Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Katona István atya

katona-i

Katona István atya  az Emmausz Közösség alapítója, a Marana Tha Könyvkiadó és az újság vezetője

Imaiskola (letölthető)

Kecskeméti lelkigyakorlat, 2007 (letölthető)

Katona István - Kunszabó Zoltán: Meghívás az életre (letölthető)

Űzd el a farkasokat, Pásztor (a szabadítás kézikönyve) -letölthető formátumban

Share
Bővebben...

Közösségi élet

alt

„A hívők sokaságának egy volt a szíve-lelke. Egyikük sem mondott birtokából semmit sem a saját tulajdonának, hanem mindenük közös volt." (ApCsel 4,32)

Valójában az a keresztény közösség, amelyről az Apostolok Cselekedeteinek az elején olvashatunk, sokkal szorosabb közösség volt, mint egy mai egyházközösség. Sok egyházközségi élet egyik gyenge pontja a szorosabb közösségi kapcsolat hiánya. A karizmatikus imacsoportok - más csoportok mellett - segítenek a szorosabb közösség kialakításában, melynek szükségességét sok keresztény jól érzi.

Share
Bővebben...

A Szentlélek adományai

alt

Mielőtt a Szentlélek azon három adományáról beszélnénk, amelyek különösen összefüggésben vannak a karizmatikus megújulással, hasznos lesz idézni a II. Vatikáni Zsinatot a Szentlélek adományaival kapcsolatban általában.

Share
Bővebben...

Szentlélek keresztség

 

alt

„Ő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket" (Mt. 3,11).

Ezt a karizmatikus lelki tapasztalatot az angol nyelvben egyaránt nevezik Szentlélekben való megkeresztelkedésnek, vagy a Szentlélek felszabadításának.

Share
Bővebben...

Társadalmi kórrajz

…válasszatok magatoknak még ma…

Kereszténység és politika

„Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok; (…) én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.” (Józs. 24, 15)

Share
Bővebben...

Szimbólum és valóság

alt

Megrendülten az adoratio és a contemplatio kapujában

A kimeríthetetlen TITOK asztalához értünk és a kibeszélhetetlen valóságot szeretnénk kimondani. A Végtelent próbáljuk véges keretek között megragadni, a mérhetetlen Szentséget óhajtjuk kifürkészni.

Share
Bővebben...

A szeretethimnusz és a Lélek gyümölcse

(1 Kor. 13; Gal. 5, 13-26)

Mielőtt röviden belemerülnénk a jelzett szentírási szövegekbe, a «szeretet» megjelenési formáiról is felvázolunk néhány gondolatot. Ezután magát a "szeretethimnuszt" vizsgáljuk és a "Lélek gyümölcsét", majd a kettő kapcsolatára világítunk rá a páli gondolkodási minta alapján.

Share
Bővebben...

Széles út - keskeny út

altHelyzetkép 2008       

Fejkendős, élemedett korú asszony zörgette meg kapunkat advent első vasárnapján. Rézi néni vallásos, egyszerű templomjáró asszony. Szereti az Istent, és iparkodik az embereket is szeretni. Hagyományos katolikus. Gyerekeit is vallásosnak igyekezett nevelni – áldoztak, bérmálkoztak, megtanulták az imákat, stb. Valami mégis balul ütött ki. Rézi néni vallásossága már nem épült be a gyerekei életébe, őket a hagyományos katolikus életforma nem tudta megmenteni.

Share
Bővebben...

Félrevert harangok zúgása

alt

A püspökkari körlevélhez (A cikk 2011-ben íródott, a püspöki kar 2009-es körlevele kapcsán. A szerk.)

Testvéreim!

Szabadjon néhány gondolatot megemlíteni a „a katolikus hit megőrzéséről” szóló körlevélhez csatlakozva. Valóban beárnyékolja népünk életszemléletét és életvitelét „a fogyasztói szemlélet, az élvhajhászás és a hedonizmus bálványa”, ugyanakkor egyre jobban erősödik az újpogányság szelleme is.

Share
Bővebben...

A Szentlélek önmegtagadásra hív

alt

„Akik test szerint élnek, testiekre vágyakoznak,
akik Lélek szerint élnek, lelkiekre vágyakoznak." (Róm 8,5)

1. HINNI ÉS CSELEKEDNI!

A napokban kérdezte valaki, hogyan lehet legyőzni a  kísértést, mert állandóan jelen van gondolataiban, vágyaiban. Mit kell ilyenkor tenni?

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.