Hitvédelem

A bioenergetikáról és csakraterápiáról

alt

A megkülönböztetés elősegítéséhez szeretnék itt felvázolni néhány alapvető „ismeretet” a bioenergiával és a csakragyógyítással kapcsolatosan. Megértésükhöz alapvetően Barbara Ann Brennan „Gyógyító kezek” c. könyvét használtam, amely a bioenergetikában és a csakragyógyászatban is alap-„tan”-könyvként ismert.

Share
Bővebben...

A Gordon módszerről

alt

Amikor egy filozófiai rendszer divatjelenséggé lesz, fogyaszthatóságának alapfeltételévé válik a vulgarizálódás, leegyszerűsítés. A mai konzumgondolkodás amúgy sem tűr meg semmi olyat, ami bonyolult rendszereket rejtene magában, kilöki, mint a vágyteljesítés nem azonnali eszközét.

Így sok, amúgy hívők számára is veszélyes tan szelídülhetett ártalmatlanná, és a világi ember, aki különböző áramlatok között evickél, talán nem is ismeri fel a dolog hátterében rejlő veszélyeket.

Share
Bővebben...

Milyen a Waldorf iskola?

alt

USA: Waldorf tanárok állítják, hogy Lucifer vezetése alatt állnak

A topic című lap számol be egy igencsak különös kaliforniai szövetségről, amelyben hívő keresztények fogtak össze a vallások mindennemű köztámogatását ellenző polgárokkal.

Szervezetük, amely az "emberek a legális és nem szektás iskolákért" elnevezést viseli (angol rövidítése PLAN), beperelte Sacramento város tanügyi igazgatását, és azt akarja elérni, hogy azonnali hatállyal szüntessék be néhány Waldorf iskola állami finanszírozását. A vádiratban az olvasható, hogy a Waldorf iskolák elválaszthatatlanok az antropozófiától, azaz egy okkult eredetű vallástól.

Share
Bővebben...

Az ÉN kultusza

alt

Az antropozófia hódít. Virágzanak a Waldorf-óvodák és iskolák, a biodinamikus földművelés, az alternatív weleda-gyógyászat. Cikkünk szerzője, Lothar Gassmann több éven keresztül élt antropozófikus környezetben.

Majd elkezdte olvasni Rudolf Steiner írásait. Oldalak ezreiből hámozta ki az antropozófia hatalmas épületének alapjait, és megijedt: ezt a világképet teljességgel összeegyeztethetetlennek találta azzal az élő, keresztény hittel, amellyel Isten időközben megajándékozta őt.

Share
Bővebben...

A jóga elmélete és gyakorlata nem összeegyeztethető a kereszténységgel

altMint katolikus keresztény (Szalézi Szent Ferenc Misszionáriusai Rend, a ford.), aki hagyományos katolikus családban született az indiai Keralában, de hinduk között élt, és most mint katolikus tanító és karizmatikus igehirdető 60 országban és minden kontinensen, el kell mondanom a jógának a keresztény lelkiségre és életre gyakorolt káros hatását.

Tudom, hogy szerte a világon nő az érdeklődés a jóga iránt, még a keresztények között is – ez az érdeklődés kiterjed más ezoterikus és New Age pratikákra is, mint a reiki, reinkarnáció, akupresszúra, akupunktúra, prána gyógyítás, reflexológia, stb. Ezek olyan módszerek, melyektől a Vatikán óva intett és figyelmeztetett a „Jézus Krisztus, az élő víz hordozója” című dokumentumban.

Share
Bővebben...

A mágiáról és démonológiáról

altA TOSCANAI (I) PÜSPÖKI KONFERENCIA LELKIPÁSZTORI ÚTMUTATÁSA (1995)

"A II. Vatikáni Zsinat a LG 48-ban szól az ördögről. Felszólítja a keresztényeket, hogy őrizkedjenek a sátán cselvetéseitől és emlékezteti őket arra, hogy az ember történelme mindig küzdelem volt a sötétség hatalmai ellen. Ez a harc már a Paradicsomban elkezdődött és folytatódni fog az utolsó ítélet napjáig. A II. Vatikáni Zsinat szükségesnek látta felhívni a huszadik század keresztényeinek figyelmét Szent Pál utasítására, melyet az első keresztény közösségnek adott: ťÖltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben (Ef 6,10). "

Share
Bővebben...

A gender ideológia

alt

XVI. Benedek pápa az emberi természetet, a házasságot, a családot fenyegető, azok létét megkérdőjelező ideológiával szemben emelte fel hangját 2008. XII. 22-én egyik évzáró beszédében:

Share
Bővebben...

Szexuális bűnök, Internet - megoldás

alt

Nem a szex a baj (hanem a kéjvágy)

Szexuális tisztaság kéjvágytól égő világunkban - Joshua Harris könyvének kivonata

1. "A kéjvágyat egyszerűen úgy határozom meg, mint olyasmire irányuló nemi vágyat, amit Isten megtiltott. A kéjvágy azt jelenti, hogy vágyunk valamire, amivel nem rendelkezünk, és nem is kellene rendelkeznünk. A kéjvágy túlmegy a vonzódáson, a szépség értékelésén, sőt az egészséges nemi vágyon is fontosabbá teszi ezeket a vágyakat Istennél. A kéjvágy az Isten által megszabott irányelveken kívül keresi a kielégülést."

Share
Bővebben...

Ha már résztvettél New Age praktikákban…

altMi a teendő, ha már részt vettél New Age praktikákban, és rájöttél, hogy ez nem megfelelő keresztények számára?

Először is bizonyos lehetsz abban, hogy bár valami rosszat tehettél az Úr szemében, eddig csak vétkeztél, mert tudtad, hogy az rossz dolog. Minél jobban gyötrő gondolataid vannak arról, hogy benne vagy – és ezt csak Te tudod megítélni-, annál nagyobb a felelősséged.

Share
Bővebben...

Halloween és a Fény Éjszakája

alt
Mi jut eszetekbe, ha Halloween-re gondoltok? Valószínűleg a legtöbb embernek a boszorkányok és szellemek képe, amelyek a sötét, okkult, mágikus világhoz tartoznak, -amelyek a sötétség és halál képviselői.
Valójában Halloween Mindenszentek előestéje. Éppen ezért arra gondoltam, talán érdekelne titeket egy kezdeményezés, amely pár éve indult, és amelyhez most már szerte a világon sokan csatlakoztak és velünk együtt ünnepelnek.
Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.