A böjt fegyvere

GalP

2018 Nagyböjtjére

A hívő keresztény életet harcnak is lehet nevezni. Nem azért, mintha a jézusi tanítvány nem törekedne Mestere alapvető erényeire, a szelídségre és az alázatra. A tanítvány nem evilági értelemben harcol. Szent Pál a hit „jó harcáról” írt (2 Tim 4, 7). Az Efezusi levél meghív a szellemi harcra: „Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen…” (Ef 6, 13)

Ezután a levél sorolja is az „Isten fegyverzetét”, a megtérés, az igazság, békesség, a hit erényeit, az Isten szavának hatalmát, amely a „Szentlélek kardja”. Ezek között nem szerepel a böjt fegyvere, pedig igazi harci eszköz. Ennek a szellemi harcnak a módszerei mind Jézus Krisztustól valók, aki előttünk járt mindenben. Ezért Jézus tanítványait a rendalapító Loyolai Szent Ignác is elnevezi: „militans Christi”, azaz Krisztus katonája.

A mi Győztesünk és Tanítónk, Jézusunk, előttünk ment nagyböjtöt tartani. Miben állt az Ő „harca”? Fontos része, hogy kimegy a pusztába negyven napra. „Hogy ott megkísérthesse a sátán.” (Mt 4,1; Mk 1,13) A puszta a korabeli ószövetségi hit szerint a gonoszlelkek kedvenc tartózkodási helye, amelyek „víz nélküli helyeken bolyonganak” (Lk 11, 24 - 26). A bukott angyal annyira kevély és vakmerő, hogy azt is megpróbálja megtámadni, félrevezetni hazugságaival, akiről sejti, hogy ő a Messiás. Ebből látható, hogy ő a harc kezdeményezője, ő a provokátor. Miatta kényszerülünk mi is egyfajta harcra. A kísértés nem más, mint provokáció arra, hogy sötétség fejedelme szerint gondolkozzunk, s döntsünk az Atyaisten ránk vonatkozó terve ellen; valami másban keressünk gyors, idő előtti, önző, hamis „boldogságot”, mint amit az Isten teremtett rendje, üdvözítő terve és szeretete kínál. Jézus vele szemben már azzal is alázatos, hogy istenemberségében megengedi ezt a kísértést az ellenségének.

A tanítás elolvasható itt.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.