Hitvédelem

A meztelen kommunista - a kommunisták 45 célja

1958-ban írta meg W. Cleon Skousen, korábbi FBI ügynök A meztelen kommunista című könyvét. A művet többször újranyomtatták, legutóbb 2014-ben, (Izzard Ink Publishing) és több mint 2 millió példányt adtak el belőle. Az angol nyelvű kiadás mellett megjelent orosz és spanyol nyelven (Mexikó) is.

Share
Bővebben...

A tanításbeli tévedések püspöki helyreigazítása

alt

Pünkösdhétfőn (2019. A szerk.) Raymond Burke bíboros, Athanasius Schneider püspök és még néhány másik püspök nyilatkozatot adott ki, amelyben 40 pontban igazítják helyre a kor leggyakoribb tévedéseit.​ ​Többek között érintik a pokol, Eucharisztia, homoszexualitás és az újraházasodottak áldozásának kérdéskörét is. ​A céljuk a tanításbeli zavar orvoslása. ​A Szűk Ösvény szerkesztősége csatlakozik a nyilatkozat támogatóihoz, és közreadjuk a magyar fordítását a 40 pontnak, ill. a magyarázó jegyzetnek​.

Share
Bővebben...

A Bioptron lámpás terápia mögött rejlő okkult praktikák

alt

Sokan, köztük keresztyén hittestvéreim kerestek meg időről időre, hogy vajon a közkedvelt Bioptron lámpás kezelésnek van-e bármilyen okkult szellemi háttere. Sokáig nem tudtam erre megfelelően alátámasztott választ adni. Azonban egy ideje sikerült megtalálni a nemzetközi honlapon, majd hamarosan a magyar nyelvű honlapon is olyan információt, ami nem kívülállótól, kritikustól, hanem egyenesen a Bioptron lámpát forgalmazó cégtől származik (sokáig ez az információ nem szerepelt az eredeti honlapon).

Share
Bővebben...

Sarah bíboros a genderről és homoszexualitásról

alt

(Részlet Nicolas Diat – Robert Sarah: Esteledik, a nap már lemenőben című könyvéből. SZIT. Budapest, 2019. Megrendelhető itt.)

Milyennek látja a genderelméletet?

A genderelmélet egy megfigyelésen alapszik: a női­ség és a férfi mivolt a különböző társadalmakban örökölt kulturális szabályok szerint fejeződik ki, amelyek alakítanak bennünket. Ez a megfigyelés ideológiává válik, amikor azt állítja, hogy már maga a nő és a férfi fogalma is kulturális képződmény, s ezeket le kell építeni, hogy szabaddá váljunk tő­lük. Tehát mindenkire magára tartozik, hogy szaba­don megalkossa a maga nemét, szexuális identitását. Mintha születéstől meglévő szabadságunk méltósá­gával ellentétes lenne, hogy nemi identitásunkat kapjuk, nem pedig mi választjuk.

Share
Bővebben...

Sarah bíboros a női szakralitásról

alt

(Részlet Nicolas Diat – Robert Sarah: Esteledik, a nap már lemenőben című könyvéből. SZIT. Budapest, 2019. Megrendelhető itt.)

2015-ben az Isten vagy a semmi című első könyvé­ben úgy fogalmazott, hogy Nyugaton a nő testét gyak­ran eszközzé teszik, leértékelik és megbecstelenítik. Változott azóta a véleménye?

Ellenkezőleg, a helyzet folyamatosan tovább rom­lik. A nyilvánosság a női testet gyakran az árusítandó dolgok színvonalára süllyeszti kereskedelmi célok­ból. Kiállítják, kiplakátolják, kiszolgáltatják minden tekintet számára. Úgy tűnik, normálisnak tartják ezt a megvetést és ezt a megaláztatást. A női testet úgy tekintik, mint a szexuális vágy felkeltésére rendelt tárgyat. Arra hívják a férfiakat, hagy erre a szent és édesanyai testre olyan tekintetet vessenek, mely ha­sonló a megerőszakoláshoz vagy legalábbis az erő­szakos birtokbavételhez. Olaszországban a templo­mok kapuin és mindenütt ez a megalázó lealacsonyí­tás van kiplakátolva.

Share
Bővebben...

Sarah bíboros a pornófüggőségről és a transzhumanizmusról

alt

(Részlet Nicolas Diat – Robert Sarah: Esteledik, a nap már lemenőben című könyvéből. SZIT. Budapest, 2019. Megrendelhető itt.)

Beszélhetnénk az emberi test kereskedelmi tárggyá té­telének problémájáról?

A prostitúció, a pornográfia és mindaz, ami ezekből következik, nagy piaccá váltak. A politikus férfiak, akik nem hoznak megfelelő intézkedéseket, hogy harcoljanak a prostitúció ellen, bűnösökké válnak a nők iránti elszabadult támadásban. A prostitúció sok szempontból a rabszolgaság egyik modern formája. Tudható: valóságos emberkereskedelem indul be egyik kontinensről a másikra.

Share
Bővebben...

Különvélemény – egy jobb feltámadás reményében

alt

Az elmúlt hetekben a nemzetközi média figyelme ismét Yuval Noah Hararira terelődött, aki Sapiens, Homo Deus és 21 lecke a 21. századra című könyveiben az emberiség múltjáról, jelenéről és jövőjéről vázolt fel nagyívű elbeszélést, és azt vizionálta, hogy az emberiség lényegében legyőzte a háborúkat, az éhínséget és a járványokat, hogy a halhatatlanság, a boldogság és az istenné válás legyen három új projektje.

Share
Bővebben...

A nyugati liberalizmusba kódolva van, hogy „az ember az Isten”

A  PestiSrácok interjúja Dr. Csókay Andrással

Share

„Démoni üzlet”: A pornóipar az elszigetelteket célozza meg a koronavírus-járványban

alt

A szennyet ingyen kínálják - ez az ajánlat szigorú kritikát hozott a szexuális kizsákmányolás elleni küzdelem vezetőitől.

WASHINGTON - Noha sok amerikai küzd a globális koronavírus-járvány félelmével és bizonytalanságával, a pornóipar a tartalomhoz való szabad hozzáférés biztosításával reagált. Ez egy olyan ajánlat, amely kemény kritikát váltott ki a szexuális kizsákmányolás elleni küzdelem vezetőiből.

Share
Bővebben...

Csendmeditáció (mindfulness)

alt

„Noli foras ire, in te ipsum redi.
In interiore homine habitat veritas.” 

”Ne ki akarj menni, magadba térj be. A benső emberben lakik az igazság.”1 – így hangzik magyarul a mottónak választott idézet. Olyan modern csengése van, mintha korunk valamelyik sztárpszichológusától származna, pedig szerzője, a keresztény ókor nagy alakja, Aurelius Augustinus vagyis Szent Ágoston, aki az észak-afrikai Hippo 354-430 között élt püspöke volt. A mondatot II. János Pál pápa idézi a hit és az értelem viszonyát vizsgáló Fides et ratio2 című körlevelében (15). 

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.