Hitvédelem

Merre tovább, Uram?

Az idő sürget

Minden jel arra mutat, hogy a közeljövőben döntő változások fognak bekövetkezni mind a világban, mind az egyes emberek életében. Az emberek általában az atomfegyverkezés okozta veszélyekről beszélnek.

Pedig az alapvető probléma a bűn okozta veszély. Az emberiség lázadása Isten ellen egyre nagyobb méreteket ölt, és a következmények hamarosan jelentkezni fognak.
Share
Bővebben...

Budapesten járt Briege nővér és Kevin atya

Kevin atya

briege1Kevin Scallon-nak hívnak és Írországból jöttem, és egészen attól kezdve, hogy kisfiú voltam, nagyon érdeklődtem a ti országotok iránt. A gyermekkorom egyik nagy hőse a ti Mindszenty bíborosotok volt. Nagyon sokat hallottam róla az iskolában és nagyon sokat olvastam róla a katolikus újságokban.

Share
Bővebben...

Az adakozásról

alt

“Azt szokták mondani, hogy a hívő embernek a "zsebe" tér meg utoljára. Ez alighanem igaz, mert ismerek sok olyan templomos, bibliás szentéletű atyafit, akinek nincs fogalma arról, hogy mi is a tized” – ismeri el a szentéletű és tudós Zs. Tüdős Klára, akinek volt bátorsága, mert akart, Isten markában élni!

Share
Bővebben...

Az imaséta az evangelizálásban

altAz imaséta a közbenjárás egyik módja.

Bostonban az egyik évben 75 gyilkosság történt. A plébániáról ezért úgy döntöttünk, hogy elmegyünk minden helyszínre, ahol gyilkosságok történtek és imádkozunk azokért, akik meghaltak, azokért, akiket ez érintett és azért, aki a gyilkosságot elkövette. 75 helyszínre sétáltunk el.

A következő évben 30 gyilkosság volt. Nem biztos, hogy ez csak az ima hatására történt, de egészen biztos volt hatása az ott élőkre. Megérezték Isten hatalmát. Az imaséta egészen biztosan közelebb visz bennünket az ott élők szükségleteihez.

Share
Bővebben...

Példák az evangelizációhoz

alt

John Clauder a Mamas and Papas együttes egykori dobosa, a Fire Team tagjaként többször jár Magyarországon evangelizációs körúton. A szerk.

Az evangelizálásnak számtalan módja lehet, itt néhányat mutatnék be azok közül, melyeket San Diegóban sikerrel alkalmaztunk.

Rendszeresen tartunk evangelizációs szemináriumot, ahol megtanítjuk a résztvevőket, hogyan kell evangelizálni. Praktikus módszereket mutatunk, melyek könnyen alkalmazhatók más helyszíneken és más körülmények között is.

Share
Bővebben...

A gyónásról

Hogy a gyónást mint fölösleges terhet vagy mint szabadulást éled meg, az nagy mértékben függ attól, hogyan készülsz fel rá. Ezért az alábbiakban szeretnénk egy-két szempontot adni a felkészüléshez. A keresztény ember számára fontos, hogy időről időre felülvizsgálja: merre tart az élete, és szükség esetén irányt változtasson.
Share
Bővebben...

Néhány gondolat az ún. „ősök miséjéhez”

alt

A jelenlegi szöveg némely részlete ellentmond az Egyház tanításának, amely gonosztól való szabadító imákról szól, mivel itt bármely pap direkt módon parancsol feltételezett gonosz hatalmaknak. Magam is, amikor csak szükséges, imádkoztatok szenvedőket az ősökkel kapcsolatban.  Ennek az a lényege, hogy megbocsátunk az ősök bűneiért, s kérjük Istent, hogy ő is bocsásson meg nekik és üdvözítse őket.

A bűn képez rossz örökséget, elsősorban a család régi felmenőinek saját bűnei. Éppen ezért ugyanilyen jelentősége van minden egyes gyászmisének is, mert azokban is az elhunytak bűneinek bocsánatáért és mennybejutásáért könyörgünk.

Share
Bővebben...

Harry Potter-láz – kinek jó?

alt

Napjaink gyermekkönyv-sikere J.K.Rowling: HARRY POTTER ÉS A BÖLCSEK KÖVE című műve és folytatásai. Az izgalmas történet árva főszereplőjénél sanyarú sorsa közben „paranormális“ képességek lépnek működésbe.

Share
Bővebben...

Ez mind New Age...

alt

Az alábbi lista korántsem teljes. Nem is lehet, mivel folyamatosan keletkeznek új irányzatok, melyek ismertetése folyamatos feladat lenne. A szerk.

Összefoglaló és tartalomjegyzék elindulásképpen

A New Age mozgalomhoz és gondolkodási divatjához elég sok olyan irányzat, vagy csoport tartozik, amelyeket szektásnak nevezhetünk, sőt, némelyeket destruktív szektának minősítettek egyes országokban (Pl. a Krisnatudatúak, a Church of Scientology, Bhagwan Rajneesh, Szvámi Purna csoportjai).

Share
Bővebben...

Alternatív szeretet

GalP

(Elhangzott Máriagyűdön, a "Betánia" Rehabilitációs Otthonban tartott lelkészi-orvosi előadássorozat keretében, 2000. októberében)

Napjainkban az okkult gyógyászat új virágkorát éli, és eme gyógyító törekvése összekapcsolódik egy új vallási-világnézeti mozgalommal, mely gyakran mint több vallási elemből összegyúrt kozmikus vallás jelentkezik, illetve gyakran New Age mozgalomnak nevezi magát. Ez az okkult divat legújabb szakaszába érkezve előszeretettel kezd használni bizonyos keresztény fogalmakat, mint pl. a szeretet. Ezt részben kezdettől meglévő összekeverési hajlandósága folytán teszi, részben üzleti szelleme szerint, hogy spirituális portékája a keresztényeknek is eladható legyen. Ezért szükségesnek látszik, hogy megvizsgáljuk, mit is jelent az a szeretet-fogalom, melyet az ezoterikus világmozgalom használ.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.