen. A visszatartástól félnek és gúnyolódnak, de biztosan nem a visszatartott viaticum hiánya miatt!

Azok, akik méltatlanul veszik [az Eucharisztiát], még az élet csataterének létezését sem ismerik el — azt a konfrontációt, amely áthatja az egész létezést.

A viaticumnak nincs értéke abban a kishitű harcban, amit ők vívnak a hiúság, a presztízs és a hírnév fenntartása buta kis szociálpolitikai játékának csataterén, ami a középiskolai népszerűségi versenyekre jellemző dolog. Az övéké az éretlenség, ami áthatja korunkat. Azzal, hogy támogatják őket a valóságtól történő szomorú kis elfordulásukban, püspökeink megakadályozzák támadásaikat, hogy az élet csataterére vonuljanak, és felerősítik az igazi csata feledését. Így feláldozzák ezeket az eltévedt lelkeket a saját kicsinyes klerikális presztízs- és hírnevet mentő játékaik oltárán.

Természetesen egyikünk sem tudja megítélni egy másik személy lelkét, de nem ez a lényeg. Kötelességünk figyelmeztetni másokat a gonoszságra. Senki sem várja el, hogy a szentáldozás visszatartása tőlük, az politikailag ellenük dolgozik, azt sugallva, hogy a politika, mint a visszatartás indítéka, csak egy gyenge érvelés, melynek célja az Egyház megbénítása. Ha valami, a szentáldozás visszatartása a tévelygő katolikusoktól csak növelheti szociopolitikai rangjukat azok között, akik osztoznak szociopátiájukban.

De a hit előírásainak elutasítását elfogadhatónak tekinteni azt jelenti, hogy segítik az általuk támogatott gonoszságot; azok, akik ezt a lazaságot hirdetik, bűnrészesek az így támogatott gonoszságban, és potenciálisan bűnrészesek az elutasító saját lelkének és a megbotránkoztatott lelkek elvesztésében.

Eretnekség alatt áldozni az egység kedvéért annyi, mint az egységet kigúnyolni; félre kell tenni az „ellentmondás jelét”; vagyis félre kell tenni a valódi egység forrását: az Egyetlent, akit abban a szentáldozásban kapunk.

Szóval mi a teendő? Ami a szemünk előtt kibontakozik, az nem más, mint az Eucharisztia elleni totális háború. A „hitünk forrását és csúcspontját”, a rengeteg megatonnás szeretetbombát - le kell fegyverezni annak érdekében, hogy legyőzzék a hitet. Senki sem biztosabb ebben, mint a sátán. A kereszténységnek nincs titkos fegyvere, mert nincs semmilyen titka. Nagy szükségük van a korunk hatalmas atrocitásaiban bűnrészesek részéről arra, hogy vigaszt találjanak egy olyan szentáldozásban, ami csak egy szimbólum: sekélyes, megosztott szeretet; a kölcsönös hátvakarás és a haladjunk-hogy-boldoguljunk pimasz jelvénye; a bűnben való szolidaritás jelképe – a biztonság üdvössége számokban.

Számukra az igazi szentáldozást gyökerestül meg kell semmisíteni. Valójában azt hinni, hogy valaki megkapja az Istenember valódi testét, vérét, lelkét és istenségét, miközben az erkölcsi megalkuvás mély állapotában van, nem más, mint félelmetes állítás. Minden valamirevaló ördögűző tanúsítja azt a rettegést, amit az Eucharisztia jelenléte a démonokban létrehoz. A sátánisták nem a szimbolikus áldozás miatt mennek be a templomba, hogy ostyát lopjanak, amit megszentségtelenítenek. Csak azt lehet megszentségteleníteni, ami valami nagyobbat „tartalmaz”. A szimbolikus kenyér nem tartalmaz semmit. Csak a valódi ostya tartalmaz ilyet.

Úgy tűnik, hogy néhány püspökünk őszintén hiszi, hogy a lelki lázadók orvoslása az Eucharisztia befogadásának lelki sokkjában rejlik. De durván alábecsülik az emberek azon képességét, hogy tagadják a valóságot. A démonok természetesen nincsenek abban a helyzetben, hogy tagadják az Eucharisztia valóságát. Isten megengedte nekik azt a kegyességet, ami a pokol; lehetővé tette számukra, hogy megmeneküljenek szeretetének gyötrelmétől, az Ő irgalmának ítéletétől — a könyörtelen megbocsátástól, amely megkínozza büszkeségüket. De az igazságtól – az Eucharisztikus Krisztus, a megtestesült Ige, az örök szeretet tanúja – nem menekülhetnek; elrejtőzhetnek, de nem felejthetnek. Az igazság gyötri meg őket.

Az emberek viszont menekülő művészek — spirituális Houdinik. Azt építjük, amit a démonok nem tudnak felépíteni: a figyelemelterelés birodalmait. Ez az egyik veszélyes szépsége a múlandó életnek, ami az örökkévalóságban nem elérhető.

Nem csak szentek és szörnyek között járunk, hanem sokkal több ilyen között, mint bármikor korábban. Míg az ügy megoldódik a világnézet ötven szürke árnyalatára, minden nap világossá válik mindenkinek, kivéve a figyelemelterelés zombijainak, hogy a választásunk egyre inkább fekete vagy fehér: szörnyeteg vagy szent. Jézus megveti a középutat — a centristákat — a langyost; és mindennél jobban megveti a szimbolikus szentáldozás hányást gerjesztő királyságát.

A cikk forrása angol nyelven

Share

Programajánló

Anthony atya Magyarországon

május
kedd
30

Szeretettel és nagy örömmel küldöm Anthony Parankimalil Szent Vincés Rendi szerzetes at…
6 nappal ezelőtt

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

június
csütörtök
22
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
17 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

augusztus
csütörtök
24
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
80 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.