Hitvédelem

Schneider püspök a készülő pán-amazóniai szinódusról, a nős papokról, és a női oltárszolgákról

alt

Athanasius Schneider püspök egy új interjúban beszélt a 2019-ben tartandó pán-amazóniai szinódus nemrég kiadott munkadokumentumáról. Az interjúban a püspök elutasította a nős férfiak pappá szentelésének ötletét.

Schneider püspök amellett érvelt, hogy a papi önmegtartóztatás része az Egyház azon hagyományának, amely az apostoli időkig nyúlik vissza. A nők szerepéről szólva a püspök attól tart, hogy az Egyház hamarosan azt a Németországban jelenleg is létező modellt fogja követni, hogy női lelkipásztori kisegítők tartanak prédikációkat és igeliturgiát a templomokban.

Share
Bővebben...

Hogyan küzdjük le a zavar válságát, az egyház megosztottságát?

alt

Burke bíboros szerint a zavar és az eltévelyedés „ördögi módon” lépett az egyházba, de arra bátorítja a katolikusokat, hogy szilárdak maradjanak a hitben, legyenek bátrak és nyugodtak, tudván, hogy Krisztus győzelmét „már megírták”.

Edward Pentin írása

Raymond Burke bíboros egy széles körűen és időben megfogalmazott beszédben próbálta elmagyarázni az Egyház és a világ előtt álló mély spirituális válság lényegét, lelkipásztori javaslatokat és bátorítást ajánlott a hívőknek ennek kezelésére.

Share
Bővebben...

Mandala a bólyi Szentháromság szobor mellett

Boly mandala2018

A hit elleni nyílt támadásnak minősül, amikor egy katolikus szimbólumot megjelenító helyszínen tartanak olyan nyilvános rendezvényt, aminek semmi helye nem lenne ott - valamilyen okból mégis odakerül, ráadásul úgy, hogy ezt nem teszi szóvá senki. A bólyi Szentháromság szobor melletti jógaünnep zárásaként közös jógázást is tartottak a részvevőknek.

Share
Bővebben...

Schneider püspök megoldást javasol az új „hibajegyzékhez” a modern egyház számára

alt

Maike Hickson interjúja Athanasius Schneider püspökkel

Hálásak vagyunk, hogy közreadhatjuk olvasóinknak azt a hosszú, eredeti interjút, mely Athanasius Schneider püspökkel, a Szent Mária egyházmegye (Asztana, Kazahsztán) püspökével készült. Igazán figyelmesen válaszolt a kérdéseinkre, melyeket elküldtünk neki a német püspökök Vatikánban tartott május 3-i találkozója előtt, a protestáns házastársak áldozásával kapcsolatos konfliktusról, valamint a katasztrofális „Mennyei testek” kiállítás megnyitása előtt, New Yorkban.

Arra törekedtünk, hogy olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyek alkalmat adnak, hogy új „hibajegyzék” készüljön – ez a mi kifejezésünk, nem az övé – a modern egyház számára, így biztosítva a testvéri korrekciót a hit súlyos torzulásaira, melyek korrekció nélkül keringenek mind az egyházi körökben, mind a nyilvánosság előtt.

Share
Bővebben...

Mi húzódik meg az utóbbi évek pápaellenessége mögött?

alt

Szentatyánk döntése kapcsán, mely szerint lemond péteri szolgálatáról és ezen túl az imával akarja szolgálni Egyházát, hadd hozzam egyik előadásom szövegét, amelyet az ERASMUS-KÖR tagjainak tartottam még 2011. február 24-én. Ez is fényesen tanúsítja azt a gigászi harcot, amelyet megválasztása óta a relativizmussal, a lopakodó hitvesztéssel és az egyre erősödő keresztény-gyűlölettel szemben bátran folytatott. Nagy köszönettel tartozunk neki!

Stuttgart, 2013-02-11.
Imre atya

Share
Bővebben...

Müller bíboros: A genderelmélet ideológiai vákuumból nőtt ki

alt

Gerhard Müller bíboros a genderideológia elterjedéséről nyilatkozott, azt állítva, hogy az a fasizmus és a szovjet kommunizmus összeomlása által hagyott eszmei vákuumból nőtt ki, mint egy "új vallás".

"A marxizmus és a fasizmus, a keresztényellenes ideológiák összeomlottak. A kapitalizmus válságban van. Volt helye az igaz filozófiának, teológiának, és a keresztény vallásnak. De az emberek szívesebben találtak ki egy új vallást, ami inkább hisz az emberben, mint Istenben." - mondta a Hittani Kongregáció előző prefektusa a Catholic News Agency-nek május 25-én.

Share
Bővebben...

Katolikus szemmel az Alfa programról (3)

alt

Az árulás szemtanúja

Isten szolgája, Fr. John Hardon, egy szilárd, hűséges jezsuita pap, amikor ez még lehetséges volt, beszámolt szeminaristaként eltöltött idejéről, amikor kinevezték a római Gregoriana Pápai Egyetem könyvtárigazgatójának.

Az elöljárója utasította őt, hogy rendezze a könyvtárat, és szerezzen be különböző eretnek kézikönyveket, melyeket más szeminaristák kivettek.

Share
Bővebben...

A Waldorf-pedagógiáról

alt

Nagyon veszélyesnek tartom az okkultizmus fokozódó jelenlétét a magyarországi iskolákban,mind a nevelésben, mind az oktatásban. A helyzetet az teszi különösen súlyossá, hogy a legtöbbesetben sem a pedagógus, sem a nebuló nem tudja, hogy okkult jelenséggel van dolga, okkult módszert alkalmaz, vagy alkalmaznak rajta.

De még ha tudja is, csak nagyon ritkán ismeri azokkultizmus valódi hátterét, illetve annak lehetséges következményeit. Ezért eredetileg a szerintem ezért felelős New Age mozgalom fokozódó befolyásáról és módszereinek sokszor rejtett „mellékhatásairól" akartam írni, végül azonban jobbnak láttam egy ezzel kapcsolatban álló konkrétirányzatról, a Waldorf-pedagógiáról írni.

Share
Bővebben...

Katolikus szemmel az Alfa programról (2)

alt

Az ökumené sok esetben nem hoz megfelelő gyümölcsöt. Megfigyeltem, hogy a legtöbb esetben a katolikus hit az, ami sérül - alapelvek feladásával, (vagy legalább ki nem mondásával) veszik rá a részvételre a többi egyház képviselői a katolikus papokat, híveket.

Bourke bíboros álláspontja valószínűleg hullámokat fog verni a magyar evangelizáció vizein. Álláspontja jogos és érthető: nem hívők kaphatnak jó betekintést a keresztény élet alapjaiba, de semmi sem garantálja, hogy belőlük katolikusok váljanak. Másképp fogalmazva: az Alfa kurzus nem az ördögtől való, de használata kifejezetten katolikus célokra nem terem egyértelműen jó gyümölcsöt. A szerk. 

Az Alfa program során a katolikus hívő protestánssá válhat

Az Alfa program során, melyet ma 70 országban több ezer katolikus egyházközségében használnak az evangelizáció eszközeként, a gyenge hitű katolikusok protestánssá válhatnak.

Share
Bővebben...

Katolikus szemmel az Alfa programról (1)

alt

Az ökumené sok esetben nem hoz megfelelő gyümölcsöt. Megfigyeltem, hogy a legtöbb esetben a katolikus hit az, ami sérül - alapelvek feladásával, (vagy legalább ki nem mondásával) veszik rá a részvételre a többi egyház képviselői a katolikus papokat, híveket.

Bourke bíboros álláspontja valószínűleg hullámokat fog verni a magyar evangelizáció vizein. Álláspontja jogos és érthető: nem hívők kaphatnak jó betekintést a keresztény élet alapjaiba, de semmi sem garantálja, hogy belőlük katolikusok váljanak. Másképp fogalmazva: az Alfa kurzus nem az ördögtől való, de használata kifejezetten katolikus célokra nem terem egyértelműen jó gyümölcsöt. A szerk. 

Share
Bővebben...

Programajánló

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

október
péntek
20
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
18 nap múlva

Párkapcsolati Műhely Nagy Péterrrel és Judittal - …

október
szerda
25

23 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

november
csütörtök
9
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
38 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.