Isten angyalai megvédenek bennünket a csatában

alt

Isten, a mi Atyánk adta az Ő angyalainak ezt a parancsot – őrizzenek bennünket, bárhová is megyünk [Zsolt 91,11]. Valóban, Isten angyalai közöttünk vannak, hogy megvédjenek a csatában, ahogy szembe kell néznünk az ördög kísértéseivel a mindennapi életben. Tekintettel arra, amit elviselünk minden nap, és nem tudván, hogy mit tartogat a jövő, szükségünk van minden segítségre, amit csak megkaphatunk!

Az angyalok Isten szolgái és hírnökei. Megvédenek a csapdáktól, melyeket nem látunk. Isten angyalai kísérnek bennünket, amikor megpróbálunk Jézus Krisztus nyomdokaiba lépni, hirdetve Urunk nagyságát. Védelmezőink segítenek nekünk bátorságot meríteni abból, hogy tudjuk, Isten gyógyítása közel van; az emberi erőforrások önmagukban nem teljesíthetnek ki bennünket egésszé. Az angyalok közül, kiket Isten küld a mi  érdekünkben, a Szentírás megnevez három arkangyalt.

Mihály, Gábriel, és Rafael szentek

Amikor kitört a háború a mennyben, Szent Mihály és angyalai küzdöttek a sárkány ellen (kinek neve ördög, sátán) [Jel 12,7-9]. Az ördög a hitünkre, reményünkre és szeretetünkre vadászik. Kísértést fecskendez az életünkbe, ami kétséghez, kétségbeeséshez és lelki restséghez vezet, elválasztva minket Istentől és egymástól. Ezért imádkozunk Szent Mihályhoz, hogy védelmezzen minket az ördög gonoszságától és kelepcéitől, hogy ne essünk gonosz markába.

Ne féljetek” [Lk 1,30]– ezt az üzenetet adta Gábriel angyal a Boldogságos Szűz Máriának – bizonyosságot és vigaszt is jelentve mindannyiunk számára. Ahogy Szent Gábriel mondta: „Veled van az Úr” [Lk 1,28]. Amikor megnyitjuk szívünket és elménket, testünket és lelkünket, és igent mondunk Isten hívására, egyesülünk a Szentháromsággal. Légy bátor, az Úr Lelke él mindannyiunkban. Testvérek vagyunk Krisztusban, akiket arra hívtak, hogy mindennapi életünkben megosszuk Isten szeretetét. Ezért soha ne kételkedjünk Szent Gábriel proklamációjában: „mert Istennél semmi sem lehetetlen.” [Lk 1,37].

Isten irgalmas szeretete a mi gyógyulásunk és végső üdvösségünk. Vegyük az Ószövetségből Tóbiás könyvét. Szent Rafael (akit Isten gyógyszereként ismernek) vezette Tobit fiát, Tóbiást. Ezen az úton Szent Raphael gyógyszert adott Tóbiásnak, hogy apja szemére kenje; "de visszanyeri a látását és meglátja a napvilágot.” [Tób 11,8]. Szent Rafael megmutatja nekünk Isten gyógyítását, látjuk Urunk szeretetét és irgalmát, megadva nekünk az élet világosságát mindennapi utazásunkhoz.

Egyként együtt

Ne feledjétek: amikor misére megyünk, kérjük a Boldogságos Máriát, az összes angyalokat és szenteket, valamint Krisztusban élő testvéreinket, hogy imádkozzanak érettünk az Úrhoz, a mi Istenünkhöz. Gyógyulásunkban közösségként találkozunk; eggyé válunk Isten szeretetével. Mi több, csatlakozunk az angyalokhoz és a szentekhez, dicsőítve és hálát adva Istennek.

Tehát nem számít, hogy mit tapasztalunk meg, ami elvezetne bennünket a kétségekhez, a kétségbeeséshez és végső soron a pusztulásunkhoz – az ördög karmaiba –, legyünk biztosak abban, hogy Isten angyalai közöttünk vannak. Hívjuk őket. Segítenek nekünk, hogy ne féljünk, és hogy lássuk, nem vagyunk elhagyottak. Együtt, és a Szentháromsággal egységben meg fogjuk nyerni a csatákat, melyekkel szembenézünk. Isten szeretete győzedelmeskedik. Istennek legyen hála!

A cikk forrása angol nyelven

Share