Életige, 2014. május

altTematizálás. -   Kedves Nővéreim és Fivéreim az Úr Jézus Krisztusban! Mindjárt: durr, a kirakat: Egy telitalálatos tőmondattal kezdeném: Jézus a Forrás!   A benne hívő ember számára ez magától érthető, s az ilyen embernek ezt nem kell külön bizonyítani. Mert így szól az Úr: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn.14,6.) vagy pl „Én vagyok a világ világossága”.

(Jn.8,12) ; valamint: „Én vagyok az alfa és az ómega (a kezdet és a vég)” (Jel. 1,8) . : s még sok ehhez hasonló mondat, mely így kezdődik:”én vagyok”. Akár Szent Pál fogalmazásával élve: „Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn.” (Kol.1,17.) Mivel belőle fakad minden, az életünk is, ezért Ő életünk alapja, célja, értelme és értékelője. Ezért a benne hívő népnek feléje kell fordulnia és segítséget is Tőle kell várnia. – Ha Jézus, akit az Atya küldött, ennyire Forrás a mi számunkra, akkor életünk orientáltsága, belső irányultsága , kell, hogy Isten felé legyen beállítva. Ha ez nincs meg, akkor csak megjátsszuk a tanítványságot, anélkül, hogy tanítványok lennénk. – A mai életforma legnagyobb veszélye éppen abban áll, hogy a szerteágazó feladatok és vonzások villogásában szétforgácsolódik és személytelenné válik a belső életünk. A körülményekhez való tapadás azt eredményezi, hogy belső világunk egyfajta „senki földje” lesz. A sok valós és látszat-gondok és foglalkozások  manapság javarészt időrabló „műbalhék” ; és nesze semmi, fogd meg jól - alapon szétforgácsolnak minket. Ha életünk nem koncentrált, akkor az elveszíti célirányultságát , s bár holtfáradtak vagyunk a futkosástól, mégis, érdemben nem tettünk semmit. Nem arról van itt szó, hogy ne tegyük meg egyszerűnek tűnő feladatainkat, hanem arról, hogy figyelmünk minden futkosás közben is Őrajta legyen, akinek élünk, s akinek tetszését akarjuk újra meg újra megszerezni. A koncentrált élet jelszava lehetne talán ez a zsoltár-rész: „Szemem előtt az Úr mindenkor, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak” (Ap.Csel. 2,25).

Az Életige letölthető itt.

Share

Programajánló

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.