Hitvédelem

A szeretethimnusz és a Lélek gyümölcse

(1 Kor. 13; Gal. 5, 13-26)

Mielőtt röviden belemerülnénk a jelzett szentírási szövegekbe, a «szeretet» megjelenési formáiról is felvázolunk néhány gondolatot. Ezután magát a "szeretethimnuszt" vizsgáljuk és a "Lélek gyümölcsét", majd a kettő kapcsolatára világítunk rá a páli gondolkodási minta alapján.

Share
Bővebben...

Széles út - keskeny út

altHelyzetkép 2008       

Fejkendős, élemedett korú asszony zörgette meg kapunkat advent első vasárnapján. Rézi néni vallásos, egyszerű templomjáró asszony. Szereti az Istent, és iparkodik az embereket is szeretni. Hagyományos katolikus. Gyerekeit is vallásosnak igyekezett nevelni – áldoztak, bérmálkoztak, megtanulták az imákat, stb. Valami mégis balul ütött ki. Rézi néni vallásossága már nem épült be a gyerekei életébe, őket a hagyományos katolikus életforma nem tudta megmenteni.

Share
Bővebben...

Félrevert harangok zúgása

alt

A püspökkari körlevélhez (A cikk 2011-ben íródott, a püspöki kar 2009-es körlevele kapcsán. A szerk.)

Testvéreim!

Szabadjon néhány gondolatot megemlíteni a „a katolikus hit megőrzéséről” szóló körlevélhez csatlakozva. Valóban beárnyékolja népünk életszemléletét és életvitelét „a fogyasztói szemlélet, az élvhajhászás és a hedonizmus bálványa”, ugyanakkor egyre jobban erősödik az újpogányság szelleme is.

Share
Bővebben...

A Szentlélek önmegtagadásra hív

alt

„Akik test szerint élnek, testiekre vágyakoznak,
akik Lélek szerint élnek, lelkiekre vágyakoznak." (Róm 8,5)

1. HINNI ÉS CSELEKEDNI!

A napokban kérdezte valaki, hogyan lehet legyőzni a  kísértést, mert állandóan jelen van gondolataiban, vágyaiban. Mit kell ilyenkor tenni?

Share
Bővebben...

Az önfejűség kísértése

alt

Mindig küszködést jelentett a családunkban az esti ima elvégzése, amikor a gyerekeink még kicsik voltak, mivel nem akarták, hogy imádkozzunk. Az egyik este annyira zsúfolt volt a programunk, hogy elnéztük az órát, és elfelejtettünk Hédivel és Karcsival imádkozni és Szentírást olvasni. Lefektettük őket.

Pár perc múlva hallottuk Hédi hangját, amint lekiabált az emeletről: "Apa, ma elfelejtettünk veszekedni." "Veszekedés" általában ez jellemezte a családunkat esti ima idején!

Share
Bővebben...

Megtérés

0006125Hogyan szabadulunk meg?

Keresztények sokasága szívta magába a moralista életszemléletet: „Mi, vallásos, templomjáró emberek jók vagyunk, akik kevésbé keresztények, azok rosszabbak, akik pedig nyilvános bűnöket követnek el, azok a söpredék.”

E szemlélet mögött mélységes gőg húzódik meg. Katolikus szentek serege, és a nagy protestáns szentek is úgy gondolkodtak, hogy az Isten csodálatos ajándéka, ha egy-egy bűnt nem követtek el, mert maguktól a legtöbb bűn elkövetésére képesek lettek volna. Akik pedig elkövették, azokat nagyon szánták, mert a bűn megsebezte őket, és gyógyulásra szorulnak.

Share
Bővebben...

Keskeny út a Lélek tüzén keresztül

„Isten szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által.” (Róm 5,5)
Share
Bővebben...

Hirdessétek csodálatos dolgait!

„És elvitte Jézushoz.” (Jn. 1,41-42)

„Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt. Mikor meglátta Jézust, amint arra haladt, azt mondta: »Íme, az Isten Báránya.« A két tanítvány hallotta, amit mondott, és követték Jézust. Jézus pedig megfordult, és amikor látta, hogy követik, megkérdezte tőlük: »Mit kerestek?« Azt felelték neki: »Rabbi -- ami Mestert jelent --, hol laksz?« Ő azt mondta nekik: »Gyertek és nézzétek meg.« Elmentek tehát, és megnézték, hogy hol lakik. Aznap nála maradtak. Körülbelül tíz óra volt. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő elsőként testvérével, Simonnal találkozott, s azt mondta neki: »Megtaláltuk a Messiást, azaz a Fölkentet!« És elvitte Jézushoz.” (Jn 1,35-42)

Share
Bővebben...

A keresztény család a Szent Isten ikonja

alt

VÁZLAT A CSALÁD SPIRITUÁLIS ÉLETÉNEK FEJLŐDÉSÉÉRT - Bíró László püspöktől

Ahhoz, hogy megérthessük a keresztény, a krisztusi család titkát, ahhoz meg kell értenünk, hogy valójában ki a keresztény.

A létében megrendült, és Isten felé kitárulkozott emberre kell tekintenünk. Arra, aki találkozott a Szenttel, akit megérintett az Úr szeretete. És csak ezután érthetjük meg a család titkát, amely Krisztus képére formáltatott.

Share
Bővebben...

A gyónásról

Hogy a gyónást mint fölösleges terhet vagy mint szabadulást éled meg, az nagy mértékben függ attól, hogyan készülsz fel rá. Ezért az alábbiakban szeretnénk egy-két szempontot adni a felkészüléshez.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.