Hitvédelem

A lelki küzdelem fokozatai

alt

Sokadjára ismételt bibliai rész tőlem, hogy "azoknak, akik Istent szeretik minden a javukra válik". De tényleg, minden! A látható és a láthatatlan világ is teremtmény csupán, tehát engedelmeskednie kell a Mindenhatónak. A démonok Krisztus rabszolgái, engedelmeskednek, azt tehetnek meg, amire engedélyt kapnak. Számukra is a földi lét egy száműzetés, ahol bármilyen hihetetlen, egyre nagyobb szégyent éreznek a bűneik miatt és iszonyatosan irígyek arra, hogy az emberi faj legtöbbször élvezi az életet.

Share
Bővebben...

Margók - hagyj helyet a fontos dolgoknak

alt

Margók. Sokféleképpen vannak kritikus hatással az életünkre, még akkor is, ha gyakran elmulasztjuk értékelni ezeket. Például, a margók egy géppel írott lapon segítenek, hogy a figyelmünket a szavakra összpontosítsuk. Ha az egész oldal szavakkal lenne tele, és nem lenne fehér rész körülöttük, az olvasás legfeljebb egy unalmas feladat lenne, ha épp nem lehetetlen.

Sajnos, sokan nem értékeljük a margók fontosságát a pénzügyekben és a napi teendőkben. Megkíséreljük összetömöríteni, amennyire csak lehetséges, és még ha tudjuk is, hogy nem tudunk mindent kezelni, mégis megpróbáljuk. Ennek eredményeképp stresszt élünk át – nagyon-nagyon sok stresszt.

Share
Bővebben...

A szentmise története

altElőszó

Ennek a könyvnek a megírására az a meggyőződésünk vezetett bennünket, hogy nincs a szentmisének helyesebb és vonzóbb magyarázata, mint a szentmise egyes imáinak és szertartásainak története. Az a kétségtelenül fenséges szertartás ugyanis, amellyel ma az újszövetség nagy áldozatát bemutatjuk, hosszú és változatos fejlődés eredménye, amelynek előbbrevitelén az Egyház hitéletének titokzatos szentélyében a leghivatottabb mesterek dolgoztak.

Ennek a fejlődésnek hosszú útján az Egyház mindazt, ami csak a századok folyamán a vallási és szellemi látóhatáron értéknek bizonyult, a szentmise szertartásának feldíszítésére felhasználta. Így pusztán irodalmi szempontból is a misekönyv a világirodalom legmagasztosabb alkotásának mondható. Érthető tehát, hogy a liturgiatörténettel foglalkozó tudósok régente is, de különösen mióta X. Pius pápa a keresztények figyelmét a szentmise szertartásaira felhívta, mindent elkövetnek, hogy ennek a nagyszerű fejlődésnek minden egyes mozzanatát felderítsék és megmagyarázzák.

Share
Bővebben...

Az '5P' a munkában Isten perspektívájából

alt

Sok vezetőnek igen limitált a rálátása arra, hogy mi Isten terve és szándéka a munkánkra. Tehát ez segít, hogy legyen egy alkalmi emlékeztetőnk, hogy amikor dolgozni megyünk, úgy vagyunk ott, mint az Ő szolgái. Itt van pár oka Istennek, hogy megalapozza a munkánkat, ezek közül mind P betűvel kezdődik az angol nyelvben: cél (Purpose), fenntartás (Provision), produktivitás (Productivity), kellemes a szemnek (Pleasing to the Eyes) és rendezettség (Providing order).

Share
Bővebben...

Mi a baj a hitünkkel?

Bíró László püspök tanítása a plébánia lelkinapján (2017)

Share

Müller bíboros: A nők felszentelt szolgálatának lehetetlensége az Egyház dogmája

alt

Az október 6-a és 27-e között Rómában tartandó ún. pán-amazóniai szinódus egyik témája lesz a nők által végezhető egyházi szolgálatok bővíthetőségének kérdése. A téma újraindult vitájában többen, köztük a német katolikus egyház képviselői és a szinódus egyes szervezői is a nők pappá vagy diakónussá szentelésének engedélyezését feszegetik.

A német Gerhard Müller bíboros, a Hittani Kongregáció előző prefektusa egy júliusban közölt kritikai dolgozatában is hangsúlyozta a nők akár pappá, akár diakónussá szentelésének lehetetlenségét (lásd itt a 4. pontot), kijelentve, hogy ha ezek bármelyike is megtörténne, még ha egy pápa vagy egyetemes zsinat is adna engedélyt rá, a felszentelés érvénytelen lenne.

Share
Bővebben...

Athanasius Schneider püspök a házasságról és a szexualitásról (2)

alt

Kezdetben nem így volt” (Mt 19,8)

A változhatatlan igazság a házasságról és a szexualitásról

- Második rész -

A John Henry Newman Központ meghívására látogatott Magyarországra 2016-ban Dr. Athanasius Schneider, a kazahsztáni Asztana segédpüspöke. A MEK jóvoltából közreadjuk a házasságról és a szexualitásról szóló előadásának szövegét két részletben. A fordítást Sallai Gábor készítette. 

Share
Bővebben...

Athanasius Schneider püspök a házasságról és a szexualitásról (1)

alt

Kezdetben nem így volt” (Mt 19,8)

A változhatatlan igazság a házasságról és a szexualitásról

- Első rész -

A John Henry Newman Központ meghívására látogatott Magyarországra 2016-ban Dr. Athanasius Schneider, a kazahsztáni Asztana segédpüspöke. A MEK jóvoltából közreadjuk a házasságról és a szexualitásról szóló előadásának szövegét két részletben. A fordítást Sallai Gábor készítette. 

Share
Bővebben...

Szent József, a férfiasság modellje

alt

Szent József egy átlagos ember volt, akire Isten nagy dolgokat bízott.  Pontosan azt tette, amit az Úr akart tőle, minden egyes eseményen, a mindennapi életben. (St. Josemaria Escriva)

Az utóbbi időben egyre inkább rajongok Szent Józsefért, Mária férjéért és Jézus nevelőapjáért. Szent József a modell minden férfi számára.

De mondhatnánk, olyan keveset tudunk róla! Hogy utánozhatnánk egy embert, akit alig ismerünk? Valójában többet tudunk Szent Józsefről, mint gondolnánk. Íme, öt tulajdonsága Szent Józsefnek, amit utánozhatunk.

Share
Bővebben...

Az Eucharisztia szenvedés és szeretet csúcspontja

Varga László megyéspüspök előadása, 2019.09.28.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.