Hitvédelem

A 7 főbűn (4)

alt

Képernyőn : Mendosa megváltása

Roland Joffé, A Misszió című filmje (A Cannes-i Filmfesztivál aranypálmája 1986-ban) egy nagyszabású tragédia, mely míg a Guarani Indiánok evangelizáIásának fájdalmas történetét beszéli el, a bűn súlyát és a megbocsátás kegyelmét tárja elénk egy rabszolga-kereskedő megtérésén keresztül.

A történet: A XVIII. Században, egy jezsuita, Gábriel testvér (Jeremy lrons) több szerzetes testvérével Paraguay és Argentína határán egy missziót alapít, hogy megmentse a Guarani indiánokat a rabszolga-kereskedők kapzsiságától. Egyike azonban ezeknek a kereskedőknek a gőgös Rodrigo Mendoza (Robert de Niro), tovább folytatja véres kiruccanásait, egészen addig a napig, mígnem váratlan körülménye között szemtől szembe nem találja magát Gábriel atyával...

Share
Bővebben...

A Legméltóságosabb Oltáriszentség védelmében

 

Eucharisztia

A kérelmezők elsődleges célja nem a püspökök meggyőzése, hanem a "mindent megtenni ,ami megtehető" módján a Szent Pál-féle futás a cél felé, a célbaérkezés pedig az Úré! A szerk.

A petíció címzettje: Mária Országa római katolikus magyar híveiért felelős minden egyes megyésfőpásztora

A Kérelem postai úton elküldetett a Mária Országa római katolikus magyar híveiért felelős minden egyes megyésfőpásztorának, amelyben kérjük, hogy saját joghatósági területén szíveskedjen legkésőbb Húsvét szent ünnepével megszüntetni a kézbeáldoztatás kényszerét!

Share
Bővebben...

A 7 főbűn (3)

alt

Egy „hadvezér” elleni harc

„A lelki harc sokkal keményebb, mint az emberek közötti küzdelem”, állította Rimbaud. Ez a belső harc része, mondta Cassianus: az ellenség saját magunkba van bezárva, és nap mint nap belsőleg hadat visel ellenünk[1]. Márpedig a gonosz léleknek egyetlen egy célja van: hogy elvesszünk. Ennek az útja a bűn.

Ami igaz a bűnről általánosságban, az különösen is igaz a főbűnökre. A sivatagi atyák szorosan összekapcsolták a főbűnök elleni küzdelmet és a szellemi harcot. Evagrios Ponticos ezeket a bűnöket ,,gondolatoknak" nevezte (logismoi) és bűnönként egy-egy démonra mutatott rá, mintha a gonoszság erői külön szakosodtak volna azért, hogy jobban dolgozhassanak az ember bukásán! Mindez rávilágíthat számunkra a főbűnök fontosságára. Miért is szeretjük őket annyira?

Share
Bővebben...

„Először teremtünk Isten és vallás nélküli világot”

alt

Elio A. Gallego García a Mandinernek

Ma sokan hivatkoznak az európai értékekre és erényekre, de mintha ezeknek az erényeknek a tartalma megmagyarázatlan maradna. Mit értünk ezek alatt pontosan?

Először is, én inkább az erényekről beszélek, mint az értékekről, mert ez a hagyományos út. Az értékeknek mindig van egy elkerülhetetlenül szubjektív és absztrakt tónusa. Az erények kifejezés ezzel szemben mindig az emberek konkrét és objektív tulajdonságaira utal. Már az első kérdésben is az erények hagyományát említettük, mint a valódi európai szabadság hagyományának egyik szükséges elemét. És itt ismét Platónra hivatkozom elsődlegesen.

Share
Bővebben...

A 7 főbűn (2)

alt

Fő dolog-e a bűn?

Majd akkor kezdesz el megérteni, ha elmondom neked, hogy sohasem tudtam, hogy ki vagyok!
A bűneim, az erényeim, ott vannak túl közel az orrom előtt, nem láthatom őket.
Jean-Paul Sartre

Siratom a bűneimet, azokat, amelyeket elkövettem, és azokat is, amelyeket szerettem volna elkövetni.
Francois Mauriac

A bűn az, amikor istennek tekintünk valamit, ami nem az: a pénzt, a hatalmat, az élvezetet, a szexet... A hét főbűn tana azt a hét főbb utat jelenti, amelyeken az emberek elfordulnak a valódi boldogságuktól.

Share
Bővebben...

Szabadkőművesség és katolicizmus: engesztelhetetlen ellenségek

alt

Amikor a szabadkőművesség néven ismert nemzetközi, kvázi-vallásos társaság természetéről és céljairól van szó, a nézeteltérés a szabály, nem pedig a kivétel. Minden egyes könyv, amely a szabadkőműves szervezetek törvénytiszteletét, emberbaráti szeretetét és toleráns univerzalizmusát hangsúlyozza, válasz egy másik könyvre, mely elítéli őket a politikai felforgatásokban vagy a katolikus egyház elleni kultúrharcban játszott rejtett szerepük miatt, míg megint mások ezoterikus tanításaikat és bonyolult rituáléikat dicsérik vagy gúnyolják.

A kutatást bonyolítja a tény, hogy a szabadkőművesség nem egyetlen entitás, hanem páholyok és testvérszervezetek regionális hálózataiból álló fogalmi egész, amelyek mindegyike többé-kevésbé hasonló rituálékkal, tanításokkal és vállalkozásokkal rendelkezik - hasonlóan ahhoz, ahogyan „protestantizmusról” beszélünk, melyben független szekták sokasága létezik, többé-kevésbé egymást fedő hittel és gyakorlattal[i].

Share
Bővebben...

Amikor katolikusként ki fogok jönni az ökumenikus istentiszteletről

alt

Luther Márton, az első reformátor halálának évfordulóján elgondolkoztam azon, hogy kivel is imádkozom én együtt, amikor évről évre január harmadik hetében az ökumenikus imahéten a keresztények egységéért kulcsolom imára a kezemet. Debrecenben a református, az evangélikus és a baptista templomokat látogathatjuk meg görögkatolikus testvéreimmel, akikkel nem szorulunk rá az egymással megélt ökumenéra, hisz mindketten katolikusok vagyunk. De milyen reformátusról beszélünk? És milyen evangélikusról? Milyen baptistáról? Biztos, hogy mindegyikükkel megélhetem az ökumenizmust? Nem! Nem! És nem! Mindegyikükkel nem!

Share
Bővebben...

A püspökök, a koronavírus és a szenteltvíz

 alt

A szenteltvíz képes fertőzni? – teszik fel a kérdést a katolikus hívek, és csodálkozva a kiszárított szenteltvíztartókon kérdezik azt is, hogy akkor egyáltalán mire jó a szenteltvíz? Hisz eddig úgy tudták, hogy még az ördög is fél a tőle, nemhogy a koronavírus! A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia(MKPK) koronavírussal kapcsolatos rendelkezései nem egészen érthetőek, hiszen régen pont a szent dolgokhoz, az Istenhez menekültek az emberek a járványok idején. Most pedig éppen Krisztusnak a szentáldozáskor magunkhoz vett Teste fertőzné meg az embereket egy súlyos betegséggel? Nem éppen Krisztus a gyógyulás forrása? Hisznek még a püspökök? – hangzanak a hívek kérdései.

Share
Bővebben...

A 7 főbűn (1)

alt

A fordítás alapjául szolgáló mű: 
Pacale lde, Luc Adrian: Les 7 péchéscapitaux, ou ce mal qui nous tient en téte, Paris, 2002.

Bevezetés

,,Századunk bűne, hogy elvesztette a bűn iránti érzékenységét." (XII. Piusz, 1946)

,,Ez a veszteség együttjár az Isten iránti érzékenység'elvesztésével" (II. János-Pál, 1986)

Beleesett abba kísértésbe, hogy kinyissa ezt a könyvet? Nem fogja megbánni, hacsak... ... még soha nem esett meg önnel, hogy háromszor vett a habcsókból, és a csoki-öntetből; ha még soha sem érezte, hogy a harag mint valami gombóc jön fol a torkán, vagy a vágy langja még sohasem okozott szenvedést némely teremtmények természet adta előnyeinek láttán; ha még sohasem tapasztalta az irigység keserű marását egy felebarát sikere vagy a barátnő szépsége láttán; ha még sohasem akart egy kicsivel is több pénzt keresni, egy kicsivel többet, csak egy egészen kicsivel többet; ha még sohasem volt, hogy szívesebben nézett volna egy tévéstúdiót, minthogy egy ima-vimasztáson vegyen részt..., ebben az esetben sajnálom, ezeket az olda|akat nem önnek írták.

Share
Bővebben...

Kereszt-tények-ről

alt

Brenner János boldoggá avatása kapcsán, a Nyugat.hu oldalán jelent meg írás arról - Kereszt jelent meg a vöröscsillag helyén a szombathelyi emlékművön címmel-,hogy az Emlékműre kereszt került. A bejegyzés nyomán megszülető kommentek között akadt, amelyik írója az Egyházban gyilkost lát és vádolja tömegek lemészárlásával. Székely János reagált a bejegyzésekre.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.