Keresztes Szent János aranymondásai az év minden napjára - február

altFEBRUÁR

1.    Szükséges, hogy mindenben Krisztusnak és Egyházának tanítása szerint éljünk. Ezen az úton kell szellemi tudatlanságunkra és gyengeségünkre gyógyulást keresnünk.

2.    Csak abban az esetben szabad valamely dolognak, mely természetfölötti módon jelentkezik előttünk, hitelt adnunk, ha nem ellenkezik Krisztusnak és Egyházának tanításával.

3.    Az a lélek, amely kinyilatkoztatásokat kíván, hibát követ el. Ezekre ugyanis semmi körülmények között nincs szükségünk, mert a természetes eszünk és az evangélium törvénye minden dologban eligazíthat bennünket.

4.    Az a lélek, amely kinyilatkoztatásokat kíván, ajtót nyit a gonosz léleknek, aki a kinyilatkoztatásokat olyan ügyesen tudja utánozni, hogy megtévesztheti az embert.

5.    A szentek bölcsessége abban áll, hogy tökéletes módon tudják akaratukat alávetni Isten törvényének.

b) A remény.

6.    Ami Istent megindítja és legyőzi, az nem más, mint a bizalomteljes remény. Hogy tehát a lélek eljusson a szeretetben való egyesüléshez, szükséges, hogy az Istenhez vezető úton bizalommal járjon, mert e nélkül semmit sem érhet el.

7.    Az Istenben való remény oly nagy vágyakozást kelt az emberben az örökkévalók után, hogy ezzel szemben minden földi dolog sivárnak és értéktelennek tűnik előtte. 

8. A remény megtisztítja a lelket minden földies gondolkodástól úgy, hogy semmihez sem ragaszkodik többé, ami e világon van vagy lehetséges.

9.    Az Istenben való eleven remény annyira fölemeli a lelket a világ fölé, és annyira megszabadítja annak cselszövéseitől, hogy ezek nemcsak nem hatnak rá és hatalmukba nem kerítik, hanem még csak észre sem veszi őket.

10.    Megpróbáltatásaid közepette menekülj az Istenhez, aki megerősít, fölvilágosít és kioktat téged.

11.    Ha a lélek az Istenhez vezető útján valamely földi dolog iránt bármily csekély vonzalmat is érez, akkor ezzel nagyobb hűtlenséget követ el, mintha a legerősebb kísértéseket kellett volna kiállnia. A kísértésekben ugyanis, ha az akarat nem egyezik bele, a lélek bizalommal menekülhet Istenhez, aki azt mondotta: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: Én felüdítelek titeket.”(Mt 11,28.)

12.    Ápold magadban azt a bensőséges vágyat, hogy az isteni Felség adjon meg neked mindent, ami még hiányzik az ő tiszteletére és dicsőségére.

13.    Őrizd meg az Istennel szemben rendezett bizalmadat. Vigyázz magadban és testvéreidben arra, amire az Isten legjobban vigyáz, a lelki javakra.

14.    Minél többet akar adni az Isten, annál nagyobb vágyat ébreszt bennünk, hogy magunkat teljesen kiüresítsük és ily módon igazi javakkal áraszthasson el bennünket.

15.    Isten oly nagy tetszését találja a reményben, midőn a lélek mindig feléje tekint, hogy teljes igazsággal el lehet mondani A lélek mindazt megnyeri Istentől, amit tőle remél.

c) A szeretet.

16.    A lélek ereje tehetségeiben, szenvedélyeiben és vágyaiban van. Ha ezeket az akarat Istenre irányítja és elfordítja mindentől, ami nem Isten, akkor megőrzi a lélek erejét Isten számára, és teljes erejéből szereti az Istent, amint az Úr maga parancsolja.

17.    A szeretetet olyan rózsaszínben fénylő, nagyszerű ruhadarabhoz lehet hasonlítani, amely nemcsak a hit fehér színének és a remény zöldjének, hanem minden más erénynek is bájt, szépséget és üdeséget ad, mert szeretet nélkül egy erény sem kedves Isten előtt.

18.    A szeretet kiválósága nem abban áll, hogy az ember nagy dolgokat tud megtenni, hanem az önmegtagadásban és türelemben az összes megpróbáltatásoknál - Isten iránt való szeretetből.

19.    Lelkiismereted tisztaságának legkisebb foka Isten előtt többet ér, mint minden más nagy munka, amivel neki szolgálhatnál.

20.    Ha Istent igazán keressük, akkor Isten kedvéért mindenről le tudunk mondani.

21.    Ne gondold azt, hogy Istennek csak abban telik kedve, ha nagy dolgokat cselekszünk, hanem inkább az tetszik Neki, hogyha azt, amit cselekszünk, minden önzés nélkül tesszük.

22.    Arról lehet fölismerni az Istent igazán szerető embert, hogy semmi olyannal meg nem elégszik, ami kevesebb volna, mint az Isten.

23.    A haj, ha szorgalmasan fésülik, jól kisimított marad és minden nehézség nélkül fésülhető, amikor csak akarja az ember; ehhez hasonló az a lélek, amely gondolatait, szavait és cselekedeteit gondosan ellenőrzi, és mindent Isten iránt való szeretetből cselekszik.

24.    Ha azt akarjuk, hogy a haj fésülés után sima legyen, akkor a fésülést a fejtetőn kell kezdeni. Éppen úgy, ha azt akarjuk, hogy összes cselekedeteink tiszták és ragyogók legyenek, az Isten iránt való szeretet magaslatán kell őket kezdeni.

25.    A nyelv megfékezése és az Isten iránt való szeretet állandó felszítása nyomán hamar áttüzesedik lelkünk az isteni szeretettől.

26.    Törekedjél mindig arra, hogy Istennek kedvében járj, kérd őt, hogy mindig teljesüljön rajtad az ő szent akarata, szeresd őt bensőséges szeretettel, amint szeretni tartozol.

27.    Minden bennünk lévő jót Istentől nyertünk; a jóság mindig Istentől ered. Az Isten működik bennünk és munkája isteni.

28.    Isten jóságából egy óra alatt nagyobb eredményt érünk el, mint a magunkéból egész életünk folyamán.

(ford. P. Ágoston Budapest , Kármelita Zárda 1941).

FEBRUÁR

 

1.   Szükséges, hogy mindenben Krisztusnak és Egyházának tanítása szerint éljünk. Ezen az úton kell szellemi tudatlanságunkra és gyengeségünkre gyógyulást keresnünk.

2.     Csak abban az esetben szabad valamely dolognak, mely természetfölötti módon jelentkezik előttünk, hitelt adnunk, ha nem ellenkezik Krisztusnak és Egyházának tanításával.

 

3.   Az a lélek, amely kinyilatkoztatásokat kíván, hibát követ el. Ezekre ugyanis semmi körülmények között nincs szükségünk, mert a természetes eszünk és az evangélium törvénye minden dologban eligazíthat bennünket.

4.       Az a lélek, amely kinyilatkoztatásokat kíván, ajtót nyit a gonosz léleknek, aki a kinyilatkoztatásokat olyan ügyesen tudja utánozni, hogy megtévesztheti az embert.

5.     A szentek bölcsessége abban áll, hogy tökéletes módon tudják akaratukat alávetni Isten törvényének.

 

b) A remény.

 

6.   Ami Istent megindítja és legyőzi, az nem más, mint a bizalomteljes remény. Hogy tehát a lélek eljusson a szeretetben való egyesüléshez, szükséges, hogy az Istenhez vezető úton bizalommal járjon, mert e nélkül semmit sem érhet el.

 

7.   Az Istenben való remény oly nagy vágyakozást kelt az emberben az örökkévalók után, hogy ezzel szemben minden földi dolog sivárnak és értéktelennek tűnik előtte.


 

 

2


8. A remény megtisztítja a lelket minden földies gondolkodástól úgy, hogy semmihez sem ragaszkodik többé, ami e világon van vagy lehetséges.

 

9.   Az Istenben való eleven remény annyira fölemeli a lelket a világ fölé, és annyira megszabadítja annak cselszövéseitől, hogy ezek nemcsak nem hatnak rá és hatalmukba nem kerítik, hanem még csak észre sem veszi őket.

 

10.  Megpróbáltatásaid közepette menekülj az Istenhez, aki megerősít, fölvilágosít és kioktat téged.

11.   Ha a lélek az Istenhez vezető útján valamely földi dolog iránt bármily csekély vonzalmat is érez, akkor ezzel nagyobb hűtlenséget követ el, mintha a legerősebb kísértéseket kellett volna kiállnia. A kísértésekben ugyanis, ha az akarat nem egyezik bele, a lélek bizalommal menekülhet Istenhez, aki azt mondotta: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: Én felüdítelek titeket.”(Mt 11,28.)

 

12.   Ápold magadban azt a bensőséges vágyat, hogy az isteni Felség adjon meg neked mindent, ami még hiányzik az ő tiszteletére és dicsőségére.

13.   Őrizd meg az Istennel szemben rendezett bizalmadat. Vigyázz magadban és testvéreidben arra, amire az Isten legjobban vigyáz, a lelki javakra.

14.   Minél többet akar adni az Isten, annál nagyobb vágyat ébreszt bennünk, hogy magunkat teljesen kiüresítsük és ily módon igazi javakkal áraszthasson el bennünket.

15.    Isten oly nagy tetszését találja a reményben, midőn a lélek mindig feléje tekint, hogy teljes igazsággal el lehet mondani A lélek mindazt megnyeri Istentől, amit tőle remél.

 

c) A szeretet.

 

16.    A lélek ereje tehetségeiben, szenvedélyeiben és vágyaiban van. Ha ezeket az akarat Istenre irányítja és elfordítja mindentől, ami nem Isten, akkor megőrzi a lélek erejét Isten számára, és teljes erejéből szereti az Istent, amint az Úr maga parancsolja.

 

17.     A szeretetet olyan rózsaszínben fénylő, nagyszerű ruhadarabhoz lehet hasonlítani, amely nemcsak a hit fehér színének és a remény zöldjének, hanem minden más erénynek is bájt, szépséget és üdeséget ad, mert szeretet nélkül egy erény sem kedves Isten előtt.

18.    A szeretet kiválósága nem abban áll, hogy az ember nagy dolgokat tud megtenni, hanem az önmegtagadásban és türelemben az összes megpróbáltatásoknál - Isten iránt való szeretetből.

 

19.   Lelkiismereted tisztaságának legkisebb foka Isten előtt többet ér, mint minden más nagy munka, amivel neki szolgálhatnál.

 

20.  Ha Istent igazán keressük, akkor Isten kedvéért mindenről le tudunk mondani.

21.   Ne gondold azt, hogy Istennek csak abban telik kedve, ha nagy dolgokat cselekszünk, hanem inkább az tetszik Neki, hogyha azt, amit cselekszünk, minden önzés nélkül tesszük.

22.   Arról lehet fölismerni az Istent igazán szerető embert, hogy semmi olyannal meg nem elégszik, ami kevesebb volna, mint az Isten.

 

23.  A haj, ha szorgalmasan fésülik, jól kisimított marad és minden nehézség nélkül fésülhető, amikor csak akarja az ember; ehhez hasonló az a lélek, amely gondolatait, szavait és cselekedeteit gondosan ellenőrzi, és mindent Isten iránt való szeretetből cselekszik.

 

24.    Ha azt akarjuk, hogy a haj fésülés után sima legyen, akkor a fésülést a fejtetőn kell kezdeni. Éppen úgy, ha azt akarjuk, hogy összes cselekedeteink tiszták és ragyogók legyenek, az Isten iránt való szeretet magaslatán kell őket kezdeni.

 

25.   A nyelv megfékezése és az Isten iránt való szeretet állandó felszítása nyomán hamar áttüzesedik lelkünk az isteni szeretettől.

 

26.   Törekedjél mindig arra, hogy Istennek kedvében járj, kérd őt, hogy mindig teljesüljön rajtad az ő szent akarata, szeresd őt bensőséges szeretettel, amint szeretni tartozol.

27.    Minden bennünk lévő jót Istentől nyertünk; a jóság mindig Istentől ered. Az Isten működik bennünk és munkája isteni.

 

28.    Isten jóságából egy óra alatt nagyobb eredményt érünk el, mint a magunkéból egész életünk folyamán.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.