Hitvédelem

Harc a lélek megszentelődésért

paisz-4Ahhoz, hogy áhítat ébredjen bennünk, nincs szükség sok tudásra. Ha elgondolkodunk azon a kevésen, amit tudunk, akkor a szív dolgozni kezd. Van olyan ember, akiben akár egy tropárion [egyházi ének] is mély változást indít el, másik fejből tud mindent, és mégsem érez semmit, mert a szellemi valóságon kívül mozog.

Nagyon örülök, amikor látom, hogy a világban, amelyet megtöltenek a démoni erők, vannak figyelmes és harcoló lelkek. Isten, mivel jóságos és igazságos, mindenkinek megadta a megfelelő adományokat: például a férfiaknak a férfiasságot és a nőknek a szeretet. Azért adta nekünk ezeket, hogy harcoljunk, és az isteni kegyelem segítségével felemelkedjünk a szellemi létrán és egyre közelebb kerüljünk Őhozzá, Aki a mi Teremtőnk.

Share
Bővebben...

Az elvilágiasult szellemről

paisz-4Beszélgetések

Ma a legfontosabb: ne simuljunk hozzá a világ szellemiségéhez. Ez tanúságtétel Krisztusról. Igyekezzünk, amennyire lehetséges, ellenállni ennek a folyamnak, ne engedjük, hogy a világ magával rántson minket.    

A hiábavalóságokat a sátán irányítja

 - Atya, miért nevezik a sátánt evilág fejedelmének? Hát tényleg ő irányítja a világot?

 - Még csak az kéne, hogy a sátán irányítsa a világot! Azt mondván, hogy „a világnak fejedelme” (Jn. 16, 11), Krisztus nem arra gondolt, hogy a sátán a világ ura és irányítója, hanem arra, hogy ő uralja a hiábavalóságokat, a hazugságot.

Share
Bővebben...

Paisziosz sztarec tanításaiból

altA bűn divatja
Az elvilágiasult szellem
Harc a lélek megszentelődéséért
Az ítélkezésről
A jó és rossz gondolatok harca
Jog az ördögnek
Kik a boldogok?
Korunk embere
Paisziosz-másképpen
Önmegtartóztatás
Az önzésről
A szakmáról
Szilárd alapokon álló házasság

Share

A szabadító ima legitim formái

alt

Összegezzük az eddigiek alapján, hogy a Katolikus Egyház jelenleg (1999) érvényes fegyelme szerint milyen szabadító imákat végezhetünk a démoni befolyás megszüntetésére.

1.) A megyéspüspök indokolt esetben végezheti az ünnepélyes exorcizmus szentelményét („nagy exorcizmus”) saját joghatósági területén, azaz

a/ saját egyházmegyéjén belül, vagy
b/ saját egyházmegyéjének hívein annak területén kívül is.

Share
Bővebben...

A pokol nem hely, hanem állapot

altA gonosz lelkekről és az ördögűzésről beszél Pedro Barrajon exorcista pap, a római Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum antropológia professzora, a pápa tanítását terjesztő Legio Christi közösség tagja.

– XVI. Benedek pápa röviddel megválasztása után exorcistákkal – ördögűzést végző papokkal – találkozott. Tekinthetjük ezt jelzésnek?

– Nem, az csupán az olaszországi exorcisták szokásos találkozója volt. A Katolikus Egyháznak a gonoszra vonatkozó tanítása nem változott az évszázadok folyamán.

Share
Bővebben...

A magány csapdájában

itelkezes1. rész - Az ítélkezés

Néhány hónappal ezelőtt a Novo-Tyihvini női monostor elöljárója, Dominika igumenia (apátnő) a belső magányosságról beszélgetett a nővérekkel.

A beszélgetést a monostor honlapján nyilvánosságra hozták, és nagy érdeklődést váltott ki. Mivel a probléma napjainkban rendkívül aktuális és az elmagányosodás társadalmunkban tömeges méreteket öltött, ezért a „belső használatra készült beszélgetésből” egy új, a szélesebb közönségnek szánt beszélgetés született.

Share
Bővebben...

A bűn az, ami akadályozza a szeretetet

alt

A férfi és a nő minden érintése tisztességtelen, ha nem áll a szeretet alapján; minden élvezet a szeretet nagy szárnyai alatt – tiszta. A szeretet számára nem létezik szenny, aljasság, szégyen. A szeretet – fény, amely mindent megvilágosít, melegség, amely képes felolvasztani a jeget; méz, amely megsemmisít minden keserűséget. A szeretet mindent megvilágosít, amihez kézzel, tekintettel vagy gondolattal hozzáért az, akit szeretünk”.

Ezeket a szavakat nem egy mai romantikus lélek írta, hanem az Egyház egyik legnagyobb teológusa, aszkétája és misztikusa – Nazianzoszi Szent Gergely, aki több mint másfél évezreddel ezelőtt élt, a IV. században.

Share
Bővebben...

Zikkaron vendég: Peter Herbeck

herbeckA szokott létszámnak mintegy háromszorosa, hatvan-hetven érdeklődő gyűlt össze 1999. június 2-án, a HÉT LÁNG Szövetség első szerdai Zikkaron imaösszejövetelén, a budapest-újlaki plébánia Szent István termében. A beharangozott vendégek közül David Thorp ugyan programváltozás miatt nem tudott eljönni, de Peter Herbeck, a Renewal Ministries népszerű igazgatója, aki egyébként jövő héten védi meg teológiai szakdolgozatát, menetrend szerint megérkezett.

Share
Bővebben...

Katolikus tanítások gyűjteménye

alt

Share
Bővebben...

Közbenjárás

Nem járhatsz közben másokért, ha nem hiszel a megváltás valóságában. Enélkül csak hiábavaló rokonszenvvé alacsonyul másokért való imádságod, és csak közömbösségedet erősíted. A közbenjárásban Isten elé viszed azt a személyt vagy körülményt, ami éppen a szíveden fekszik, amíg az Ő állásfoglalását azok iránt meg nem érted. A közbenjárás azt jelenti, "betöltjük, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek" (Kol 1,24). Ezért olyan kevés a közbenjáró. A közbenjárás úgy történik, hogy odaállok az illető helyére. De soha ne akarjam Isten helyét elfoglalni!

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.