Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Harc a varázslás bűne ellen

altÖltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a Lélek kardját, vagyis az Isten szavatát." (Ef 6,10-20)

Share
Bővebben...

A mágiáról

amorthA mágia gyakorlata az emberiség egész történelme folyamán minden népnél megtalálható. Ma is sokan vannak, akik a mágia csapdájába esnek, miközben ennek veszélyét sok pap alábecsüli. Bár joggal bíznak Krisztus megváltó erejében, aki feláldozta magát, hogy bennünket a sátán hatalmából kiszabadítson, azt figyelmen kívül hagyják, hogy az Úr soha nem mondta, hogy a sátánra nem kell gyanakodni, vagy hogy nem kell küzdeni ellene.

Share
Bővebben...

Az erotikus érzések tiltásáról

alt(egy levelezőlistáról)

"Egy nő a férje halála után erősebb szexuális késztetést érez, mint magában a házasságban. Szimpatikusnak talál egy papot, de katolikus neveltetésénél fogva tiltakozik a szerelem érzése ellen. Ilyen vele nem fordulhat elő. Folyton harcol ellene, s állandó félelemben él, hogy túl közel kerül az illetőhöz.

Share
Bővebben...

Az Emberfiának eljövetelekor

barsi.noha„Az Emberfiának eljövetelekor úgy lesz, mint Noé napjaiban történt. A vízözön előtti napokban ettek- ittak, nősültek és férjhez mentek egészen addig a napig, amíg el nem jött a vízözön, és el nem sodorta valamennyit." (Mt 24,37)

Share
Bővebben...

Fátyol és a vétkekhez való viszony

fátyol(Példabeszédek 17.9)
"Szeretetet keres, aki elássa a vétket, aki meg fölkeveri, elveszti barátját."

1. Meglátásom szerint a fenti Ószövetségi idézet, képszerű leírás önmagában egy magatartásformára, alap-attitűdre utal: ne a vétkekre, botlásokra helyezd a hangsúlyt, hanem az irgalmas, elfogadó és cselekvő szeretetre.

Share
Bővebben...

Az igazi próféták és a hamis próféták

Csanád atya(Elhangzott Budapesten, a pálos sziklatemplomban, 2003 december 21.-én)

Kedves Testvéreim!

Advent 4. vasárnapjának ószövetségi olvasmányában Mikeás próféta jövendölését hallottuk a Messiás születési helyéről. Mai elmélkedésünkben gondolkodjunk el arról, hogy a Mennyei Atya sok-sok évszázadon keresztül prófétákat küldött a választott néphez, s a prófétáknak kettős feladatuk, kettõs szerepük volt.

Share
Bővebben...

Az ikonokról

 

altAz ikonok nagyban hozzájárulnak az istentisztelet szépségéhez. Olyanok, mint Isten országára nyíló ablakok, amit imádságunkban megjelenítenek már itt a Földön.

Share
Bővebben...

A házasságra való tiszta készület értelme

alt10 évvel ezelőtt nem tudtam még jól szavakba önteni férjem édesanyjának, hogy miért is készültünk tisztán a házasságra, mikor aggodalmát fejezte ki a "tapasztalatlanságunkkal" kapcsolatban. Nehéz volt hirtelen megfogni a témát, alátámasztani konkrét, logikus érvekkel, mert annyira természetes volt számomra magyarázat nélkül is. Ebben a felfogásban nőttem fel, erre láttam példát, erre neveltek otthon, az iskolában, a templomi közösségben.

Share
Bővebben...

Mit jelent evangelizálni?

alt

Korunk kereskedelmi fogásait látva megtanultuk, hogy bizalmatlanul fogadjuk, amikor jó dolgokat kínálnak megvételre nekünk. Ilyen környezetben az Újszövetség „evangelizál” igéje félelmet kelthet bennünk. Megtorpanunk, amikor hitünket másoknak felkínáljuk, mintha eladó termékről volna szó.

Másrészt kifinomult érzékünk van mások tiszteletben tartásához: ne keltsük olyan benyomást, hogy saját elképzeléseinket rájuk erőltetjük, vagy azt keressük, hogy meggyőzzük őket. Különösen így van ez az Istenbe vetett bizalom egészen személyes témája esetében. De tudjuk-e, hogy az Újszövetség szerint mit jelent „evangelizálni”?

Share
Bővebben...

A jezabeli lelkületről

JezabelAz alábbi három video (3x 10 perc) szabadkeresztény forrásból származik, de jól szemlélteti a megkötözöttség jellemzőit.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.