Hitvédelem

Család-Gyermek-Jövő Tanulmányok a családtudomány köréből

altA 2020-ban életre hívott KINCS Családtudományi Szakmai Kollégium megjelentette első kötetét „CSALÁD – GYERMEK – JÖVŐ Tanulmányok a családtudomány köréből” címmel. Az Aczél Petra által szerkesztett könyv tíz tanulmányon keresztül mutatja be a társadalom és a család viszonyát, a családtudomány hazai eredményeit a gyermekvállalás kérdésköréhez kapcsolódóan vagy a párkapcsolat és a gyermeknevelés összefüggéseit. A szerzők szociológusok, néprajzkutatók, statisztikusok, közgazdászok, orvoskutatók, pszichiáterek és jogászok. A kötet megvásárolható vagy e-book formájában letölthető a Kopp Mária Intézet e-könyvesboltjában. 

Share
Bővebben...

A 7 főbűn (10)

alt

2. Mitől bűn a tisztátalanság, bujaság?

A tisztátalanságot mindenki elítéli, amikor az megsebzi mások szabadságát (pedofilia, szexturizmus), az általános engedékenység azonban teljesen elnéző, amikor csak „individuális gyakorlatról” van szó, amelybe a partner is beleegyezik. „Nincs abban semmi rossz, ha az ember magának örömet okoz”, hallani. Nézzük csak meg közelebbről.

Share
Bővebben...

Harari, a hamis próféta

Yuval Noah Harari, a nagy újraindítást beharangozó Klaus Schwab tanácsadója és a Világgazdasági Fórum rendszeres vendége a tájékozatlan ember szemében egy világhírű zseninek tűnhet, valójában egy rendkívül kártékony gondolkozó. Egy új technokrata álvallást hirdet, mindeközben botrányosan negatív színben tünteti fel a tradíciók örökérvényű értékeit és céljait. 

További olvasáshoz ajánjuk:
Előadás Harariról - Szabados Ádám

 

 

Share

Viganò érsek: Ferenc pápa a ’megvesztegethetőségük’ miatt választotta új bíborosait

alt

(LifeSiteNews) - Ha megkérdezhetnénk Nagy Szent Gergelyt, Szent V. Piuszt, Boldog IX. Piuszt, Szent X. Piuszt és a tiszteletreméltó XII. Piuszt, mi alapján értékelték, hogy mely prelátusoknak adományozzák a bíborosi cím szent skarlátját, mindegyiküktől azt hallanánk kivétel nélkül, hogy a Szent Római Egyház fejedelmévé válás legfőbb feltétele az életszentség, a kiválóság a különös erényekben, a műveltség az egyházi tudományokban, a bölcsesség a hatalom gyakorlásában és a hűség az Apostoli Szentszékhez és Krisztus helytartójához.

Share
Bővebben...

A gyermekáldozat nem újdonság

alt

A Roe kontra Wade és a Planned Parenthood kontra Casey ügyben hozott, példátlan módon kiszivárogtatott legfelső bírósági döntés megsemmisítése óta az amerikai baloldal nagyon nyilvánosan elvesztette az eszét. Sok konzervatív és életpárti demokrata számára nyugtalanító látvány, hogy ennyi liberális dühöng azon, hogy kevesebb csecsemő fog meghalni. Az ártatlanok lemészárlásához való ragaszkodás sokunk szerint annyira szokatlan.

Ez a jelenség azonban sokkal inkább a szabály, mint a kivétel az emberi civilizáció történetében. Valójában csak a judaizmus megjelenésével és annak a kereszténységben való kiteljesedésével tapasztalható a gyermekáldozatokhoz való túlságosan is gyakori ragaszkodás átfordulása. Az évszázadok során számos jelentős civilizáció gyakorolta az áldozat valamilyen formáját, például a kánaániták, a görög-rómaiak, az aztékok és a kelta druidák. Ezek mindegyikének rövid vizsgálata segít rájönnünk arra, hogy a keresztény hagyomány kivételként találja magát, amikor a brutalitás e formájáról van szó.

Share
Bővebben...

„Nem támogatom a magzatgyilkosságot”

alt

Érvek az abortuszra adható katolikus válaszhoz

A Facebookon és más oldalakon kering egy poszt, amely így kezdődik: „Nem támogatom a magzatgyilkosságot”. Azután a poszt különböző élethelyzeteket mutat be, amelyekben a szerző nézetei szerint jogos az abortusz. A poszttal számos probléma van. Ezért arra gondoltunk, áldásos lenne az abortusz kérdésére adható lehetséges katolikus válaszokat végigvenni ezekben az esetekben.

Az eredeti poszt mondatait más színnel kiemeltük, majd ezt követi véleményünk normál betűkkel.

Share
Bővebben...

Miriam anya figyelmeztet: ’megtévesztő’ a szinódus a szinodalitásról: „Ez egy szemfényvesztés”

alt

(LifeSiteNews) - Miriam anya a LifeSite ’Miriam anya élőben!’ című műsorának legutóbbi epizódjában figyelmeztette a híveket a világméretű szinódusra a szinodalitásról, mondván, hogy a Vatikán a programot az Egyház hitellenes módon történő átalakítására használhatja fel.

Share
Bővebben...

A 7 főbűn (9)

alt

„Sem a test, sem a lélek nem lehet boldog önmagában.” (Roger Garaudy)

„Uram, tégy engem tisztává! De ne most rögtön!” (Szent Ágoston)

Az embereknek nagy gondot okoz a nemiség. A puritanizmus és a liberalizmus két véglete között csapongunk. Űzze csak el az ember a szexualitást, biztos, hogy annál nagyobb vágtában fog visszatérni. A bujaság ma nagy erővel van jelen.

Share
Bővebben...

Vezetés és sebezhetőség (4)

alt

A bizalomépítő vezető egyik legfontosabb tulajdonsága1

Barnabás életéből megérthetjük, hogy az igazán bizalomra méltó ember képes újabb esélyt adni valakinek, akit mások, akár tekintélyes keresztény emberek is megbízhatatlannak tartanak. „Néhány nap múlva pedig ezt mondta Pál Barnabásnak: Térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamenynyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogy megy a soruk. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak hívtak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfíliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Emiatt meghasonlás támadt közöttük, és ezért különváltak egymástól: Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusra.” (Apostolok cselekedetei 15,36–39)

Share
Bővebben...

A 7 főbűn (8)

alt

k. Elmélkedni a kereszt titkán

„Szomjazom", mondja Jézus a Kereszten (Jn 19,28). Az Utolsó Vacsorán előre megmondta: „Nem iszom addig a szőlő borából, míg nincs megváltva a világ.” Miután megünnepelték a legfőbb Étkezést és megalapította az Oltáriszentséget, szomjúság keríti Őt hatalmába. Csak növekszik ez a szomj, a Getszemáni kerttől kezdve végig a keresztúton. Ezt a kínt hordozva, értünk, nem véve semmifele ételt magához a kínszenvedése alatt, a Megváltó keresztre feszíti önmagával minden étellel kapcsolatos sóvárgásunkat.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.