Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Várakozás: a játék, amit senki sem szeret

alt

Gyakran találjuk magunkat mókuskerékben: rohanunk egyik találkozóról a másikra, küszködünk a határidőkkel, s nem vagyunk hajlandóak lelassulni, mert attól tartunk, hogy lemaradunk életünk nagy lehetőségéről. A türelem nem az a szokásunk, amit igyekszünk ápolni. Ha várakozunk, azt érezzük, hogy az egyre gyorsuló világ elhalad mellettünk.

Az emberek emlegetik a „várakozás játékát”, de ez nem az a „játék”, amiben örömünket leljük. Amit akarunk, azt azonnal akarjuk. Bármi is legyen az.

Share
Bővebben...

A megrendült hívő a hiteles hívő

Dr. Barsi Balázs atya homiliája Jézus Szent Szíve főünnepén (Báta, Családok búcsúja)

Köszönet Fr. Szilveszternek a találatért.

Share

Életige, 2019. május

keczely

Tematizálás  -   Kedves Nővéreim és Testvéreim! Szívünkbe véstük azt a felismerést, hogy életünk zajló eseményeinek sodrásában fel kell ismernünk Istent, az Ő jelenlétét.

Mivel Jézus Isten, testet öltött, hőn szeretett Fia, ez a drága Fiú is részesül Atyjának  mindenütt való jelenlétében. Így, Jézuson át lényegesen könnyebb számunkra felismernünk Istent életünk forgandó harcaiban, mint a láthatatlan Atyát. Az Atyáról ugyanis csak fogalmunk van, de Jézusról még képünk is van, mert  benne a láthatatlan Isten megjelent testben. Ahogy a kolosszei levél írja:: „Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülöttje.” (1,15).

Share
Bővebben...

Elmélkedések a Szűzanyáról

alt

1. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 
         Fogalma itt jelképül szolgál. Jelképe az Ő egész belső világának, érzelmeinek, hajlamainak, Istenben rólunk alkotott világos megértéseinek, anyailag gyengéd és mégis ellenállhatatlanul erős szeretetének, amelyet Isten akaratából irántunk érez. A szív nálunk belső világunk nagyon kifejező jelképe. Éppen ezért, mikor arról beszélünk, hogy számunkra a Szeplőtelen Szív feltétlenül követendő mintakép, akkor arra gondolunk, hogy mindenben szeretnénk hasonlítani erre a jóságosan édes Mennyei Anyánkra. Szeretnénk úgy gondolkodni, mint Ő, úgy szólni mindenkihez, mintha Ő beszélne a mi ajkunk által és úgy véghezvinni mindent, amint a Boldogságos Szűz tenné a mi helyünkben.

Share
Bővebben...

A házasság nem a te boldogságodról szól

alt

Sokan élnek abban a tévhitben, hogy a házasság a személyes boldogságról szól: talán pont ezért is olyan riasztóak a magyar válási statisztikák. A Relevant Magazine cikke világosan rávilágít: minél többet vagyunk képesek másoknak adni, annál többé válunk!

Gondoltad valaha, hogy valaki kimutathatja a szeretetét egy szendvicsen keresztül? Én sem. Egészen addig, amíg rá nem jöttem, hogy az akkori barátom, aki ma már a férjem (egy szegény, leégett orvostanhallgató), két hónapon keresztül csak szendvicseken élt, hogy heti tíz dollárra csökkentse a kosztpénzt, és így elég pénzt tudjon megtakarítani ahhoz, hogy megvegye nekem az eljegyzési gyűrűmet.

Share
Bővebben...

Jöjj el, szívünk orvosa... 

altA klasszikus latin mára holt nyelvvé vált, a szaktudományok nyelvezetében azonban tovább él, sőt itt új tartalmakat is jelölhet. Írásom merészségét az adja, hogy a pünkösd ünnepéhez kapcsolódó két középkori himnuszunk - Veni Creator Spiritus és Veni Sancte Spiritus - eredeti szövegét olyan kettősségben próbálom olvasni, amelyben a középkori latin szavak jelentésébe megkísérlem azokat a modern tartalmakat is beleérteni, amelyeket ezek a mai orvosi szaknyelv terminusai szerint hordoznak. Ez a kísérlet olyan képeket tár elénk, amelyek segíthetnek abban, hogy új módon csodálkozhassunk rá ezekre az ősi imádságokra, az imán keresztül pedig a Szentlélek mindeneket megújító kiáradására. 

Share
Bővebben...

Életige, 2019. április

keczelyTematizálás  - .  Kedves Nővéreim és Testvéreim! Eljutottunk  Eljutottunk odáig, hogy Urunk Jézus igazi jó batárunk, aki   ismerve az élet belső harcait, és a mi belső harcunkat is, baráti szeretettel figyelmeztet minket néhány fontos, megszívlelendő dologra.  Például arra, hogy a rosszat  mi nem téphetjük ki a földből, mint konkolyt anélkül, hogy ne  okoznánk kárt a búzának is. Tehát aggódó szeretete együtt érez sorsunk minden apró részletével.

Share
Bővebben...

A szenvedés örömhíre - Robert Sarah bíborostól

 alt

""Ti, akik betegek vagytok, gyengék testben vagy szellemben; ti, akik fogyatékosságban szenvedtek, akiket a társadalom haszontalanoknak ítél és el akar rejteni: amikor imádkoztok, amikor Istent imádjátok, nagyszerűek vagytok!

Share
Bővebben...

A gyilkos mantra hatalma

altBedő Imre a válásról és az igazoló mantrákról

Mindannyian ismerünk olyan közeli barátot, ismerőst, rokont, aki elvált. Nem mindenkire igaz, de bátran állíthatjuk, hogy nagyon jellemző a válás után az önmagát felmentő, a döntését igazoló magyarázat keresése. Ez természetes pszichológiai folyamat. Egyfajta mantra, ami segít megtartani a józan eszét az éppen szenvedőnek. Amikor rákérdeztem erre, az összes általam ismert fodrásznál, kozmetikusnál, manikűr-pedikűrös ismerősömnél, olyanoknál, ahol mindenki beszél, kiönti a lelkét, akkor egyöntetűen igazolták vissza. Igen. Ugyanazt hallgatják, majdnem szó szerint, majdnem mindenkitől, aki épp elvált.

Share
Bővebben...

Ki fog emlékezni rád tíz év múlva?

alt

Az egyik legelterjedtebb klisék egyike, amit valaha is hallottam, olyan egyszerű, hogy sokszor figyelmen kívül hagyjuk: „A hírnév gyorsan elszáll.” Gondoljunk bele: Egy zenész rögzít egy dallamot, amivel az eladási listák élére kerül, de második számmal sose jön ki. Évekkel később az „egyslágerű csoda” már nem is jelenik meg a híres emberek „Ki kicsoda” listáján; ehelyett inkább azt kérdezik „Ki ő?”

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.