Hitvédelem

Kenneth Copeland és a többi Krisztus-kufár

alt

prosperitás evangéliumának dúsgazdag prédikátorai iszonyatos tehertételt jelentenek Krisztus evangéliuma ügyének. Minden korban voltak hitvány emberek, akik az evangéliumot nyerészkedésre használták, de a bővölködés prédikátorai ezt olyan döbbenetesen otromba és visszataszító stílusban űzik, hogy a jóhiszemű kívülállóknak is egy idő után kavarogni kezd tőle a gyomra. Az óegyházban a Krisztus-kufárok vándorprédikátoroknak adták ki magukat és a gyülekezetek hiszékenységéből éltek.

Share
Bővebben...

Töprengések pszichózisokról, New Age-ről és C. G. Jungról (2003)

alt

Szép, új világ?

1. Bevezetés

A kezdő pszichiáter napi gyakorlatában is őidről időre feltűnnek olyan pszichotikus tüneteket, vizuális és akusztikus hallucinációkat, bizarr, misztikus tartalmú téveseszméket és ezek által irányított viselkedést mutató személyek, akiknek előtörténetében kiváltó vagy provokáló tényezőként kimutatható a napjaink divatos és rendkívül szerteágazó ezoterikus szellemiségének - amelyet összefoglalóan New Age néven ismerünk - valamelyik irányzatával való beható foglalkozás. A pszichózis illetve a paranoia mibenléte a mindenkori kultúrális-társadalmi kontextusban definiálódik.

Share
Bővebben...

"Itt az ideje, hogy világosan beszéljünk"

 alt

Gerhard Müller bíboros az eretnekvádakról

Interjút közölt május 29-én Gerhard Müller bíborossal, a Hittani Kongregáció előző prefektusával a Die Tagespost című német katolikus hetilap. Az interjúban elsősorban arról kérdezték a volt prefektust, mit gondol a főként papok és teológusok által április végén kiadott nyílt levélről, amelynek szerzői Ferenc pápát a püspökök előtt eretnekséggel vádolják.

Share
Bővebben...

Viganò érsek: Az Egyház több intézményét, felülről lefelé, egy korrupt "maffia" foglalta el

alt

Hosszú interjút közölt június 10-én a The Washington Post amerikai szekuláris lap Carlo Maria Viganò érsekkel. A lap szerkesztői a kérdéseiket írásban jutatták el az egykori pápai nunciusnak, aki azokra május 2-án, még a Theodore McCarrick őt igazoló levelezésének nyilvánosságra kerüléseelőtt válaszolt.

A Washington Post az interjú megjelentetése előtt lehetőséget adott még Viganò érseknek, hogy benne Ferenc pápa legutóbbi televíziós interjújában elmondottakra reagáljon. Az érsek élt is ezzel a lehetőséggel, és egy rövid résszel kiegészítette a korábbi válaszait.

Share
Bővebben...

"Az eretnekség kánonjogi vétségével vádoljuk Ferenc pápát"

alt

Az Egyház püspökeinek írt nyílt levélben érvel 19 katolikus pap, teológus, és akadémikus Ferenc pápa eretneksége mellett.Tizenkilenc katolikus pap, teológus, és akadémikus fordult nyílt levélben az Egyház püspökeihez, amelyben amellett érvelnek, hogy Ferenc pápa immár az eretnekség kánonjogi vétségével vádolható. A levél írói arra kérik a püspököket, hogy "tegyék meg az eretnek pápa súlyos helyzete által megkívánt lépéseket".

Share
Bővebben...

Burke, Schneider, és további püspökök korrekciót közöltek a tanításbeli zavar ellen

alt

Közös hittani deklarációt adott ki Raymond Burke bíboros, Athanasius Schneider püspök (lásd őket a képen), és az Egyház több másik püspöke azzal a céllal, hogy elősegítsék vele az Egyházban egyre jobban eluralkodó tanításbeli zavar orvoslását.

Share
Bővebben...

Bűn-e a Fortnite Battle Royale videojátékkal játszani?

alt

A Fortnite Battle Royale videojáték sok háztartást megzavar: szülők rémtörténeteket mesélnek fiatal fiúkról, akik megállás nélkül ezzel játszanak, majd hirtelen erőszakossá válnak azokkal szemben, akik ellenzik, hogy ezzel játszanak.

Akik nem ismerik: a Fortnite egy mérhetetlenül népszerű, gyors tempójú videojáték, ami 2017 nyarán jelent meg. Azóta több mint 200 millió regisztrált játékost gyűjtött össze világszerte. MInden játékban egyszerre száz játékos vesz részt, akiket egy virtuális szigetre dobnak le, és addig kell lőniük egymást, amíg egyetlen győztes vagy egy csapat játékos meg nem semmisíti a többieket. A játék ingyenes, de a játékosok vásárolhatnak és vesznek is sok hasznos kiegészítőt a csata során.

Share
Bővebben...

15 válasz protestáns testvéreknek (1)

alt

Megjelent egy írás „15 kérdés a római katolikusokhoz” címmel a kalvinistaapologetika.hu oldalon és mi arra gondoltunk, hogy szíves örömest megválaszoljuk ezeket a kérdéseket, nehogy protestáns testvéreink bizonytalanságban maradjanak. Nem vennénk a lelkünkre.

Az első így hangzik:  Miért állítják a katolikusok, hogy a Szentírás nem elég világos ahhoz, hogy felszerelje a keresztényeket azzal kapcsolatban, amit doktrinálisan hinniük kell?

Share
Bővebben...

"Felelős magatartás" szembeszállni a tömeges muszlim bevándorlással

alt

A pápai alamizsnás, Krajewski bíboros nemrég úgy nyilatkozott, hogy bár lehetséges a pápától áldást kérni, Ferenc pápa biztosan megtagadná az áldást Olaszország katolikus belügyminiszterétől, Matteo Salvinitől, a politikus bevándorlásellenes intézkedései miatt. 

Az évente Rómában megtartott Rome Life Forum idei konferenciáján, május 17-én, ennek kapcsán azt kérdezték egy közönségkérdésben az amerikai Raymond Burke bíborostól, hogy "Meg kell-e tagadni a pápai áldást egy olyan politikustól, aki szembeszáll a tömeges muszlim bevándorlással?". Az alábbiakban Burke bíboros válaszát idézzük. A kérdésről és válaszról készült videó ide kattintva megtekinthető. [A kép egy korábbi év Rome Life Forum-án készült.]

Share
Bővebben...

Márai négyszer

AKovacsMegvettem a Helikon kiadásában Márai: Történelmi regények I-II-t; négy kisregényt tartalmaz. Attól tartok, csak művészetének hordalékát vettem meg, némi roncsot.

Rómában történt valami. Cselekmény nélküli regény Julius Cæsarról; olyasmi, mint a Lotte Weimarban, csak éppen Goethe jobban érdekel, mint Cæsar. Végigolvastam, hős vagyok.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.