Hitvédelem

A Vatikáni Államtitkárság pontosítása a lovagrendekkel kapcsolatban

Szent Sír Lovagrend címereTekintettel a számos megkeresésre, amely a Szentszéknek a szentek nevét viselő vagy egyéb szent címet viselő lovagrendekhez való viszonyát illeti, az államtitkárság célszerűnek tartja megerősíteni mindazt, amit már a múltban is közzétett:

Share
Bővebben...

Teljes búcsú nyerhető a hit évében

Hit ÉveAz Apostoli Penitenciária rendeletet adott ki, amelyben meghirdeti, hogy a hit évének teljes időtartama alatt, azaz 2012. október 11-től 2013. november 24-ig a hívek teljes búcsút nyerhetnek, és meghatározza ennek feltételeit.
Share
Bővebben...

Zsinati dokumentumok

vatikáni címer

Share
Bővebben...

ECCLESIA DE EUCHARISTIA

EucharisztiaII. János Pál pápa enciklikája az Eucharisztia és az Egyház kapcsolatáról

BEVEZETÉS

1. AZ EGYHÁZ AZ EUCHARISZTIÁBÓL ÉL. Ez az igazság nemcsak a hit mindennapos tapasztalata, hanem összefoglalóan tartalmazza az Egyház misztériumának lényegét.

Share
Bővebben...

Az Egyházi Törvénykönyv

alt

Bevezetés

Amikor II. János Pál pápa 1983. január 25-én hivatalosan kihirdette az új Egyházi Törvénykönyvet, ezt a lépést ,,történelmi tettnek'' nevezte. A törvénykönyv tanulmányozása meggyőzi az olvasót arról, hogy ez a kijelentés nem túlzó.  A szövegből világosan kirajzolódik az egész új törvényhozás legfőbb indítéka és szándéka, melyet a törvénykönyv utolsó szavaival így fejezhetünk ki leghívebben: ,,a lelkek üdvösségének. . . az egyházban mindig a legfőbb törvénynek kell lennie.''

Share
Bővebben...

Vatikáni szabályozás az állitólagos jelenésekről és kinyilatkoztatásokról

vatikáni címerAlapvető fontosságú dokumentum öt nyelven a Hittani Kongregáció által a jelenésekről. Az eredeti, 1978-ban kiadott, latin nyelvű dokumentum is csak egy szűk kör számára voltak eddig elérhető.

Látomások kinyilatkoztatások, isteni üzenetek: az egyház története gazdag a misztikus eseményekben. Fatima és Lourdes, a Szűzanya pápailag elismert földi jelenései óta a püspökök és teológusok küzdenek az egész világon a természetfölötti jelenésekkel. A Vatikán válaszai elkészültek és hamarosan közreadják ezeket világszerte.

Share
Bővebben...

A Katolikus Egyház New Age-ről szóló dokumentumai

Vatikáni címerHogyan különböztessük meg egymástól a New Age jó és rossz szándékait, milyen eligazodást segítő művek láttak napvilágot a katolikus egyházban? E kérdésekre a Vallások Közötti Párbeszéd Pápai Tanácsa munkatársa, a Szentszék mellett működő Szekták és Új Vallási Mozgalmak munkacsoportjának koordinátora, Teresa Osório Gonçalves válaszolt a Zenit hírügynökségnek.
Share
Bővebben...

Motu Proprio - az egyházi zene és ének ügyében (1903)

alt

Ez a motu proprio teljes egészében a régi liturgiáról szól. Egyes megállapításai máig is érvényesek, míg más rendelkezései már nem értelmezhetők, mert a későbbi rendelkezések megváltoztatták. Ilyen például a zongora és a dobok kitiltása a templomból, hogy nők nem lehetnek kántorok vagy kórustagok; az énekeseknek karinget kell viselniük, és egy ráccsal el kell takarni a kórust, hogy a hívek ne láthassák őket. (A szerk.)

Share
Bővebben...

Summorum Pontificum

XVI. BenedekXVI. Benedek pápa SUMMORUM PONTIFICUM motu proprio kiadott apostoli levele

A Pápáknak mind a mai napig gondjuk volt arra, hogy Krisztus Egyháza az Isteni Fölségnek méltó kultuszt ajánljon fel "Nevének dicséretére és dicsőségére" és "egész Anyaszentegyháza javára".

Share
Bővebben...

A régi rítusról - magyarul

papai-cimerMegjelent magyar nyelven az a vatikáni dokumentum, mely a tridenti rítusról szóló apostoli levélhez fűz magyarázatot. A "Summorum Pontificum" apostoli levélhez fűzött instrukció kéri a püspököket, hogy legyenek nagyvonalúak a régi, azaz a római rítus rendkívüli formáját ünneplő közösségekkel.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.