Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A halálon keresztül az életre vagyunk rendelve

 alt

Az életben gyakran elveszítünk számunkra fontos dolgokat, lehetőségeket, személyeket. Ezekkel együtt sokszor a biztonságérzetünket, egyensúlyunkat is. A holnaptól induló böjtben az ember felfedezi, hogy étel nélkül képtelen élni, léte ebben a világban törékeny. Baán Izsák, a bencés Szent Maurí­ciusz- monostor szerzetese alternatív böjti formákat is javasol: negyven napra kiszállni a közösségi médiából, lemondani a nassolásról, autó helyett tömegközlekedni.

Share
Bővebben...

Az abortált gyermekek és a keresztség nélkül meghalt kisgyermekek

altKöszönöm a Lelki adoptálás bejegyzéshez érkezett névtelen hozzászólásokat, és válaszként álljon itt néhány gondolat (magánkinyilatkoztatások megemlítése nélkül):

  • a bűntudatról, az abortusz okozta seb gyógyulásáról,
  • az abortált gyermekek és a keresztség nélkül meghalt kisgyermekek üdvözüléséről.
Share
Bővebben...

Aszkézis – gyakorlati edzés nagyböjtben

alt

Március 4-én kezdődik a nagyböjt. Papp Miklós [görögkatolikus] atya a böjt idejére hetente lelki edzéstervet készít. A rendszeres ima- és böjtgyakorlás segít a hit elmélyítésében, a gyakorlatok izmosíthatják lelki életünket.  

1. hét: Tanuld meg a Boldogságmondásokat, és egy héten át minden délben, lehetőleg a harangszó környékén imádkozd/énekeld el!

A Boldogságmondásokban Krisztus arca rejtőzik. Amikor elimádkozod a Boldogságmondásokat, olyan, mintha egy fátyol mögül elősejlene Krisztus arca. Megdöbbenve fogod tapasztalni, hogy a Boldogságmondások hangulata, imája megidézi Krisztus arculatát – ami egyben a mi arculatunk is kell, hogy legyen. Benedek pápa szerint az egész Hegyi beszéd és a Boldogságmondások Krisztus arcát, személyét mutatják. Olyan, mint a sok-sok megfestett Krisztus-ikon, melyek mindegyike fátyol az igazi, az élő Krisztus-arc előtt.

Share
Bővebben...

A szentségimádás teológiája, lelkisége, gyakorlata

Papi rekollekciót tartottak Esztergomban 2017. november 8–9-én 300 szerzetes, pap és szeminarista részvételével. Az esemény negyedik előadója Varga László kaposvári megyéspüspök volt.

Share

Hálás vagyok, Uram

alt

Talán nem csak én vagyok úgy vele, hogy imáimban csupán kérek, és nem adok hálát azért, amit az Úrtól kaptam. Pedig életem minden mozzanatáért hálás lehetek.

Tavaly egyházközségemmel együtt én is elzarándokoltam Máriapócsra, hogy feltöltődjek lelkileg. Ott vásároltam egy imafüzetet, melynek tartalma hívta fel a figyelmemet a köszönet kifejezésére. De miért lehetünk hálásak?

Share
Bővebben...

Vendég a sivatagból

alt

Amikor megérkezett meglátszott rajta, hogy lelkigyakorlaton volt. Amikor az arcára néztem egy Másik Tekintettel találkoztam. Azt láttam rajta, hogy a szíve szentélyében égő kohó már elkezdte összeolvasztani a mennyeit és az emberit, hogy kiformálja, kiöntse belőle a megigazult új embert, aki majd magán hordozza a mennyei vonásait.

Isten jelenléte úgy burkolta be, amint a beduinok betekerik magukat a burnuszba, hogy védekezzenek a sivatag homokjától. Magamban megköszöntem Jézusnak a Vendégemet. A világ hitetlenségének a sivatagjából úgy hozta el őt hozzám, hogy a Szentlélek beburkolta a Jelenlét burnuszával, hogy megvédje a szemét és a szívét a hitetlen világ sivatagjának szélviharától. Köszönöm Jézus! Bárcsak minden Vendégem úgy érkezne meg hozzám, hogy a csipkebokor tüzének fénye tükröződne a szívük arcán!

Share
Bővebben...

Alkoss maradandót azzal, hogy mentorálsz (1)

alt

„Maradandót akarok alkotni!” Tettél már Te is hasonló kijelentést? Sokan közülünk megfogalmazták már ezt az igényt talán mások előtt is, de magunkban mindenképpen. Akár az 50-es évek nagy generációjának tagjaként a karriered végén tartasz, akár az ezredforduló szülöttjeként éppen most kezdesz, ez a vágy sokunkban közös.

A kérdés csak annyi, hogy hogyan alkothatunk maradandót? Hogyan érhetjük el, hogy munkanapjaink befejeztével még sokáig emlegessék, amit tettünk?

Share
Bővebben...

"Atyám, kezedbe ajánlom lelkedet"

alt

A szeretet erénye

A szeretet az igazságosság tökéletessége. Arisztotelész bölcsességében ezt mondja: „Ha igazságosság van, akkor még kell a barátság, ahol azonban barátság van, ott nincs többé szükség igazságosságra”. E gondolat kiegészítéseként Szent Ágoston hozzáfűzi: „Szeresd Istent, és tedd mindig, amit akarsz”, hiszen ha szereted Istent, semmi olyant nem fogsz tenni, amivel Őt megsértheted.

Share
Bővebben...

Próbálj könyörületes lenni akkor is, ha nem szeretnél

alt

Közel jöttél azon a napon, amikor hívtalak, és így szóltál: „Ne félj!” Megvédelmezted lelkem ügyét, Uram, megváltottad életemet. Uram, láttad megaláztatásomat, szolgáltass hát nekem igazságot!” (Siral 3,57-59)

Jó volna beszámolni arról, milyen érett módon reagáltam. De sajnos, nem ez volt a helyzet.

Évekkel ezelőtt egy idősebb kolléganőm megvádolt, hogy a háta mögött kibeszélem. Nem szelíd korholás volt ez részéről, hanem keserű, sértő, destruktív megnyilvánulás. Ellenséges üzeneteket küldött nekem a szociális médiában, és igyekezett aláásni jó híremet.

Share
Bővebben...

Tisztulás a halál után (6)

altKét kiváló hittudós: Szent Bellarmin Róbert és Suarez határozottan tanította ezt.

,,Ezek a lelkek szentek - mondotta Suarez - és kedvesek Isten előtt. A szeretet ösztönzi őket, hogy szeressenek minket, és ismerik, legalábbis nagyjából, hogy milyen veszélyeknek vagyunk kitéve, és miben szorulunk isteni segítségre. Miért ne imádkoznának akkor jótevőikért?

Bolognai Szent Katalin nagy áhítattal viseltetett a tisztítóhelyen szenvedők iránt. A legnagyobb bizalommal kérte segítségüket lelki szükségében, és másokat is buzdított erre. „Amikor egy kegyelmet szeretnék kiesdeni mennyei Atyánktól, a tisztítóhelyen lévő lelkekhez fordulok. Kérem őket, hogy terjesszék kívánságomat az Isteni Fenség elé saját nevükben, és úgy érzem, hogy az ő közbenjárásukra Isten meghallgat engem.”

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.