Hitvédelem

Az azonos neműek polgári együttélése és a katolikus hit

alt

A Tanítóhivatal szavai szerint a katolikus hit, a hívők hitérzéke (sensus fidelium), valamint a józan ész is egyértelműen elutasítja két azonos nemű személy mindenfajta polgári együttélését, melynek az a célja, hogy szexuális élvezetet kapjanak egymástól. Még ha az ilyen együttélésben élő személyeknek nem is kellene részt venniük kölcsönös szexuális élvezetben – ami a valóságban meglehetősen irreálisnak bizonyul –, az ilyen együttélés nagy botrány, a természetellenes paráznaság bűnének nyilvános elismerését és a bűnre vezető alkalom folyamatos közelségét jelentik.

Share
Bővebben...

„A Sátán gonoszsága és cselvetései ellen légy oltalmunk!”

alt

XIII. Leó pápa óta e szavakkal kérjük Szent Mihály arkangyalnak, a mennyei sereg fejedelmének oltalmát.

Kevesen tudják, hogy a Leó pápától származó invokációnak (segítségkérésnek) alapvetően két változatát kell megkülönböztetni: a par excellence Szent Mihály-imát, és a sátán elleni exorcizmust, amelynek szintén része egy hosszabb Szent Mihály-imádság. Az előbbi Leó-féle ima kezdete Sancte Michael Archangele, az utóbbié Princeps gloriosissime caelestis militiae. A továbbiakban mi most az elterjedtebb rövid formának az eredeti szövegét vizsgáljuk meg, keresve annak helyes fordítását. A két imádság keletkezés történetével egy másik alkalommal foglalkozunk.

Share
Bővebben...

Ki vesztette el a kultúrát?

alt

A legtöbb rendszeres látogató ezen az oldalon valószínűleg egyetért abban, hogy a kultúránk felbomlott. Mikor bomlott fel? Talán 1973-ban vesztettük el a kultúrát, amikor a Legfelsőbb Bíróság úgy vélte, hogy a „jog az abortuszhoz” lesz a törvény a földön. Talán az 1960-as évek szexuális forradalma jelentette a vég kezdetét. De a kulturális hanyatlásunk már 75 évvel ezelőtt elkezdődhetett, a hirosimai égbolton, amikor az amerikaiak ledobták a történelem első atombombáját a városra.

Share
Bővebben...

Dale O'Leary: A gender forradalma

Dale OLeary A gender forradalma az egyenlőség átértelmezése

 Székely János püspök bevezetője a könyvhöz

Az LMBTQ ideológia látszólag azt szeretné, hogy a társadalom tolerálja azokat, akik bizonytalanok nemi identitásukban. Látszólag szelíd és emberséges ideológia. Valójában azonban nagyon is agresszív és intoleráns.

Share
Bővebben...

Fulton J. Sheen érsek szót emel az intolerancia mellett

alt

Tiszteletreméltó Fulton J. Sheen érseket (aki a New York állambeli Rochester ordináriusaként birituális püspök volt, lásd teljes bizánci liturgikus ornátusban a csatolt képen!) sajnálatosan kevesen ismerik hazánkban, pedig a magyar katolikusok is rendkívül sokat épülhetnének beszédein. Aki életrajzi adataira kíváncsi, annak elég megnyitnia a magyar nyelvű wikipédia oldalát.

Share
Bővebben...

Nem a közösségi médiával jutunk be a paradicsomba

alt

Nyilvánvalóan nem a közösségi hálózatok vagy a közösségi média nyitják meg a ma embere előtt a paradicsom kapuit – ezt hangsúlyozta II. Tavadrosz kopt ortodox pátriárka november 16-án, az egyiptomi Alexandria-Pharos Rotary Club képviselői előtt elmondott beszédében.

Share
Bővebben...

Az Antikrisztus tizenkét egyházromboló trükkje

alt

Ahogy mondani szokás, az Ördög leghatásosabb trükkje, hogy elhitette a világgal, ő valójában nem is létezik. Ehhez hasonlóan az lesz az Antikrisztus legnagyobb szemfényvesztése, hogy abba a meggyőződésbe ringatja az embereket, hogy ő a világnak nem az elpusztítója, hanem a megmentője - mondta 1947-es nagyhatású rádiós szentbeszédében Isten tiszteletreméltó szolgája, Fulton J. Sheen érsek, mely beszéd felvételét a múlthéten [2016 októberében - a ford.] ásták elő a digitális archívumból és tették közzé a YouTube-on.

Share
Bővebben...

Hogyan viszonyuljunk katolikusként a melegekhez?

 alt

Michael Voris Rómában végzett katolikus teológus, aki nyíltan vállalja aktív homoszexuális előéletét. Ebben a videóban a homoszexualitás pszichés hátterét ismerteti. Nem rejti véka alá a véleményét James Martin jezsuita és mások meleg életformát támogató hozzáállásáról sem (7 perc).

Share
Bővebben...

Egy pap leleplezi a Nagy Újraindítást

Ez nem összeesküvéselmélet - ez a valóság...
Fr. Mark Goring elmagyarázza öt percben a lényeget.
Forrás: YouTube

Share

Keresztényként a liberális világban

alt

"Rút káosz szakad reánk, hallgasd meg felsíró imánk.1

Oswald Spengler A nyugat alkonya (1922) című történelemfilozófiai művében az emberiség fejlődését nem egy, a kezdetektől kibontakozó folyamatos fejlődési vonalként látja, hanem a különböző kultúrákat mint önálló, egyéni lelkülettel rendelkező egységeket írja le. Véleménye szerint a nagy kultúrák megszületnek, kibontakoznak, majd lehanyatlanak és meghalnak. Fejlődési fázisaik vázlatos azonossága  meglepő  összehasonlításokat  tesz  lehetővé. 

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.