Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Isten angyalai megvédenek bennünket a csatában

alt

Isten, a mi Atyánk adta az Ő angyalainak ezt a parancsot – őrizzenek bennünket, bárhová is megyünk [Zsolt 91,11]. Valóban, Isten angyalai közöttünk vannak, hogy megvédjenek a csatában, ahogy szembe kell néznünk az ördög kísértéseivel a mindennapi életben. Tekintettel arra, amit elviselünk minden nap, és nem tudván, hogy mit tartogat a jövő, szükségünk van minden segítségre, amit csak megkaphatunk!

Share
Bővebben...

Történeti és teológiai bevezetés Krisztus Király ünnepéhez

alt

A szerző engedélyével. A szerk.

Krisztusnak a Mindenség Királyának ünnepét XI. Pius pápa rendelte el és iktatta be a római kalendáriumba 1925. december 11-én publikált Quas primas apostoli levelével.

Az ünnep bevezetésével XI. Pius világosan kifejezésre juttatta, hogy a világban lévő bajok forrása nem más, mint a népek, államok és egyének elpártolása Krisztustól, illetve uralmának és törvényeinek megvetése, semmibe vétele.

Share
Bővebben...

Isten lát és hall téged

alt

"Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat." (Zsolt 40,2)

A fürdőszoba padlóján ültem, és könnyektől maszatos arccal zokogtam: „Uram, törődsz te egyáltalán a gondjaimmal?”

Alighogy kimondtam a szavakat, elöntött a bűntudat. Vannak asszonyok, akik gyereket szeretnének, de meddők, emberek, akiknek kifizetetlen számláik vannak, és elvesztették munkájukat, hajléktalanok, akik ágy helyett az utcán alszanak. Én meg panaszkodom egy gyermek miatt, aki nem hajlandó végigaludni az éjszakát, férjem miatt, aki túl későn jár haza a munkából, és a házban lévő rendetlenség miatt, amin nem tudok úrrá lenni.

Share
Bővebben...

Istent megismerni, emberré lenni

Fasizmus, kommunizmus, globalizmus...

2018.07.19  - Dr. Barsi Balázs atya lelkigyakorlata Sióagárdon (4. előadás) 

 

Share

Csak legyetek szentek!

Evangélium elmélkedés

Diakónus szentelés

Varga László megyéspüspök

Szent Imre templom, 2020. november 7.

Share

Az engedelmesség

jambor lelkekMert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem a Szentlélek.” (Mk 13,11)

Az engedelmesség a szentatyák tanítása szerint az összes vallási gyakorlatok zsinórmértéke; épp azért első helyen áll a lelki életre vonatkozó összes tanítások közt. Legyünk figyelemmel a következő pontokra.

1. Aki az Úr felkent szolgájának engedelmeskedik, nem embernek, hanem Istennek engedelmeskedik, aki mondotta: Aki titeket hallgat, engem hallgat.

Share
Bővebben...

Sorsfordulókon... – Imre atya írása

alt

Új otthonom közelében, egy rezervátum kellős közepén van egy gyönyörű tó. A turisták kedvenc célpontja, noha náddal és sással szegélyezett partjához tilos odamenni, nehogy az ott élő állatokat valaki is megzavarja.
Egyik napon kora reggel én is kisétáltam a tóhoz. Gondolataimat akartam összeszedni. Minduntalan ilyen és ehhez hasonló kérdések merültek föl bennem: Mi az élet útelágazásainál a legfontosabb? Mire kell új életszakaszoknál, sorsfordulókon, határhelyzetekben, új fejezeteinél odafigyelni?

Share
Bővebben...

Csak legyél szent!

Varga László püspök homiliája. 2020. november 7.

 

Share

Több, mint por és csont

alt

„Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Este lett és reggel: a hatodik nap.” (Ter 1,31)

Ne feledd, ki vagy.

Számtalanszor mondtam ezt a gyermekeimnek, mikor kisebbek voltak. Azt akartam, emlékezzenek rá, hogy a Mindenható Isten gyermekei. Tudtam, hogy ha észben tartják, könnyebben meg tudják élni ezt az igazságot.

Share
Bővebben...

„Ne vígy minket a kísértésbe”

alt

Köszönet a szerzőnek a másodközlés felajánlásáért. A szerk.

Történt egyszer, halljuk Lukács evangéliumában, hogy miután az Úr Jézus éppen imádkozott, amikor befejezte, egyik tanítványa kérte: „Uram, taníts meg minket imádkozni”. Ekkor tanította meg a Mester a Miatyánk szavait. Az Úr imádsága (Oratio Domini) Krisztus követőinek a számára az imádság mintája, amelynek szentírási szavait változatlan formában használjuk a liturgiában az Egyház kezdete óta (vö. Didakhé 8,2; Mt 6,9‒13).

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.