Hitvédelem

Tower Vilmos SJ: Másvilág, pokol, mennyország (16)

alt22. A BÜNTETÉSEK KÜLÖNBÖZŐK

 

Bármily szörnyűek is a pokol szenvedései, ezek egyénenkint különbözők.

Miként a mennyben ,,az Atya házában sok lakóhely vagyon” (Jn. 14, 2.) az érdemek különfélesége szerint, úgy a kárhozottak szenvedései is különbözők vétkes állapotuk foka szerint.

„Szigorú ítélet vár – mondja a Szentírás – a hatalmon levőkre; a kicsiny ugyanis irgalmat talál, de kemény fenyítés vár a hatalmasokra.” (Bölcs. 6, 6-7.)

Share
Bővebben...

Reiki, pránanadi - nagyon nem ajánljuk

alt

Ebben a bejegyzésben megpróbálom összehasonlítani a két gyógyító eljárást. Mindezt a teljesség igénye nélkül. Miről is van szó. Mindkét esetben a cél, hogy egy meglévő betegséget meggyógyítsunk, vagy legalábbis csökkentsük a szenvedés mértékét.

A reiki és a prána meg a hasonló más néven futó un. energiagyógyászati eljárások nagy népszerűségnek örvendenek. Honlapokon és újságokban iskolák és magánszemélyek is hirdetik, hogy rajtuk keresztül megszerezhető a megfelelő tudás, amivel minden önjelölt gyógyító nekivághat áldásos (?) tevékenységének. Sokakat a pénz motivál, mert természetesen szeretnének ebből megélni, mások pedig inkább humanista beállítódásuk miatt segítenének másokon. Mindenesetre a pránanadi és a reiki vírusszerűen terjed az emberek között. Egyre többen végeznek ilyen tanfolyamokon és természetesen többen nem állnak meg az első szintnél.

Share
Bővebben...

Az Eucharisztia / Úrvacsora az ökumenikus törekvések fényében

 

Share

Hit és evolúció

 alt

Sztárgenetikus békítené a tudományos és a vallásos világnézetet

Francis Collins vezető amerikai genetikus nagy vállalkozásba kezdett, melynek célja hídépítés a tudomány és a vallás között. Az „Isten ábécéje” című, nemrég magyarra fordított könyvében a szerző a hit szemüvegén keresztül vizsgálja a nagy eredetproblémákat, de közben bírálja a vallásos bigottságot is. Collins műve a hívő értelmiségi elit nézeteit testesíti meg, ezért állításainak kritikája nem egyetlen személlyel, hanem a hit legfelkészültebb intellektusaival való vita is egyben.

Share
Bővebben...

Tower Vilmos SJ: Másvilág, pokol, mennyország (15)

alt15. „A TÁRSASÁG”

Akadtak felületes egyének, akik azt gondolták, ha pokolba kerülünk is, nem leszünk egyedül, egymást fogjuk vigasztalni és a társaságban majd csak könnyen telik az idő.

Hát hogyan is állunk a pokolbeli társasággal?

A társaság csak akkor kellemes, ha van benne összhang, ha tagjai tudnak egymáshoz alkalmazkodni és van bennük jóakarat, figyelmesség, tapintat, szívélyesség, szolgálatkészség, megértés és szeretet. Ha ez nincs, a társaság kellemetlen teher.

Share
Bővebben...

A koronavírus Fatima fényében: egy tragédia és a remény forrása

Eucharisztia

Az Eucharisztia, az Egyház legnagyobb kincse a megpróbáltatások idején

Athanasius Schneider püspök írása

Egyedülálló helyzet szemtanúi vagyunk: az Egyház történetében először, szinte világszerte betiltották az eucharisztikus áldozat nyilvános megünneplését. A Covid-19 járvány ürügyén aránytalanul és indokolatlanul megsértették a keresztények elidegeníthetetlen jogát a szentmisék nyilvános ünneplésére. Sok országban, különösen a túlnyomórészt katolikus országokban ezt a tiltást olyan szisztematikusan és brutális módon hajtották végre, hogy úgy tűnt, mintha visszahoznák a könyörtelen történelmi egyházüldözést. Megteremtették a katakombák hangulatát. A papok titokban ünnepelték a szentmisét, a hívők egy csoportjával.

Share
Bővebben...

Tower Vilmos SJ: Másvilág, pokol, mennyország (14)

alt8. „EGYETLEN HALÁLOS BŰN”

Sokan kérdezték már: Ha valaki egyetlen halálos bűnnel terhelten hal meg, vajon szintén a pokolba kerül-e?

A válasz: igen, egyetlen, meg nem bánt és jóvá nem tett halálos bűn is a pokolba juttatja a megholtat.

Sokan ezen meg is ütköznek, gondolván, hogy egyetlen bűn csak nem érdemel örök büntetést, de ok nélkül ütköznek meg. Miért?

Share
Bővebben...

A mindfulness veszélyei - Interjú Susan Brinkmannal

alt

Patti Armstrong írása

Susan Brinkmann korábban New Age feminista volt, most katolikus hitvédő, díjnyertes szerző, harmadrendi karmelita, író, rádió- és TV házigazda, dolgozik a Living His Life Abundantly-nak és a Women of Grace-nek.

Tudja milyen érzés rossz helyen keresni a boldogságot, és az életét a katolikus hit jó hírnevének megosztásának szentelte. Legutóbbi könyve a Katolikus útmutató a Mindfulnesshez figyelmeztet a legújabb keleti meditáció veszélyeire, és átfogóbb utat kínál a katolikusok részére, mely az Egyház szentjeinek és orvosainak bölcsességén alapul. 

Share
Bővebben...

Tower Vilmos SJ: Másvilág, pokol, mennyország (13)

altVI. RÉSZ

A POKOL

1. A POKOL FOGALMA

 Poklon értjük azt a másvilági állapotot, amelyben azok, akik súlyos (halálos) bűn állapotában halnak meg, állandó büntetésben részesülnek.

 A „pokol” magyar szónak eredete még homályos. De régi és nagyon használatos, gyakori alkalmazását bizonyítja a vele összekötött sok más magyar szó, rengeteg magyar szólásmód és közmondás. Pl. pokolszél a. m. gutaütés, pokolszőr – pehely; pokolbíró – félisten; pokolbogár (állat); pokolfajzat a. m. istentelen (gonosz ember); pokolkín – óriási fájdalom; pokolkő – gyógyszer (salétromsavban feloldott ezüst); pokolpozdorja – gonosz ember s í. t.

Share
Bővebben...

Tower Vilmos SJ: Másvilág, pokol, mennyország (12)

alt7. KRISZTUS MEGJELENÉSÉNEK HATÁSA

 

Hogyan tudhatjuk előre, hogy milyen hatása lesz Krisztusnak mint a világ ítélőbírájának megjelenése az emberekre, a jókra és gonoszokra egyaránt?

Tudhatjuk, vagy legalábbis valószínűnek tarthatjuk három forrásból. Az első forrás Krisztus Urunknak saját jövendölése: „Akkor majd feltűnik az Emberfiának jele az égen és jajveszékelni fognak a föld minden népei.” (Mt. 24, 30.)

A második forrás a következtetés abból a hatásból, amelyet Krisztus Urunk megjelenése már földi életében gyakorolt az emberekre.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.