Szent Ágoston a keresztény tanításról

NID 260 Goston%20Szent"Szent Ágoston legnagyobb jelentősége abban mutatkozik, hogy egyházatyáink közül ő jelölte meg legmaradandóbban az  ókori bölcselet  és  a  keresztény hittartalom  viszonyának pontos  határvonalait. Bölcseleti  írásaival  új  fejlődési  irányt  mutatott  az  utókornak.  Polemizáló  könyveivel  Egyházának egyik legnagyobb  védője  lett.  Dogmatikus  mélysége és  eredetisége megszerezte számára  a  „Doctor gratiae”  elnevezés  nem  múló  jelentőségét. 

 

Szentírás-magyarázó  munkássága  a  következő  évezred legelfogadhatóbb  szabályául  szolgált.  Szónoklataival  a  nyugati  Egyház  legtündöklőbb  szónokává emelkedett. Egynémely alkotása  a költészet fenséges ormait verdeste. Közel  háromszáz levelével az akkori  művelt  világ  szellemi  irányítójává  és  minden  korszak  minden  lelkipásztorának  példaképévé vált..."

A kötet letölthető itt.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.