Hitvédelem

Öregember volt?

altHonnan jön az elképzelés, hogy Szent József erőtlen öregember volt? Talán már ti is elgondokodtatok ezen a kérdésen, látva a különféle szentképeket, ahol mint 80 éves botra támaszkodó idős férfi van ábrázolva.

Ennek a vélekedésnek a forrása az ún. Jakab ősevangéliuma, amely Kr. u. 150-200 körül keletkezett, és feltett szándéka, hogy valamiképpen kibékítse Mária szüzességének igazságát és azt az említést, hogy Jézusnak voltak testvérei az evangélium szerint. Józsefről tehát megszületik egy hagyomány, miszerint már özvegy volt és gyermekei voltak, amikor Máriát feleségül veszi. Így József első házasságából származó gyermekei Jézus mostohatestvérei lennének.

Share
Bővebben...

A dalai lámáról kezdőknek és haladóknak a hitben

alt

A cikk 2010-ben készült. A képen Budapest diszpolgárává avatják a dalai lámát. A szerk.

“Őszentsége a Dalai Láma Magyarországra látogat A két teljes nap programja négy nagy eseményből áll:

Szeptember 18. Szombat
9.30 – 11.30 Bevezetés a tibeti buddhizmusba I. rész
13.30 – 15.30 Bevezetés a tibeti buddhizmusba II. rész

Szeptember 19. Vasárnap
9.30 – 11.30 Csenrézi (A Szeretet Buddhája) meghatalmazás és áldás
13.30 – 15.30 Együttérzés: A boldogság művészete – nyilvános tanítás, beszélgetés

Share
Bővebben...

Minden, ami történik, Isten gondviselő kezei alatt történik

alt

Az alábbiakban közreadjuk Ralph Martin levelét, amely a Renewal Ministries Newsletter 2014 áprilisi számának vezércikkeként jelent meg. Ralph nemzetközi hírű író és teológus, a katolikus karizmatikus megújulás egyik legnagyobb hatású vezetője. A nemzetközi Renewal Ministries missziós szolgálat alapítója és irányítója mind a mai napig. Az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának állandó teológus konzultora, a detroiti Sacred Heart Nagyszemináriumának tanszékvezetője. Személyes jó barátunk, akinek a szavára mindig odafigyelünk. Úgy érezzük, hogy e legfrissebb cikkének gondolatait komolyan meg kell fontolnunk, hogy helyesen értelmezhessük az idők jeleit, és hogy felkészülhessünk az előttünk álló időkre személyes, családi és közösségi szinten is. /Kunszabó Zoltán/

Share
Bővebben...

A liberalizmusról

alt

Nem akarod Istent? Akkor a káosz az, amit választasz.

Törvény, rend, tisztesség - és a mennyország –, ezt mind elveszíted!

Bármilyen hibát is követett el a kezdet óta a Tradition, Family, Property (Hagyomány, Család, Tulajdon, a továbbiakban: TFP, a ford.) szervezet, örömmel mondhatom, hogy jó munkát végeznek ma az Egyesült Államokban.

Share
Bővebben...

Ezek az idők a „végidők”?

alt

Ne hagyjuk figyelmen kívül a botrány misztikus dimenzióját

Kijózanító főcímmel (Az ítélet és tisztulás ideje) jelent meg Ann Arbor  (Renewal Ministries, Michigan) írása  a júliusi hírlevélben,  egy évtizedes üzenet, ami hátborzongatóan időszerűnek tűnt.

„Az egyházamnak nagy szüksége van erre az ítéletre” – szólt részben az üzenet. „Folytatják a házasságtörő kapcsolatot a világ szellemével. Nemcsak bűnnel fertőzöttek, de tanítják és felkarolják a bűnt. A vezetők képtelenek ennek kezelésére.”

Share
Bővebben...

Robert Waldinger: Mitől lesz jó az életünk?

A boldogság leghosszabb kutatásának tanulságai - TED Talk, magyar felirattal

A 777blog.hu oldal fedezte fel ezt az előadást.

Share

Meztelen igazság a szemérmességről

Ezt a filmet jó lenne vetíteni az általános iskola felsőtagozatán és a középiskola minden osztályában - lányoknak különösen ajánlott. A szerk.

Share

Tánc a szentmisében?

alt

Egy a Facebook oldalunkon nemrég közzétett képünkhöz az egyik olvasónk ezt a hozzászólást fűzte:

"Más művészeti ágakkal ellentétben miért nem tudta befogadni a táncot a keresztény liturgia? Ott van a zene, az ének, az építészet, a festészet, az ötvösművészet, a textilművészet. A maguk módján mind-mind helyet kaptak a szertartásrendben, egyedül a tánc valahogy kimaradt."

Share
Bővebben...

Olvassuk párhuzamosan!

altOlvassuk párhuzamosan Klaus von Stosch: Az iszlám mint kihívás (Keresztény megközelítések) című könyvét (Magyar Kurir, Budapest 2018.) és Nabeel Qureshi: Allahot kerestem, Jézusra találtam (Koinónia, 2017) vallomását!

A Klaus von Stosch könyvéhez ajánlást író magyar katolikus teológiai-professzor többek között ezzel indokolja ajánlását: „A kötet elsősorban olyan ajánlatot közöl, amelynek kettős célja van: az iszlám konkrét vallási és teológiai tanulmányozására buzdítja a keresztényeket, másfelől az iszlám emancipált, emberbarát és modern önértelmezésének igényét fogalmazza meg.” Hogy ez utóbbit a valóságban elfogadja-e a muszlim világ, az több mint kétséges, minthogy erről a párhuzamosan olvasásra ajánlott könyvből értesülhetünk.

Share
Bővebben...

Ambivalens angyalok

alt

GRÜN, Anselm: Mindenkinek van egy angyala. JEL Könyvkiadó, Bp. 2007. Fordította Lázár Julianna. 162 oldal

A bencés szerő művét azzal adták kezembe, hogy mondjak véleményt róla. Egyesek lelkesednek érte, mások kifogásolják. Tudtam, hogy az alapprobléma: önállóan létező szellemi lényekként kezeli-e Grün az angyalokat. A teológusi körökben jelenleg elterjedt álláspont az, hogy az angyalok és démonok valóságosak ugyan, de csak az ember révén, az embertől független személyességük nincs.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.