Hitvédelem

A prófétaság szerepe az Egyház megújulásában (2)

alt

 

Az Egyház megújulásáról szóló dolgozat sorozatunkban szólni kell az Egyház prófétai feladatáról is. Ez a dolgozat az Egyházban ma szükséges, élő prófétai tevékenységről szól. 

Mottó: A prófétai beszédet el ne vessétek (1Tessz 4;19)

Share
Bővebben...

A prófétaság szerepe az Egyház megújulásában (1)

alt

Az Egyház megújulásáról szóló dolgozat sorozatunkban szólni kell az Egyház prófétai feladatáról is. Ez a dolgozat az Egyházban ma szükséges, élő prófétai tevékenységről szól.

Mottó: A prófétai beszédet el ne vessétek (1Tessz 4;19)

Share
Bővebben...

Az egyetlen módja, hogy ellenálljunk az „erkölcsi kompromisszum törvényének”, ha nem kötünk kompromisszumot

alt

A pápa jogi kompromisszuma az azonos neműek házasságáról egy vonal kultúránk futóhomokjában

Az előző cikkben (Fogamzásgátlás, abortusz, homoszexualitás – Hogyan erodálja „az erkölcsi kompromisszum törvénye” alapjainkat) láttuk, hogyan működik az erkölcsi kompromisszum törvénye a fogamzásgátlás, az abortusz és a csecsemőgyilkosság kérdéseit illetően. A folytatásban meg kell látnunk, hogyan vonatkozik ez a homoszexualitásra és a homoszexuális házasságra.

Share
Bővebben...

Fogamzásgátlás, abortusz, homoszexualitás – Hogyan erodálja „az erkölcsi kompromisszum törvénye” az alapokat

alt

Amit tegnap erkölcstelennek tartottak, és amit ma erkölcsösnek tekintenek korlátozott körülmények között, azt holnap minden körülmények között elfogadjuk.

Az erkölcsi kompromisszum törvénye nem egy elvont elméleti fogalom, hanem onnan származik, ami valójában a Nyugaton történik, ahogy lassan szekularizálódunk (amit erkölcsi kérdésekben a keresztény kompromisszum jelentősen segített).

A törvény a következő: „Amit tegnap barbárnak, erkölcstelennek és elképzelhetetlennek tartottak, és amit ma erkölcsileg elfogadhatónak tekintenek, mint egy jogi aktust korlátozott körülmények között, azt holnap minden körülmények között alapvető emberi jogként fogadunk el, a civilizált társadalom általános fejlődése részének tekintve, és elképzelhetetlen élni enélkül.”

Share
Bővebben...

A kereszténység kicsavarásának esszenciája

alt

A Makovecz Imre által egykor megálmodott katedrális terve újra az érdeklődés fókuszába került. A vitára okot adó koncepció kérdéses pontjaira Gégény István katolikus hittanár világít rá.

Vajon Szent Mihály arkangyal megvéd-e bennünket a gonosztól?

Tíz éve dolgozik a Kossuth-díjas építész, hogy felépülhessen mestere, Makovecz Imre katedrálisa.

Share
Bővebben...

 Pio atya eredeti levele a garabandali látnokok részére

alt

Szent Piót tisztelik Garabandalban

Sem a Garabandal film készítőinek, sem ezen cikknek nem az a szándéka, hogy kétségbe vonja az Egyház illetékes hatóságának álláspontját Garabandal státusát illetően - "természetfölöttisége nem bizonyított".  Sőt, mindenben alávetik magukat ennek a döntésnek. A szerk.

Share
Bővebben...

Dr. Tóth Tihamér: Dohányzol? (1936)

alt

[…] Sir Raleigh Walter volt egyike az elsőknek, akik az indiánok eme szokását [mármint a dohányzást] Európában is meghonosították. Egy napon kényelmesen letelepedett a vendéglőben, és rágyújtott. Jön a pincér és néz… Néz, néz, olyat lát, amilyent még soha életében: Sir Raleigh Walter nagy füstfelhő közepén ül: előtte füst, mögötte füst, sőt még orrán-száján is jön a füst. No, ez a vendég meggyulladt! – villan fel a pincérben az ijesztő gondolat. Ijedten kap egy teli veder után, és jól nyakonönti hideg vízzel a gyanútlanul kényelmesen dohányzó vendéget.

Ilyen hideg zuhany akar lenni ez a kis füzet is.

Share
Bővebben...

Féktelen vágta a tébolyba

alt

A minap komoly karriert futott be annak a metodista prédikátornak az esete, aki az amerikai Kongresszusban elmondott hiperinklúzív imáját így fejezte be: „amen and awoman”. Ez akár vicces is lehetne, ha nem lenne egy egész kultúra megháborodásának ijesztő tünete. A prédikátor imádsága nemcsak egy buta tévedés volt, nem is pusztán a szervilizmus ostoba példája, hanem egy elképesztően bizarr kulturális trendnek való megfelelési kényszer elborzasztó megnyilvánulása. A trend az igazán figyelemre méltó, nem az ima és a butaság.

Share
Bővebben...

A Katolikus Egyház tanítása az asztrológiáról

alt

Az asztrológia ellentmond a becsületnek, tiszteletnek és szerető félelemnek, amivel Istennek tartozunk egyedül.

„Mindenfajta jövendölés elvetendő: a Sátánhoz vagy a démonokhoz fordulás, a halottidézés és minden más praktika, mely hamisan azt hirdeti, hogy képes ’lerántani a leplet’ a jövendőről. A horoszkópok, az asztrológia, a tenyérjóslás, a kártyavetés, a jelek értelmezése, a jövőbelátás, a jósokhoz (médiumokhoz) fordulás mind arra törekszik, hogy hatalma legyen az idő, a történelem és végső soron az emberek fölött; ugyanakkor kegyessé akarják tenni a titokzatos hatalmakat. Mindezek ellentmondanak a szerető félelemhez kapcsolódó tiszteletnek és imádásnak, mellyel egyedül Istennek tartozunk." (KEK 2116)

Share
Bővebben...

Ferenc pápa csatlakozik Joe Bidenhez: a"Build Back Better" program

Az automatikus angol felirat kikapcsolható a jobb oldalon alul levő CC gomra való kattintással.
Forrás: gloria.tv
Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.