Hitvédelem

XII. Piusz: A családi szentélyt ne szentségtelenítse meg a televízió

alt

Nem árt figyelmeztetni a katolikusokat, főleg a tradícióhoz ragaszkodókat, arra a kötelességükre, hogy vigyázzanak otthonaikban a tévénézéssel. A TV annyira elterjedt, hogy kevesen fogják fel a családi életre és az fiatalok alakulására gyakorolt romboló hatását. XII. Piusz pápa alábbi bölcs szavai ébresszék fel a katolikus hitet és akadályozzák meg a káros következményeket.

Share
Bővebben...

Aki vasárnap dolgozik, eladta lelkét az ördögnek

St John Vianney Confession

Hogyan győzte le Vianney Szent János a vallási közömbösséget?

Elöljárója azzal küldte Arsba a három éve szentelt fiatal papot: „Nem nagyon szeretik a Jóistent azon a plébánián; majd te viszel oda egy kis istenszeretetet.”

Share
Bővebben...

Raymond Burke bíboros: "Aposztázia folyik az Egyházon belül"

Új interjú Burke bíborossal - Második rész

Új interjú jelent meg az egyik dubia bíborossal, az Apostoli Szignatúra (az Egyház legfelsőbb bíróságának) korábbi prefektusával, az amerikai Raymond Burke-kel. Az interjút a The Wanderer magazin részletekben kezdte el közölni. Az alábbiakban az interjú augusztus 14-én megjelent második részletének magyar nyelvű fordítását közöljük. A beszélgetés első része itt olvasható.

Share
Bővebben...

A harag előbb-utóbb gyűlöletté válik

altA gyilkosság sokkal előbb kezdődik, mint hogy agyonütjük egymást, és a gyökerek sokkal mélyebben vannak, mint az látható lenne.

Hol kezdődött az, hogy az ember képes gyilkolni? Ott, amikor nem vette tobbe komolyan, hogy Isten Isten, az ember ember, és a Teremtő uralkodik a teremtményein. Ő akart Istenné lenni - emlékszünk a tegnapi igéből, ezt ígérte a kísértő az embernek -, ő akar uralkodni a többieken.

Share
Bővebben...

Mikor úgy érzem, legyőz a félelem

altKi szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard? (Róm 8,35)

Az ébresztőóra zölden villog a sötétben. Mintha beragadt volna 3 órára. Az álom elillan, hiába érzem kimerültnek magam.

Új projektbe kezdtem, ami nagyon nyomaszt, mert tudom, hogy elvéthetem. Valamit kihagyok, elfeledkezem fontos részletekről, hibázok, akadályozok másokat a folyamatban. Könnyen meglehet, hogy csalódást fogok okozni. Kiderül, hogy nem felelek meg, vagy egyszerűen rossz vagyok.

Share
Bővebben...

“Tegyetek tanúságot rólam!”

alt

I. Isten ereje a gyöngeségben mutatkozik meg

- Ismered Dávid és Góliát küzdelmének leírását a Bibliából. Az állig felfegyverzett, Istent káromló Góliátot Dávid egyetlen parittyával legyőzi... Az elbeszélés örökérvényű mondanivalóját Dávid így fogalmazza meg: “Tudja meg az egész sereg! Az Úrnak nincs szüksége kardra és lándzsára ahhoz, hogy győzelmet adjon.” (1 Sám 17,47)

Share
Bővebben...

Merj pihenőt adni a lelkednek

alt

„Elcsendesítettem a lelkem, így békét szereztem neki. Mint anyja ölén a gyermek, mint a gyermek, úgy pihen bennem a lelkem.” Zsolt 131,2

Egész jól indult a reggel – az első öt perc mindenképpen. Kávézni mentem Karen barátnőmmel, jól is voltam, míg meg nem kérdezte, hogy érzem magam. Mielőtt válaszolni tudtam volna, kitört belőlem a sírás.

Share
Bővebben...

Engesztelni – vele lenni

altIsten úgy teremtette meg az embert, hogy a boldogságunk ő maga legyen. Az embernek csak Isten elég. A bűn elszakította az embert Istentől, megszakadt a kapcsolat vele. Önmaga erejéből az ember nem tudja helyreállítani ezt a kapcsolatot, így nem is válhat boldoggá. Isten jött segítségünkre, hogy Isten és ember kapcsolata helyreálljon, azaz megtörténjen a kiengesztelődés.

Share
Bővebben...

Barsi Balázs a lélek halhatatlanságáról, a hitetlenség következményeiről és XVI. Benedek eszkatológiájáról

barsib.jpg

Barsi Balázs atya ezúttal egy elmélkedést küldött a KV olvasóinak, melyben bibliai, filozófiai és történeti mélységekbe vezet bennünket a lélek halhatatlanságának keresztény tanításával kapcsolatban. Ráébreszt minket, hogy ez mennyire egy alapvető tanítás, és mégis mennyire nem magától értetődő történetileg nézve. Az elmélkedés keretét egy kispap aggódó kérdése adja, egy teológiai tanár kemény kritikában részesül... Talán az eset a valóságban is megtörtént, talán csak irodalmi eszköz...

Share
Bővebben...

Értekezés a Szent Szűz igazi tiszteletéről

altFelkészülés Jézus Krisztus országára

[I. «A SZENT SZŰZ-TISZTELET SZÜKSÉGESSÉGE»]
[A. A M
ÁRIA-TISZTELET SZÜKSÉGESSÉGE
]
1. Szűz Mária által jött Jézus Krisztus a világra, s szintén Őáltala kell uralkodnia a világon.

2. Szűz Mária nagyon rejtett életet élt, ezért nevezi Őt a Szentlélek és az Egyház Alma Maternak – rejtett és titokzatos Anyának. Alázatossága oly mélységes, hogy a földön nem volt hőbb és örökebb vágya, mint hogy önmaga és a teremtmények előtt rejtve maradjon, egyedül csak Isten ismerje.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.