Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Varga László püspök Veresegyházán (1)

Egyházközségi lelki nap - Elmélkedés 1. "Térjetek meg és szeressétek ellenségeiteket!"

Share

Öt módja annak, hogy szerzetesként éljünk (anélkül, hogy valóban azok lennénk)

alt

1. Ápold a csendet

Szent Benedek írta: „Mert szólni és tanítani a mester dolga, a tanítványokhoz a hallgatás és az odafigyelés illik.” (RB 6:6). A csend az a környezet, ami lehetővé teszi, hogy megfelelőképpen meghalljad Isten hangját és a körülötted lévők hangját. Sokan kényelmetlennek érzik vagy kínosnak találják a csendet, ezért felesleges zajokkal és a figyelem elterelésével töltik ki napjaikat. Ha kikapcsolod a zenét és a rádiót, főleg, ha autózol, a mérsékelt tévézés vagy internethasználat egyfajta kihívás lesz arra, hogy meghalljad Istent, aki benned lakozik, és a szíved mélységében szól. Ezen kívül a hallgatás segít elkerülni a pletykálás vagy a rágalmazás bűneit. Szent Benedek is szólt a Példabeszédek könyvében található bölcsességről: „a szavak áradatában nem kerülöd el a bűnt” (RB 6:11). Ha elkerüljük a felesleges zajt életünkben, megtanuljuk ápolni a belső csendet, ami az ideális állapot az imához.

Share
Bővebben...

Tovább álmodni üvegcserepek között

alt

„Annak pedig, aki a bennünk munkálkodó erőnél fogva mindent megtehet bőségesen azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk, dicsőség legyen az egyházban és Krisztus Jézusban minden nemzedéken át örökkön-örökké! Ámen.” (Ef 3,20-21)

A szokásosnál is kimerítőbb nap volt. Sajátos nevelési igényű fiam majd megőrjített. A lányok képtelen voltak megosztozni a játékokon fülsiketítő visítozás nélkül. Rengeteg dolgom lett volna. Hogy megőrizzem ép elmémet, és rendet teremtsek, csendre intettem a gyerekeket. 

Share
Bővebben...

Fej döntése - és a szívé

aalt

Biztosítási karrierem korai szakaszában egy fontos leckét tanultam meg. Döntéseket hozhatunk fejben is és szívvel is  Személy szerint úgy gondolom, hogy egy életbiztosítás megkötése a szív döntése, de a pénzügyi megfontolásokat is  figyelembe kell venni. Gyakran azt tanácsolom az ügyfeleimnek, hogy alacsonyabb havi díjakat válasszanak ahhoz, hogy  ez a szabály érvényben maradjon. 

Kezdetben azt a megközelítést ajánlom, hogy korlátozzák legfeljebb 50 százalékára az  elkötelezettségüket annak, amit egyébként kényelmesen megengedhetnek maguknak. Ez a megközelítés számos más  életviteli helyzetben is alkalmazható.

Share
Bővebben...

Életige, 2019. június

keczelyTematizálás  - Kedves Nővéreim és Testvéreim!

Arra a felismerésre már eljutottunk, hogy  ha Krisztus követői akarunk lenni, akkor  Isten tetszése szerint kell élnünk. Lelkünk mélyén leolvashatjuk  - mintegy Krisztus arcáról  - Isten tetszését. A láthatatlan mennyei Atya  emberközelségbe hozta nekünk az Ő tetszésnyilvánítását Fián keresztül. Így megtudtuk, s megtudjuk,  hogy’ és miként van megelégedve velünk. Urunk brutális halála a mi brutális bűneinket tárta fel előttünk. De ezzel együtt feltárta előttünk szeretetét bűneink bocsánatára is.

Így adta nékünk Jézust, mint Közvetítőt. Mint főpap, közvetít és közbenjár is értünk az Atyánál. Pál apostol szavaival: „Ezért mindörökre üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak az Isten elé, hiszen örökké él, hogy közbenjárjon értünk.”  (Zsid.  7,25). Tehát az Úr követői lettünk, megismertük és felismertük, hogy Jézusban van az igazság, s az Ő igaz élete minket is helyre igazított, vagyis megigazulttá tett. Kiemelt egy reménytelen és kilátástalan életből.

Share
Bővebben...

Továbbadni, amire a legnagyobb szükségünk van

altAki máson segít, maga is meghízik, maga is jóllakik, aki mást jól tart.” (Péld 11,25)

Úgy tűnt, mindenki a lehető legjobb életet éli, engem kivéve.

Betolattam a garázsba, a gyerekeket beküldtem a házba, hogy megszabaduljanak hátizsákjuktól. Csak néhány perc magamra, gondoltam, elővettem a telefonomat, s kezdtem görgetni a hírfolyamot, ami az oldalamon megjelent.

Share
Bővebben...

Várakozás: a játék, amit senki sem szeret

alt

Gyakran találjuk magunkat mókuskerékben: rohanunk egyik találkozóról a másikra, küszködünk a határidőkkel, s nem vagyunk hajlandóak lelassulni, mert attól tartunk, hogy lemaradunk életünk nagy lehetőségéről. A türelem nem az a szokásunk, amit igyekszünk ápolni. Ha várakozunk, azt érezzük, hogy az egyre gyorsuló világ elhalad mellettünk.

Az emberek emlegetik a „várakozás játékát”, de ez nem az a „játék”, amiben örömünket leljük. Amit akarunk, azt azonnal akarjuk. Bármi is legyen az.

Share
Bővebben...

A megrendült hívő a hiteles hívő

Dr. Barsi Balázs atya homiliája Jézus Szent Szíve főünnepén (Báta, Családok búcsúja)

Köszönet Fr. Szilveszternek a találatért.

Share

Életige, 2019. május

keczely

Tematizálás  -   Kedves Nővéreim és Testvéreim! Szívünkbe véstük azt a felismerést, hogy életünk zajló eseményeinek sodrásában fel kell ismernünk Istent, az Ő jelenlétét.

Mivel Jézus Isten, testet öltött, hőn szeretett Fia, ez a drága Fiú is részesül Atyjának  mindenütt való jelenlétében. Így, Jézuson át lényegesen könnyebb számunkra felismernünk Istent életünk forgandó harcaiban, mint a láthatatlan Atyát. Az Atyáról ugyanis csak fogalmunk van, de Jézusról még képünk is van, mert  benne a láthatatlan Isten megjelent testben. Ahogy a kolosszei levél írja:: „Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülöttje.” (1,15).

Share
Bővebben...

Elmélkedések a Szűzanyáról

alt

1. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 
         Fogalma itt jelképül szolgál. Jelképe az Ő egész belső világának, érzelmeinek, hajlamainak, Istenben rólunk alkotott világos megértéseinek, anyailag gyengéd és mégis ellenállhatatlanul erős szeretetének, amelyet Isten akaratából irántunk érez. A szív nálunk belső világunk nagyon kifejező jelképe. Éppen ezért, mikor arról beszélünk, hogy számunkra a Szeplőtelen Szív feltétlenül követendő mintakép, akkor arra gondolunk, hogy mindenben szeretnénk hasonlítani erre a jóságosan édes Mennyei Anyánkra. Szeretnénk úgy gondolkodni, mint Ő, úgy szólni mindenkihez, mintha Ő beszélne a mi ajkunk által és úgy véghezvinni mindent, amint a Boldogságos Szűz tenné a mi helyünkben.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.