A tettek hangosabbak, mint a szavak

altManapság olyan világban élünk, ahol a nagy erőfeszítéseket követelő területeken dolgozó vezetők hangzatos és szemtelen ígéretekkel árasztanak el bennünket. Pont azt mondják, amit hallani akarunk, és arra számítanak, hogy ezzel megnyerik bizalmunkat. Sajnos szavaikat igen sokszor nem támasztja alá olyan teljesítmény, amely elérné a beígért színvonalat.

„A tettek hangosabban beszélnek, mint a szavak” – ez a szállóige ma is igaz. Bob Doll, egy vagyonkezelő társaság vezető részvénystratégusa ezt így fogalmazta meg: „A legmeggyőzőbb képet akkor mutatjuk magunkról, amikor abban vagyunk a legjobbak, amit csinálunk, legyen ez akár a munkánk, akár a hivatásunk, illetve amikor a legjobban csináljuk azt, amit csinálunk, ahogyan bánunk az emberekkel, ahogyan cselekszünk, ahogyan hozzáállunk valamihez.”

Nemrégiben többször is volt felújítás a házunkban. A munkára érkező szakemberek mindegyikét – a festőt, a vízvezeték-szerelőt és a fővállalkozót is – mások ajánlották. Istennek legyen hála, hogy a szakértelmükről szóló ígéretek beigazolódtak. Nyilvánvalóan büszkék voltak arra, amit csináltak, mi pedig élvezhetjük munkájuk gyümölcsét.

Ennek ránk vonatkozóan is mindig igaznak kell lennie, mint Jézus Krisztus követőire. Az Isten, akit szolgálunk, teremtette a körülöttünk lévő világot, és láthatjuk, hogy micsoda tökéletességgel tette ezt. Minket emberként a saját képmására teremtett (Mózes első könyve 1, 26), és ezt – bármi legyen is a szakmánk – a munkánk minőségén keresztül is kifejezésre juttathatjuk. Amikor a CBMC kifejezésével élve „piactéri követként” szolgáljuk Istent, a velünk dolgozó emberek Krisztushoz való viszonyulását könnyen befolyásolhatja az, amit minden nap belőlünk látnak. Íme, néhány gondolat, hogy a Biblia mit mond arról, hogy hogyan kommunikáljuk a hitünket mások felé nemcsak a kimondott szavainkon, hanem – ennél még sokkal erőteljesebben – a tetteinken keresztül:

Tudatosítsd, hogy kinek dolgozol! Gyakran úgy állunk hozzá a munkához, hogy elég lesz, ha a közvetlen főnökünk megelégedésére dolgozunk. Krisztus követőinek azonban ennél magasabban van a léc, nagyobb elvárásnak kell megfelelniük:

„Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudva, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget; az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát.” (Pál levele a Kolossébeliekhez 3, 23-24).

Úgy dolgozz másoknak, ahogyan elvárnád, hogy ők dolgozzanak neked! Vásárlóként elvárjuk, hogy a minket kiszolgáló személyzet a legjobbat nyújtsa nekünk. Ugyanígy amikor másoknak dolgozunk – legyen az akár a főnökünk, a munkatársaink, a vásárlók vagy a cég egésze – kötelességünk nekik a lehető legjobbat nyújtanunk. „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük… ” (Máté evangéliuma 7, 12).

A jól végzett munka elismerést kap. Körülnézve a világban azt látjuk, hogy sokan megelégszenek azzal, hogy munkahelyükön pusztán a szükséges minimumot nyújtsák, vagyis éppen csak annyit, amennyi ahhoz kell, hogy a munkájukat ne veszítsék el, de igazából ne kelljen nagy erőfeszítéseket tenniük. Egy ilyen világban a kiegyensúlyozottan és elkötelezetten végzett munkát csak elismeréssel illethetik. „Ha látsz ügyesen dolgozó embert, az a királyok szolgálatába fog állni, nem marad az alacsonyrangúak szolgálatában.” (Példabeszédek könyve 22, 29).

Mutasd meg, hogy a tetteid ugyanolyan jók, mint a szavaid! A világ sok üres ígérettel kecsegtet, olyanokkal, amik sohasem válnak valóra. Az ígéretét betartó – sőt az elvárásokat lehetőség szerint túlteljesíteni akaró – ember hírnevet szerez magának, és mindig lesz munkája. „Minden munkának megvan a maga haszna, de akinek csak a szája jár, az ínségbe jut.” (Példabeszédek könyve 14, 23).

A KEVE Társaság a CBMC International és az Europartners társszervezete

Forrás: keve.org, Monday Manna

Share