Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Mi a Harry Potter könyvek sikerének titka?

Különböző próbálkozások a siker magyarázatára lehetnek intelligensek és nem éppen hamisak, de többet tussolnak el, mint amennyit a nyilvánosság elé tárnak. Ha pedig valaki meg merészelné nevezni a valódi okot, akkor a komoly Tagespost c. újság kész a csitítgatásra.

G. Garcia írja, hogy az Ezoterika gyanú mögött egy félreértés van. A klasszikus mesékben is előfordul mágia, varázslás, - végül Rowlingnál is a szeretet győz a hatalom felett. 

Share
Bővebben...

Az új évezred gyermekei

A klasszikus család létjogosultsága évek óta vitatott, sokak számára ma kifutó modellnek tűnik ez az intézmény A válások, az individualizmus és az el nem kötelezettség korában mindennaposak a váltakozó párkapcsolatok. Manapság egyes gyerekeknek több anyjuk több apjuk is van. A szereposztás is átalakult a meglévő családokban. Egyre kevésbé világos, ki miben illetékes. A gyermekek és szüleik közötti kapcsolatok is nagy változásokon mentek keresztül. A szülők már nem tudják, hogyan neveljenek gyerekeket. A gyerekek már nem tudják, hogyan viselkedjenek szüleikkel szemben. Nagyobb szabadságuk van, önállóbbá, autonómabbá válnak, túlontúl korán a saját életüket élik, miközben minden oldalról pályáznak rájuk.

Share
Bővebben...

A Himnuszról

korona187 éve, 1823. január 22.én írta le Kölcsey Ferenc himnuszunk szövegét szatmárcsekei magányában. Erkel Ferenc jó húsz esztendővel később zenésítette meg.

Gyönyörű költői mű e 64 sor.

A tudós irodalomtörténészek azonban nem túl gyakran emlegetik, hogy valójában miért is más ez, mint sok európai ország himnusza.

Mindjárt válaszolok rá három példával is. A németek például a Deutschland, Deutschland über alles, Über alles in der Welt kezdetű szöveget ma már nem éneklik. A második világháború után - mondjuk így - a győztes Európa tiltakozott e megfogalmazás ellen, mert e szöveg ugyebár annyit jelent, hogy Németország mindenek feletti, mindenek felett áll - az egész világon. Megmaradt Haydn gyönyörű zenéje és ma, az eredeti himnusz-vers harmadik szakaszát éneklik a németek. Bármily hihetetlen is, de csak 1991 óta.

Share
Bővebben...

Sivatagi atyák bölcsessége

alt

Egy öreg szerzetes így szólt társához, aki nehezen haladt előre a tökéletesség útján:

- Aki a mézet akarja élvezni, annak bátran szembe kell néznie a méhekkel.

- Sok-sok rossz gondolat kóvályog a fejemben - ismerte el az egyik szerzetes az apátnak.
Mire az apát csendesen ezt mondta:
- Ha a szív megfagy, felforrósodik az agy, és szövi a maga hálóját.

Share
Bővebben...

Szeretet-himnusz

fabinyHa olyan kiváló szónok vagyok, mint Kossuth Lajos, vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy "van egy álmom", de szeretet nincs bennem, olyan vagyok, mint egy leomlott templomtorony megrepedt harangja.

Ha futurológusként, a jövő mérnökeként, vagy csalhatatlan közvélemény-kutatóként előre látom is a jövőt, szeretet pedig nincs bennem, olyan vagyok mint egy összelapított üres kólás doboz, amelyet unottan rúgnak tovább a kamaszok.

Ha akkora hitem van is, mint Assisi Ferencnek, Luther Mártonnak, és egy dunántúli parasztasszonynak együttvéve, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint a szél által cibált ördögszekér.

Share
Bővebben...

Miért fontos, hogy az apák templomba járjanak?

apa-templom

Legtöbbünk számára a „kis betűs rész” nem fontos tanulmányaink alatt. A szerző rámutat valamire, ami ilyen kisbetűs résznek számít. Bizonyára kevesen olvasták Haug és Warner statisztikai tanulmányát[ii], amely az Európai Tanács szociális kohézióval foglalkozó főigazgatósága (DG III) kiadványában jelent meg.

Svájcban tízévente tartanak népszámlálást, ahol megkérdezik az emberek vallását, nyelvhasználatát és nemzetiségét is.

Share
Bővebben...

Internet

A 2Kor 13,13-ban olvassuk: “A Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.” A közösség szó a görög eredetiben koinonia, a római liturgiában: a Szentlélek egyesítő ereje, a görög katolikus liturgiában: a Szentlélek közöltetése.

A latinban: communicatio.

Iinternetsten Lelkének köze van a kommunikációhoz. A 2. vatikáni zsinat nem véletlenül adott ki nyilatkozatot a tömegkommunikációs eszközökről. Az evangélium továbbadása és a krisztusi testvériség megteremtése kommunikációs esemény. Az Egyház mindig is fölhasználta a kommunikáció minden technikáját: az élőszót, az írást, az éneket, a mozgást (liturgia!), a művészeteket. Vannak, akik ki szeretnék rekeszteni a képzőművészetet a hit kommunikációs formái közül, hivatkozva az ószövetség képtilalmára: “Ne készíts magadnak faragott képet, se hasonmást semmiről” (MTörv 5,8).

Share
Bővebben...

Isten atyai szíve (részlet)

Egyszer egy olyan emberrel találkoztam, aki soha nem vétkezett! Madrasban, Indiában történt. Egy piactéren futottam vele össze. Mivel mindketten érdeklődtünk a vallások iránt, a beszélgetés hamar komolyra fordult. Amikor elmondtam neki, hogy hitem szerint Isten megbocsát azoknak, akik beismerik bűneiket, azt válaszolta, hogy ó soha életében nem tett semmi rosszat!- Soha nem hazudott? - kérdeztem. - Nem, soha - volt a válasz.- Úgy értsem, hogy soha nem lopott el semmit, és nem gyűlölt senkit?- Nem, egyszer sem.
Share
Bővebben...

Bartimeus a vak

"Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan." (Antoine de Saint-Exupery: A kis herceg)

Történet vakoknak és látóknak

A feketét nem látjuk

Az iskolában úgy tanultuk, hogy a látás során a tárgyakról fény érkezik a szemünkbe. Ha nem érkezik ilyen fény, a tárgyat nem láthatjuk.

Azt is tanultuk, hogy a tárgyak nem vernek vissza általában minden féle fényt, a fehér (meg a tükör) veri csak vissza az összes színt, a többiek az ilyen-olyan színű fényt elnyelik. A fekete tárgyak mindenféle színt elnyelnek. Ha mindez így van, hogyan látjuk meg mégis a fekete tárgyakat?

A fekete tárgyakat nem a szemünkkel, hanem az agyunkkal „látjuk”. Eltakar valamit, ettől vesszük észre, hogy ott van. Nem csak a szemével lát az ember.

Share
Bővebben...

Jézus meggyógyít

alt

A Szűzanya a hívők anyja az Újszövetségben. Ő mondja: "Tegyetek meg mindent, amit mond nektek" (Jn 2,5). Tehát arra hív bennünket, hogy hallgassuk Jézus szavait. Hitünk nem merülhet ki abban, hogy hiszünk Isten létezésében. Ez szép dolog, de önmagában ez a hit még nem ment meg senkit. Ha Isten létezésébe vetett hitünk elég lenne megmentésünkre, akkor már a Sátán is megmenekült volna. 

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.