Hitvédelem

ECCLESIA DE EUCHARISTIA

EucharisztiaII. János Pál pápa enciklikája az Eucharisztia és az Egyház kapcsolatáról

BEVEZETÉS

1. AZ EGYHÁZ AZ EUCHARISZTIÁBÓL ÉL. Ez az igazság nemcsak a hit mindennapos tapasztalata, hanem összefoglalóan tartalmazza az Egyház misztériumának lényegét.

Share
Bővebben...

Az Egyházi Törvénykönyv

alt

Bevezetés

Amikor II. János Pál pápa 1983. január 25-én hivatalosan kihirdette az új Egyházi Törvénykönyvet, ezt a lépést ,,történelmi tettnek'' nevezte. A törvénykönyv tanulmányozása meggyőzi az olvasót arról, hogy ez a kijelentés nem túlzó.  A szövegből világosan kirajzolódik az egész új törvényhozás legfőbb indítéka és szándéka, melyet a törvénykönyv utolsó szavaival így fejezhetünk ki leghívebben: ,,a lelkek üdvösségének. . . az egyházban mindig a legfőbb törvénynek kell lennie.''

Share
Bővebben...

A Katolikus Egyház New Age-ről szóló dokumentumai

Vatikáni címerHogyan különböztessük meg egymástól a New Age jó és rossz szándékait, milyen eligazodást segítő művek láttak napvilágot a katolikus egyházban? E kérdésekre a Vallások Közötti Párbeszéd Pápai Tanácsa munkatársa, a Szentszék mellett működő Szekták és Új Vallási Mozgalmak munkacsoportjának koordinátora, Teresa Osório Gonçalves válaszolt a Zenit hírügynökségnek.
Share
Bővebben...

Motu Proprio - az egyházi zene és ének ügyében (1903)

alt

Ez a motu proprio teljes egészében a régi liturgiáról szól. Egyes megállapításai máig is érvényesek, míg más rendelkezései már nem értelmezhetők, mert a későbbi rendelkezések megváltoztatták. Ilyen például a zongora és a dobok kitiltása a templomból, hogy nők nem lehetnek kántorok vagy kórustagok; az énekeseknek karinget kell viselniük, és egy ráccsal el kell takarni a kórust, hogy a hívek ne láthassák őket. (A szerk.)

Share
Bővebben...

Summorum Pontificum

XVI. BenedekXVI. Benedek pápa SUMMORUM PONTIFICUM motu proprio kiadott apostoli levele

A Pápáknak mind a mai napig gondjuk volt arra, hogy Krisztus Egyháza az Isteni Fölségnek méltó kultuszt ajánljon fel "Nevének dicséretére és dicsőségére" és "egész Anyaszentegyháza javára".

Share
Bővebben...

A régi rítusról - magyarul

papai-cimerMegjelent magyar nyelven az a vatikáni dokumentum, mely a tridenti rítusról szóló apostoli levélhez fűz magyarázatot. A "Summorum Pontificum" apostoli levélhez fűzött instrukció kéri a püspököket, hogy legyenek nagyvonalúak a régi, azaz a római rítus rendkívüli formáját ünneplő közösségekkel.

Share
Bővebben...

HUMANUM GENUS

altŐszentsége
XIII. Leó pápa
Isten szolgáinak szolgája

„HUMANUM GENUS”
kezdetű enciklikája
a szabadkőművességről

1884. április 20.

Share
Bővebben...

A halálos és a bocsánatos bűnről (KEK)

altIV. A bűn súlyossága:
1854 A bűnöket súlyosságuk szerint kell mérlegelni. A halálos és bocsánatos bűnök közötti különbségtétel, mely már a Szentírásban megfigyelhető, [94] az Egyház hagyományában általánossá vált. Az emberi tapasztalat e különbségtételt megerősíti.

Share
Bővebben...

Részletek XII. Piusz két apostoli leveléből

altLuctuosissimi eventus (1956. okt. 28.)

Értse meg mindenki, hogy a népek életének megzavart rendjét nem lehet helyreállítani sem a fegyverek halált osztó erejével, sem a polgári lakosság erőszakos elnyomásával, amely belső érzéseiket elfojtani nem tudja, sem megtévesztő tanokkal, amelyek megrontják a lelkeket, sértik a polgári és keresztény lelkiismeretet, továbbá az Egyház jogait. A jogos szabadság után való vágyat külső erőszakkal nem lehet elfojtani soha.

Share
Bővebben...

"Korunk több tekintetben hasonlít a XII. századhoz"

alt"Mivel pedig a föléledõ keresztény szellemnek eredeti hatalma minden hely és kor sebeire alkalmas gyógyír, nincs kétség benne, hogy Szent Ferenc intézményéi korunknak is nagy hasznára válnának - annál is inkább, mert korunk több tekintetben hasonlít a XII. századhoz.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.