Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Hogyan hallgassunk Istenre

Antony Parankimalil atya előadása arról, hogyan hallgassunk a jóságos Istenre.

Az atya katolikus karizmatikus, igazi próféta. Közösségének csatornája a YouTube Divine Retreat Center alatt található, ahol az angolul tudók további gyöngyszemeket, a lélek mélyére hatoló prédikációkat találhatnak.

A hétköznapokban ha elfáradunk, ezekből a beszédekből nyerhetünk felfrissülést, lelki táplálékot.

Köszönet Betti testvérünknek a felirat elkészítéséért.

Share

"Mindent privatizálunk"

Varga László püspök atya homiliája

 
Share

Nyolc félelem, melyet segít legyőzni a Biblia

alt

A félelem a legádázabb ellenségünkké válhat, ha belép az életünkbe.  Azonban miután felismertük, legyőzhetjük Isten szavával. Ahogy Szent Pál is emlékeztet minket a Timóteushoz írt második levelében: „Isten nem a félelem lelkét adta nekünk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7) Íme nyolc félelem, amelyek mindannyiunkat megkísérthetnek, és amelyekre a Biblia mind-mind megoldást kínál.

Share
Bővebben...

Az ember csodálkozó lény

Dr. Barsi Balázs OFM nagyböjti első konferenciabeszéde

2021. február 21.

Share

Vegyél részt az ünnepi lakomán

alt

Egy középkorú férfi a halálát követően az ítélőszék előtt találta magát. Ott felettébb kényelmetlenül érezte magát, mivel tudta, hogy nem elég jó ahhoz, hogy a mennyországba jusson. Sorban állt a többiekkel, akik szintén várták, hogy megtudják sorsukat.

Jézus, aki az ítélőszéken ült, azt mondta a sorban állók egyikének: ,,Beléphetsz a mennybe, mert szomjas voltam, és adtál innom;” egy másikhoz pedig így szólt: ,,Lépj be a mennybe, mert éhes voltam, és adtál nekem ételt.”

Share
Bővebben...

Ha szükséged van hajóra, miért nem építesz egyet?

alt

Néhány ember szeret álmodozni. „Bárcsak lehetőségem lenne megmutatni, mire vagyok képes!” Mások arról beszélnek, hogy mit fognak elérni, ha „beindul a szekerük”. Azokról az emberekről beszélünk, akiknél akkor jön a nagy áttörés, amikor „beüt a lehetőség”. De mi történik akkor, amikor beüt a lehetőség, és éppen szundítunk? A szemetet visszük ki, vagy valamilyen hobbival foglalkozunk?

Share
Bővebben...

Felnőttek lelkiismeretvizsgálata - február

alt

Február - Remény

A remény erénye nélkül az ember nem csak sok bűnbe esik, de nagyon nehéz vidám, elégedett életet élni, és elviselni a kereszteket, melyek elkerülhetetlen az egész emberiség számára. Ezért ez az önvizsgálat nem csak az Istennel való kapcsolat próbája, hanem annak tanulmányozása is, hogy az élethez való hozzáállás vallásilag helyes, és pszichológiailag megalapozott-e. A remény olyan teológiai erény, mellyel magabiztosan várjuk Isten segítségét örökkévaló boldogságunk eléréséhez, és mindent, amire szükségünk van e cél elérésének eszközeként.

Share
Bővebben...

Példabeszéd a befektetett pénzről

alt

(vö. Mt 25,14-30)

Ma a nagy gazdasági világválságban, akinek valamennyi pénze van, azon gondolkodik, hogy azt valamibe befektesse, hogy azt ne elveszítse, hanem megtartsa, vagy ha lehet, még többet nyerjen. Az anyagiak terén az emberek rendkívül leleményesek tudnak lenni, gyakran még a másik ember kárára is. A másik ember becsapása vagy kiszipolyozása azonban Isten előtt lopásnak és rablásnak számít, mert a tíz parancsolat nyolcadik parancsolatával („Ne lopj!”; Kiv 20,15) ütközik, és azzal az isteni elvvel, hogy minden, ami van, annak az ember csak a sáfára, és nem a tulajdonosa  ezen a földön.

Share
Bővebben...

Hogyan segíthetik a hétköznapi tárgyak nagyböjti készületünket?

 alt

A Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség napi üzeneteket tartalmazó kis füzetet készített az idei nagyböjti időszakra. A Nagyböjti tárgymutató mindennap egy hétköznapi tárgyra fókuszál, azon keresztül vezetve az olvasó napi gondolatait, cselekedeteit.

Share
Bővebben...

"Ellentétek feszültségében élünk"

Varga László megyéspüspök

Irgalmasság Háza Lelkinap 2021. január 30.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.