Hitvédelem

Fenntartható-e még Húsvét igazsága?

alt

Engem keresztyénként mindig zavart az olyan megfogalmazás, miszerint „a keresztyének úgy hiszik, hogy Jézus Krisztus feltámadt”. Avagy személyesre fordítva: „Én hiszem, hogy Jézus Krisztus feltámadt” Ez a megközelítés, még ha igaz is, emberek hitéről beszél pusztán, s azt állítja, hogy a keresztyének azok, akik hisznek Jézus Krisztus feltámadásában. Ezzel viszont elsikkad az a körülmény, hogy a Jézus Krisztus feltámadásáról szóló beszámolók mégis csak egy történeti eseményről szólnak. Nem megkerülhető tehát az a kérdés, hogy most akkor Jézus Krisztus „objektíve” támadt-e fel, avagy egyszerűen voltak emberek, akik elhitték, hogy feltámadt, s ennek a hitnek a hagyománya a keresztyénség?

Share
Bővebben...

Sarah bíboros új könyve a jelenlegi világ válságáról

alt

Sarah bíboros új könyvet írt a „jelenlegi világ mély szellemi, erkölcsi és politikai válságáról”.

Robert Sarah bíboros megvédte a pápai primátust és a papi cölibátust, a katolikusok egységére szólított fel az egyházi botrányok és a nyugati világ erkölcsi válsága közepette, egy  március 27-én megjelent interjú során.

„Ma minden sötét, nehéz, de bármilyen nehézségen is megyünk keresztül, csak egyetlen személy jöhet el értünk, hogy megmentsen” - mondta Sarah abban a hosszú interjúban, melyet a szekuláris francia Valeurs Actuelles hetilapnak adott.

Share
Bővebben...

Vigyázat: terjed a Föld-imádat, talán a te plébániádon is

alt

A legutóbbi böjti fohászok lehet, hogy nem is említik a bűnt, a bűnbánatot vagy a személyes megszentelődést. A liberális katolikusok egyik zavaró trendje a Föld egyfajta imádata felé fordul. A program hangsúlyosan nem katolikus, még csak nem is keresztény. Alig említik Isten szeretetét, a megváltást vagy az emberiség védelmét.

Sajnos néhány katolikus már megtalálta a Föld-imádat különböző anyagait a böjti időszak alatt a plébániákon. A változások, melyeket ezen programok javasolnak, nem személyesek, hanem a klímára vonatkoznak. Ne lepődj meg, ha az éghajlatváltozás evangéliuma megérkezett a plébániádra.

Share
Bővebben...

Talált, elsüllyedt - a genderről

Egy amerikai gyermekorvos véleménye napjaink egyik legnagyobb tévhitéről

Forrás: Facebook

Share

A megbízható férfi (részlet)

altMI A CSALÁDALAPÍTÁS ÉS A CSALÁD CÉLJA?

Úgy lehetünk hasznos láncszem a nemzedékek sorában, úgy tehetjük értelmessé véges földi létünket, ha boldogságképes jövő generációt hozunk létre. Ha jobb világot hagyunk itt, mint amikor megszülettünk. Ha konkrétan és így általunk lesz jobb a világ.

Tudatosítanunk kell, hogy az önmagában tökéletes és végtelen természetet tovább javítani nem tudjuk. Csak rontani tudunk rajta, úgyhogy a cél a minél kevesebb beavatkozás és rombolás. Ahol lehetőségünk van javítani, az az emberi minőség. A jövőben képviselt értékek, az értékek mentén leélt értelmes élet és a jövő generációk sikeressége. Már az is siker, ha nem mi vagyunk a leggyengébb láncszem, nem mi visszük el rossz irányba a dolgokat, nem rajtunk múlik a romlás.

Share
Bővebben...

Athanasius Schneider püspök az eretnek pápa kérdéséről

 alt

Az alábbiakban Athanasius Schneider, a kazahsztáni Asztana segédpüspökének 2019. március 20-án közzétett írását közöljük, teljes terjedelmében, magyar nyelven. A fordítás alapjául szolgált angol nyelvű változat a Rorate Caeli oldalon jelent meg.

Share
Bővebben...

A férfilét feladata és kihívása

alt

Április 4-én a férfilét kihívásairól tartottak előadást a Sapientián Asztalosné Elekes Szende, Somogyiné dr. Petik Krisztina pszichológusok és dr. Papp Miklós morálteológus. Az előadók a bevezetőben arra keresték a választ, milyen is az igaz férfiasság. Öt alapszemléletet, ideológiát vettek sorra, mely hatással volt a történelem során a férfikép kialakulására.

Elsőnek a feminizmus ideológiáját említették, mely eredendően korszakalkotó és fontos üzenetet hordozott, hiszen fő igénye az volt, hogy a férfiak ne bántsák a nőket, ne legyenek felettük teljhatalmú egyeduralkodók. Ez azonban az idők során elcsúszott egy túlzó igény felé, hogy a férfi ne legyen kemény, legyen lágy és nőies. A keményebb, erőteljes férfiasság megvetett lett, ugyanakkor a férfiak nem is tudják teljesíteni a feminizmus jelenlegi követelését, hiszen ők nem nők.

Share
Bővebben...

Keresztény kultúra istenhit nélkül?

alt

A Századvég Alapítvány nyolc pontja a keresztény kultúráról

  1. Európa kultúrája keresztény, ez nem lehet vitakérdés.
  2. A keresztény kultúra felvállalása nem hit, hanem sorskérdés. A közös jövőnk függ tőle.
  3. Függetlenül attól, hogy ki hányadán áll Istennel, a keresztény kultúra a mi közös sorsunk. Megvédése kötelességünk.
  4. Európa keresztény kultúráját veszély fenyegeti kívülről. Ha az iszlám teret hódít a kontinensünkön, nem élhetünk úgy tovább, ahogy eddig.
  5. A keresztény kultúrát veszély fenyegeti belülről. Vannak olyan politikai erők Európában, amelyek gyengíteni akarják a keresztény elköteleződést, mert azt gondolják, az visszafogja Európát.
  6. Azért is gyengíteni akarják, mert a keresztény kultúra Európában szorosan összefügg a nemzeti keretekkel. Aki tehát a keresztény kultúrát gyengíti, az a nemzeteket is gyengíteni akarja.
  7. Mi, magyarok büszkén vállaljuk keresztény nemzeti elkötelezettségünket.
  8. A hit személyes meggyőződés, amelynek védelme a keresztény közösség feladata. Az ebből kinövő kultúra védelme pedig az állam kötelessége.
Share
Bővebben...

ENSZ 2015 utáni fejlesztési tervéről

alt

Marguerite A. Peeters részletesen elemzi az ENSZ 2015 utáni fejlesztési tervét. Alább rövid kiemelések olvashatók az IIS 301-es számú jelentésének elemzéséből. A teljes szöveg Sallai Gábor fordításában a szerző hozzájárulásával letölthető PDF-ben a Katolikus Válasz blog oldaláról.

Share
Bővebben...

Marguerite A. Peeters: A polgár és a személy

Képtalálat a következőre: „Marguerite A. Peeters”Lázadás és kiengesztelődés

Marguerite A. Peeters, a Lateráni Pápai Egyetem, a Pápai Orbán Egyetem, a Kongói Katolikus Egyetem professzora, valamint a Világiak Pápai Tanácsa és a Kultúra Pápai Tanácsa szakértője, dolgozatában korunk problémáinak gyökerét vizsgálja. A szerző világos áttekintést nyújt a globális trendek és a család helyzetének alakulásáról; a hanyatlás megállításának kulcsát a személyújrafelfedezésében találja meg. A fordítást Sallai Gábor végezte, és a szerző engedélyével bocsátotta rendelkezésünkre.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.