Bízz Isten vezetésében, nem számít, hogy mi az!

alt

Amikor Larry vezérigazgató volt egy informatikai cégnél, valaki indokolatlan keresetet nyújtott be a bíróságon a cég ellen. Menetközben, annak ellenére, hogy Larry cége ártatlan volt mindennemű szabálysértésben, sok ember sürgette, hogy rendezze a pert. Azt állították, hogy a védelem előkészítésének költsége – még olyan esetben is, ha ártatlan vagy – valamint az előkészítéséhez szükséges idő miatt, a peren kívüli megegyezés a legracionálisabb megoldás. 

Larry, ahelyett, hogy elfogadta volna ezeket a javaslatokat, inkább imádkozott bölcsességért és vezetésért. Ahogy ezt tette, az Úr arra késztette Larry-t, hogy a megállapodás helyett, védje meg a céget, mivel az ártatlan. A hosszú jogi folyamatban a jogi költségek dollár milliókat igényeltek, de a céget végül felmentették és tisztázták a jogellenes követelések alól. 

Ezalatt, Isten megáldotta a céget és olyan mértékben gyarapodott, hogy a jogi költségek elenyészőek lettek. Visszatekintve azokra a bajos és stresszes időkre, Larry arra a következtetésre jutott, hogy az a tény, hogy a cége a nagy bajok közepette is virágzott, az engedelmesség miatt Isten kedvességének a megnyilvánulása volt. 

A Szentírásban újra és újra olvashatjuk, hogy amikor nehéz döntésekkel kerülünk szembe, az Úr által inspirált tanácsokat kell keresnünk. Például, a Példabeszédek könyve 15,22 azt mondja: „Meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha van sok tanácsadó”. Ez azonban nem garantálja, hogy minden tanács, amit kapunk szükségszerűen helyes. Közvetlenül az Úrral kell tanácskoznunk, és amikor Ő a kapott tanácsokkal ellentétben vezet minket, akkor is az Ő útmutatása szerint kell cselekednünk. 

Kétségkívül, a közeli, megbízható barátaink előnyt jelentenek. De ők soha nem helyettesíthetik és nem is szabad, hogy kiszorítsák annak a tanácsát, akiben a legjobban kell bíznunk. Jézus szólt a követőinek és figyelmeztette őket arra, hogy mennyire fontos, hogy szoros kapcsolatban maradjanak Vele: „Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek” (János evangéliuma 15,7). A Biblia gyakran hangsúlyozza az Úrba vetett teljes bizalom fontosságát: 

Bízzunk akkor is, amikor nem értjük. Néha az Úr arra hív minket, hogy ellentétes módokon cselekedjünk – ahogy Larry is tette, amikor elutasította a javaslatot, hogy egyezzen meg az indokolatlan perben. „Bízzál az ÚRBAN teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” (Példabeszédek könyve 3,5-6) 

Bízzunk akkor is, amikor félünk a katasztrófától. Érzelmeink arra késztethetnek minket, hogy a leggyorsabb, legkönnyebbnek tűnő megoldásokat keressük a sürgető problémák megoldásához. Ugyanakkor, a szívünkben lévő hit, hogy az Úr a legjobbat akarja nekünk, arra bátorít minket, hogy Rá tekintsünk és ne a körülményekre. „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok.” (Jeremiás próféta könyve 29,11) 

Bízzunk akkor is, amikor az Úr módja nem tűnik praktikusnak. Ha az Úr úgy vezet, hogy ellenállj, bízz Benne, még akkor is, ha mások nem értenek egyet vele. „Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.” (Zsoltárok könyve 37,4-5)

Forrás: keve.org, Monday Manna

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.