Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Az Eucharisztia liturgiája az első keresztény évszázadokban

Dr. Kajtár Edvárd - Az Eucharisztia liturgiája az első keresztény évszázadokban és az áldoztatás liturgiájának alakulása az első századoktól

Share

A természet irtózik a haláltól

alt

430. augusztus 28-án halt meg Szent Ágoston, miközben városát, püspöki székhelyét, az észak-afrikai Hippo falait a vandálok ostromolták. A szentek halálának napjáról az egyház születésnapként emlékezik meg azzal a meggyőződéssel, hogy ekkor születnek újjá egy olyan életre, amelynek gazdagsága felfoghatatlan számunkra.

Share
Bővebben...

Tisztulás a halál után (4)

altLássunk most néhány részletet G. nővér beszámolójából. Ő saját tapasztalatait mondta el:

Szent Mihály főangyal jelen van, amikor a lélek elhagyja a testet. Én csak őt láttam, és ő az egyetlen, akit minden lélek lát. Ebből megértheted, miért mondják, hogy Szent Mihály vezeti a lelkeket a tisztítótűzbe. Ő ott van minden ítélet végrehajtásánál, bár a lelket nem kell vinnie. Mindaz, ami a másvilágon történik, titok a ti számotokra.

Share
Bővebben...

Az Eucharisztia mint az Egyház létének forrása

Papi rekollekciót tartottak Esztergomban 2017. november 8–9-én 300 szerzetes, pap és szeminarista részvételével. Az esemény nyolcadik előadója Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek volt.

 

Share

Mást se hallok, csak fújolást

alt

Minden utadon Őrá figyelj, és Ő egyengetni fogja ösvényeidet.” (Péld 3,6)

Már megint az volt, ami az utóbbi időben annyiszor: magány és csüggedés uralta a lelkemet. Dagonyáztam az önsajnálatban, s esélyem sem volt, hogy elaludjam.

Share
Bővebben...

Mijo Barada lelkigyakorlata (1)

Máriabesnyő, 2015

Share

Az idő megszentelése: a napok és hónapok katolikus jelentése

alt

Mielőtt katolikus lettem, három jelentős napom volt egy héten: a hétfő, amikor a sok rettegett iskolai nap vagy a munka kezdődött; a szerda volt a reménykedő nap, amikorra a hét nagyobbik része véget ért; és a péntek volt a hét dicsőséges utolsó napja, ami bevezet bennünket a hétvégébe.

Mióta katolikus lettem, az idő szentségének új értéket adtam. A liturgikus ciklus formát és jelentést ad az évnek, és minden évszaknak új jelentősége van. A liturgikus év azonban csak a kezdet. Tudod-e, hogy az Anyaszentegyház is jelentést ad az év minden napjának és hónapjának? Ez valóban így van. Vizsgáljuk meg röviden az egyes napok és hónapok jelentőségét.

Share
Bővebben...

Tisztulás a halál után (3)

altA tisztítóhely tartama

Hitünk tanítása nem tájékoztat minket arról, hogy ki meddig szenved a tisztítóhelyen. Általánosságban tudjuk, hogy mindenki hibáinak száma és súlyossága arányában szenved, ha azokat még nem engesztelte ki. Isten azonban, igazságosságának sérelme nélkül, megrövidítheti ezeket a szenvedéseket azáltal, hogy felfokozza gyötrelmüket. A Küzdő Egyház pedig a szentmise és egyéb imák, valamint jócselekedetek felajánlásával elérheti azok elengedését.

Share
Bővebben...

Kecskebak „Azázélnak”?

alt

nagy engesztelési ünnepen, amelyről a 3Móz 16 rendelkezik, két kecskebakot állítottak a főpap elé. Az egyiket levágták, annak a vérét vitte be a főpap a szentek szentjébe engesztelő áldozatul a nép vétkeiért. A másik baknak a fejére tette a főpap a kezét, áthárítva rá a nép bűneit, majd ezt a másik bakot a pusztába kergették, „Azázélnak” (לַעֲזָאזֵֽל). A rendelkezés így szólt: „Azt a bakot pedig, amely a sorsvetésben Azázélnak jutott, állítsák élve az ÚR elé, hogy engesztelést végezzen vele, és elküldje Azázélnak a pusztába.” (3Móz 16,10)

Share
Bővebben...

Tisztulás a halál után (2)

altA tisztítóhely fokozatai

Római Szent Franciskának volt egy látomása, amelyben ellátogatott a tisztítóhelyre. Úgy látta, hogy az három részre van osztva, mintegy három emeletként. Minél szennyesebb lélekkel érkezik valaki a tisztítóhelyre, annál mélyebbre kerül, s annál tovább kell szenvednie. A legalsóbb fokozatban a szent talált világiakat és egyházi személyeket egyaránt. Azok a világiak voltak itt, akik bűnben töltött életük végén őszintén megtértek. Az Istennek szentelt személyek közül pedig azok kerültek ide, akik nem éltek oly szentül, ahogy életállapotuk megkövetelte volna tőlük.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.