Mária, kultúra, család és a szellemi harc

alt

Az idők végezetéig a Sátán soha nem adja fel, hogy az embereket kísértse, akadályokat állítson az  üdvösségük elé, és hogy küzdjön ellenük; de mindezt csak olyan mértékben teheti meg, ahogy azt a Szeplőtelen Szűzanya megengedi neki. Ez azt jelenti, hogy csak olyan mértékben engedi meg, hogy megkísértessünk, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy győzelmünk érdemeit learassuk, ami biztosan sikerül, ha az ő értékrendje szerint vívjuk meg a csatát: Őáltala, Ővele és Őbenne. Sok gonoszság van a világon, de ne felejtsük el, hogy a Szeplőtelen Szűzanya ezeknél is hatalmasabb, és hogy ő „széttiporja a sátáni kígyó fejét”.

Fr. H.M. Manteau-Bonamy, OP. a Szeplőtelen Fogantatás és Szentlélek: Szent Maximilian Kolbe Máriáról szóló tanításai c. művében idézi Szent Maximilian Kolbe Fr. Florian Koziuranak 1931. március 2-án írott levelét

Mária a család és az élet kultúrájának védelmezője. A családi egyházat áthatja Mária anyai volta.  Az Ő anyasága Isten gondviselése és áldása a családi egyház számára is.

Amikor a családot (vagy kultúrát) támadás éri, akkor te és én nem egyedül harcolunk: a katonák legjobbjai, Jézus Krisztus, a Boldogságos Szűzanya, az angyalok kórusa és a szentek kísérnek bennünket. Számunkra csak az jelent kihívást, hogy beengedjük őket a csatáinkba, engedelmeskedjünk a stratégiáiknak és kövessük a vezetésüket. A harc során rávezetnek bennünket, hogy felismerjük, mikor kell védekezni vagy támadni.

A mai családok számára kihívást jelent együttműködni Máriával és a Szentlélekkel. Ez azt jelenti, hogy ellene mondunk az istentelen kultúrának, és az ellentétes irányba indulunk. Visszautasítjuk a természetfeletti lét, a boldogság és az erkölcs ízekre szedését. Hogyan? Azáltal, hogy erkölcsileg helyes, boldog és lelki kincsekben gazdag családokat építünk. Újjáépítjük ingadozó házasságainkat, és soha nem mondunk le az imádkozásról és a böjtölésről az eltévelyedett gyermekeinkért. Családjaink azért vesznek részt a kultúrharcban, hogy felépítsék az élet kultúráját, és hogy elősegítsék a házasságra és a családra vonatkozó isteni elképzelést. Elménket és szívünket a katolikus tanítás szépségével és igazságával tápláljuk. Törekszünk arra, hogy naponta megtérjünk, hogy így jó tanítványokká váljunk. Ellene mondunk a sátánnak és üres ígéreteinek. Ellene mondunk a bűnnek. Soha nem adjuk fel. Látjuk a minket körülvevő gonoszságot, de a legfőbb jót is. „Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval” (Róm 12:21).

Szűz Mária a következő módszerekkel segít nekünk megszabadulni a gonosz szellemektől:

 1. Mária az isteni kegyelmek edénye és közvetítője. Jézussal való különleges egyesülése által Isten felkente Őt a szellemi harcra, hogy a leghatalmasabb fenyegetés legyen a sátánnal szemben.
 2. Mivel Isten Szűz Máriát választotta ki az új Évának a démonokkal szemben, Mária nevének hatása hasonló Jézus nevéhez. Ez tapasztalható ördögűzések során. A démonok rettegnek Szűz Máriától, aki mindig győzedelmeskedik, hogy az ember megszabaduljon a gonosztól.
 3. Mária szentséges, anyai jelenléte rendkívül fájdalmas a démonok számára. Tudják, mennyire hatékony Mária közbenjárása. A megtestesülés - az ördög megsemmisítése - Máriában teljesedett ki.
 4. Mária erényei és a Szentlélekkel való egyesülése által könyörtelenül kioltja az ördögi cselszövéseket és taktikákat. Életadó szeretete és Isten családjának nyújtott védelme feldühíti a gőgös démonokat.

Fr. Robert Spitzer jezsuita szerzetes a szellemi harcról szóló konferencián egy előadásában ellentétbe állította a sátán és Szűz Mária logikáját. Ezt az összehasonlítást szem előtt tartva megtanulhatjuk, hogyan viszonyuljunk helyesen Isten akarata iránt. Érdemes megfigyelni, mennyire gyümölcsöző Mária logikája Lucifer logikájának szörnyű kimenetelével ellentétben, ami Évát is tévútra vezette.

Lucifer és Éva logikája az Édenkertben

 1. Ego-központúság
 2. Isten iránti közöny
 3. Elégedetlenség azzal, amije van [Évának]
 4. Hálátlanság
 5. Engedetlenség, lázadás
 6. Büszkeség
 7. Önimádat
 8. Mások feletti uralkodás révén Istennek képzeli magát

Az új Éva, Szűz Mária logikája a megváltás felé

 1. Együttműködő, transzcendens
 2. Érdekli Isten akarata
 3. Elégedett azzal, amije van
 4. Hála, dicséret
 5. A hit engedelmessége, önátadás
 6. Alázatosság
 7. Isten imádása
 8. Másokat Istenhez vezet

A családban meg lehet tanítani Mária racionalitását: gyakorolhatjuk és utánozhatjuk az ő szeretetből és szolgálatkészségből eredő fiat-ját [legyen, latinul]. Amikor a bűn mellett döntünk, akkor Éva és az ördög logikája vezérel minket. Mária segítségével viszont nem fogunk eltévedni! És ha el is esünk, Anyánk elvezet minket Fiához, Jézushoz, aki egy pap szolgálata által meghallgatja a szentgyónásunkat.

Szűz Máriával és az angyalokkal a szellemi harcban

Lélegzetelállító megtapasztalni, milyen alázatos hévvel lép fel a Boldogságos Szűzanya a szellemi harcban. Ő a Győzedelmes Királynő, a lelkek védelmezője, a démonok legyőzője. A családban folyó szellemi küzdelemben szükség van a Szűzanya hatékony és alázatos segítségére. Az, hogy a Szentháromságos Isten Máriában hibátlan, hatalmas kegyelmek Anyját adott mindannyiunknak, kifejezi, hogy mennyire túlcsordulóan irgalmas az isteni szeretet szegény teremtményeihez.

A Boldogságos Szűzanya tökéletesen ismeri a családok lelki és fizikai szükségleteit. Szelíd és rendíthetetlen Anyánk, akit az isteni szeretet hajt, rengeteg kegyelemmel áldja meg a családi egyházat.

A Szűzanya figyelemmel kísér minket, mivel mindig tisztában van a család magasztos szerepével, és tudja, hogy a sátán milyen sokféle módon indít ellene támadást. A Szűzanya Szeplőtelen Szíve együttérző, és isteni elszántsággal cselekszik értünk. Az égi kegyelmekkel megáldott Szűzanya az Úr egész seregének a leghatalmasabb harcosa. Soha ne kételkedj abban, hogy Isten felkente Szűzanyánkat a szellemi harcra és győzelemre.

Ha mi is úgy válaszolunk Isten életünkre vonatkozó tervére, ahogy Szűz Mária tette, ezáltal kiléphetünk a komfortzónánkból. Megtapasztaltuk már, hogy Isten útja általában nehezebb, kényelmetlenebb, és kiüresítő. Isten mércéje végülis a Kereszt. Az ördögűzések során, amikor a pap megparancsolja a démonnak, hogy nézzen a kezében lévő feszületre, a démon számára kínzó ennek engedelmeskedni. Az ördögnek szembesülnie kell azzal az eszközzel, ami a halálát és kárhozatát okozta.  A gonosz büszkesége megtörik.

Bátrabban és hálásabban fogjuk hordozni családunk keresztjeit, ha rájövünk, hogy Jézus Krisztus szeretetkelyhéből részesülünk, amelyből értünk ivott. Amikor visszatekintünk életünk viharaira, azt látjuk, hogy keresztjeink hordozása valójában megerősít bennünket. „Senki se fáradjon el! Öltsük fel a páncélt ellenfeleinkkel szemben magáért a Keresztért.  A keresztbe vetett hitünk legyen az azt tagadók elleni győzelmünk… Ne szégyelljük megvallani a Keresztet. Az angyalok gyönyörködnek benne… A kereszt korona, nem gyalázat. ”

A nagypénteki liturgiában az Egyház Kereszthódolatra hív bennünket, melynek során hódolatunk jeleként gyengéden megcsókoljuk a Keresztet. A családi életben a Kereszthódolat szeretteink mindennapi szolgálatában ölt testet, akikben Krisztus lakik. Az ördögre nézve ez fenyegető és kínzó, mert a Kereszt az ő örök vereségének az eszköze. Ő azt akarja, hogy teljesen elutasítsuk a Keresztet. Ezért szegezzük tekintetünket és szívünket a feszületre, hogy így magunkévá tegyük Krisztus győzelmének eszközét. Ez a szívünk átalakulásával kezdődik - egy Mária által Jézusnak felajánlott szívvel; egy átdöfött szívvel, amilyen az övék, és egy olyan szívvel, amely győzedelmeskedik önmagunk, a bűn és a démonok felett.

A cikk forrása angol nyelven

E. Cs. fordítása

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.