Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A benned lakó sötét…- Imre atya írása

alt

Ha igazán meg akarod ismerni önmagadat, akkor egyszer-egyszer indulj útra, és vizsgáld meg, mi lakozik benned? Istenem, mennyi szépség, mennyi talentum, mennyi gazdagság, mennyi egyéni, sajátos tulajdonság, mennyi kincs!

Azonban azt is meg fogod tapasztalni, hogy amint a Holdnak egy sötét oldala is van, amelyet innen a földről soha nem látunk, úgy benned is van egy „sötét kamra”. Néha ijesztő, mert még Neked sincs mindig kulcsod hozzá. Még Te sem tudsz oda belépni.

Share
Bővebben...

A világ lángokban áll - ezt teheted, hogy segíts

alt

Elég egy pillantást vetni a címhírekre, hogy szorongásba merülj. Tömeggyilkosságok. Tüzelő, gyűlölködő retorika. Kölcsönös gúnyolódás. Perverz rivalgások. Erkölcsi kicsapongás. Vallási üldözés. Terrorizmus. Botrányok. Úgy tűnik, hogy ezek korunk meghatározó jelei.

Nem beszélve a sértések polarizált kakofóniájáról, és a vitriolról, amivé vált a szociális média. Annyira sok a sötétség. Könnyen érezhető, mintha minden oldalról körbezárna. Milyen világban nőnek fel a gyermekeink? És mi tegyünk, ha egyáltalán tehetünk valamit?

Share
Bővebben...

Érseki triduum a váci székesegyházban

alt

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita 2019 nagyböjtjének második hétvégéjén háromnapos lelkigyakorlatot tartott a váci székesegyházban.

Share
Bővebben...

Isten a csomagtartóban?

Országos Keresztény Vállalkozói Konferencia, 2018

Share

Életige, 2019. március

keczelyTematizálás  - .  Kedves Nővéreim és Testvéreim! Eljutottunk elmélkedésünk során odáig, hogy életünket valahol elrontottuk, de kétségbeejtő helyzetünket Isten szeretete átérezte, s egy Igaz Sarjat, Jézust küldte hozzánk, testté vált Szavát, Igéjét, tulajdon, vele egylényegű Fiát. Jézus így mérnök lett:Felmérte helyzetünket, pszichológus lett, mert elbeszélgetett velünk, s átérezte  összetörtségünket. Orvos lett, mert látva sebeink sokaságát, sorra elkezdte azokat gyógyítgatni, s bekötözni. Tanítónk lett, mert természetfeletti  fényt hozott értelmünk világába.

Share
Bővebben...

Az ellenség terve megrontásodra

alt

mivel minden, ami a világban van - a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kevélysége - nem az Atyától van, hanem a világból”. (1Jn 2,16)

Az egyik dolog, amiért rendszeresen imádkozom, hogy tegyen éberré Isten az ellenség mesterkedéseire. Fel akarom ismerni a csapdáit, hogy el tudjam kerülni őket.

Hiszem, hogy Isten válaszához tartozott, amit felismertem egy nap Éva megkísértésének történetét (Ter 3) és mai alapigénket tanulmányozva: „mivel minden, ami a világban van: a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kevélysége, nem az Atyától van, hanem a világból” (1Jn 2,16).

Share
Bővebben...

Papp Miklós edzésterve nagyböjtre (4)

alt

Ezen a héten látogass meg egy szenvedőt, akinek előbbre tudod hozni a húsvét vigasztalását. Valakit, aki mély szenvedést él át egy igazságtalanság, becstelenség, betegség, gyász, megcsalás, magány miatt, s akinek különösen nincs segítsége. Annál értékesebb, minél nehezebb neked éppen hozzá elmenned. Főzzél neki, takaríts ki nála, vásárolj be neki, hívd meg magadhoz, vidd el valahová, támogasd anyagilag, imádkozz vele, beszélgessetek. Nem elég, ha csak felhívod, vagy smst-küldesz, Isten sem oldotta meg a megváltásunkat egy üzenettel: alámerült a bugyrainkba. Most ne legyen elég a személytelen élelmiszergyűjtés, a számlára való anonim adakozás sem: legyen a segítséged perszonális, személytől személyig – Isten is így cselekszik.

Share
Bővebben...

Nagyböjti konferenciabeszédek (3)

2019. március 24.

Share

Integritás és feddhetetlenség

alt

AVAGY HOGYAN LEGYÜNK ÖNAZONOSAK ÉS TELJES EGÉSZEK

Már jó ideje nem írtam az integritásról és annak munkahelyi fontosságáról. Az „integritás” szó gyökere a latin „integer” sz ó, amely egészet, teljességet jelent. Az integritással rendelkező személy jellemzésekor olyan emberre gondolunk, aki mindig, mindenkor ugyanolyan. Jól fejezi ki ezt Oswald Chambers, aki azt mondta, hogy „Az egyenes jellem azt jelenti, hogy amit mutat magár ól az ember, az pontosan megegyezik azzal, ami ő valójában.”

Share
Bővebben...

Ne aggodalmaskodj, hanem éld a hitedet!

aggodalomÜlünk és hallgatunk. Arcod feldúlt, én a gondolataimmal viaskodom, mert azt mondtad, hogy az Egyházban a papok és püspökök részéről felszínre kerülő sok szenny miatt azzal a gondolattal viaskodsz, hogy kilépsz az Egyházból.

Mikor kissé lehiggadtál, azt mondom Neked.

– Engem is meglepett a legutóbbi statisztika, amely szerint ismét nagy kilépési hullámnak vagyunk tanúi. Van olyan város, pl. Essen, amelyben a tavaly kilépők számát az ideiek 17%-kal meghaladják. Igen, valóban azt mondják, hogy a legutóbbi botrányos események miatt hagyják ott az emberek az Egyházat. Én azonban ezt nem fogadom el igazi oknak. Mert, ha így lenne, akkor azt kellene kérdeznem – egyébként Tőled is azt kérdezem: Kiben hiszel? A papban? A püspökben? A kardinálisban? A pápában? Vagy Istenben hiszel? Ha hitedet egy papba, egy püspökbe vagy a pápába vetetted, akkor az, amit gyakoroltál, bálványimádás volt, nem pedig keresztény hit.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.