Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Néhány gondolat az ún. „ősök miséjéhez”

alt

A jelenlegi szöveg némely részlete ellentmond az Egyház tanításának, amely gonosztól való szabadító imákról szól, mivel itt bármely pap direkt módon parancsol feltételezett gonosz hatalmaknak. Magam is, amikor csak szükséges, imádkoztatok szenvedőket az ősökkel kapcsolatban.  Ennek az a lényege, hogy megbocsátunk az ősök bűneiért, s kérjük Istent, hogy ő is bocsásson meg nekik és üdvözítse őket.

A bűn képez rossz örökséget, elsősorban a család régi felmenőinek saját bűnei. Éppen ezért ugyanilyen jelentősége van minden egyes gyászmisének is, mert azokban is az elhunytak bűneinek bocsánatáért és mennybejutásáért könyörgünk.

Share
Bővebben...

Harry Potter-láz – kinek jó?

alt

Napjaink gyermekkönyv-sikere J.K.Rowling: HARRY POTTER ÉS A BÖLCSEK KÖVE című műve és folytatásai. Az izgalmas történet árva főszereplőjénél sanyarú sorsa közben „paranormális“ képességek lépnek működésbe.

Share
Bővebben...

Ez mind New Age...

altÖsszefoglaló és tartalomjegyzék elindulásképpen

A New Age mozgalomhoz és gondolkodási divatjához elég sok olyan irányzat, vagy csoport tartozik, amelyeket szektásnak nevezhetünk, sőt, némelyeket destruktív szektának minősítettek egyes országokban (Pl. a Krisnatudatúak, a Church of Scientology, Bhagwan Rajneesh, Szvámi Purna csoportjai).

Share
Bővebben...

Alternatív szeretet

alt(Elhangzott Máriagyűdön, a "Betánia" Rehabilitációs Otthonban tartott lelkészi-orvosi előadássorozat keretében, 2000. októberében)

Napjainkban az okkult gyógyászat új virágkorát éli, és eme gyógyító törekvése összekapcsolódik egy új vallási-világnézeti mozgalommal, mely gyakran mint több vallási elemből összegyúrt kozmikus vallás jelentkezik, illetve gyakran New Age mozgalomnak nevezi magát. Ez az okkult divat legújabb szakaszába érkezve előszeretettel kezd használni bizonyos keresztény fogalmakat, mint pl. a szeretet. Ezt részben kezdettől meglévő összekeverési hajlandósága folytán teszi, részben üzleti szelleme szerint, hogy spirituális portékája a keresztényeknek is eladható legyen. Ezért szükségesnek látszik, hogy megvizsgáljuk, mit is jelent az a szeretet-fogalom, melyet az ezoterikus világmozgalom használ.

Share
Bővebben...

"Vizsgáljátok meg a lelkeket!"

vizsgaljatokAz előadás a III. Katolikus Karizmatikus Kongresszuson hangzott el 1994. szeptember 17-én, a Margitszigeten

Egész keresztény életünknek ez a mottója:"Hirdessétek az evangéliumot! " (Mk 16,15).

Az Úr Jézus - hogy ez sikerüljön nekünk- elküldte Szentlelkét, az örömhír lelkét. Amikor pedig a Szentlélek által Jézus népe el kezdte hirdetni az örömhírt, elkezdett cselekedni a missziós parancs szerint: akkor a Lélek által kapott más bíztatást is; többek között azt:

Share
Bővebben...

Barsi Balázs atya tanításaiból

barsi.noha

Dr Barsi Balázs (1) A kívülről irányított ember

Dr. Barsi Balázs (2) A felülről irányított ember

Dr. Barsi Balázs (3) A belülről irányított ember

dr. Barsi Balázs honlapja (2010)

Prédikációk a sümegi ferences templomban (letölthető)

Barsi Balázs atya régi rítusú szentmiséje (2010)

A Mária Rádióban elhangzott előadások itt hallgathatók meg

Share
Bővebben...

dr. Kovács Gábor atya tanításai

(AKovacsMedj)-ugorj-e (2011)

Dr. Kovács Gábor  - homíliák (2008 és 2009 teljes, letölthető)

Válasz a Kígyónak - a Hét Láng Közösség 2009. évi lelkigyakorlatának letölthető anyaga.
A lelkigyakorlat fotóinak és témájának felhasználásával video-beszámoló készült, amely megtalálható magyarul, illetve angolul.

Szent Mihály ima

Megkülönböztetés

Share
Bővebben...

Áldás vagy átok?

aldas

Nem csak a bűn okozta, nemzedékről nemzedékre terjedő átokról beszélhetünk, beszélni kell a verbális átokról, arról, hogy az emberi beszédben kettős lehetőség, befolyás lehetősége rejlik: lehet szóval áldani és átkozni. Az emberi szó átadhat a másik embernek érzelmeket, átadhat, rákényszeríthet akaratot, befolyást fejt ki a fölött, akihez szólnak.

Share
Bővebben...

dr. Gál Péter atya tanításai és írásai

GalP

Péter atya saját honlapja itt található.

Szentbeszédek

A Hit Éve során megpróbáltuk sorozatszerűen közreadni dr. Gál Péter atya homiliáit, melyek a Pécs-szabolcsi Magyarok Nagyasszonya Plébánia vasárnapi miséin hangzottak el. A közel 50 szentbeszéd (melyek mindegyike 5-10 perc hosszúságú) elérhető itt.

Tanítások, lelkigyakorlatok

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.