Hitvédelem

Sivatagi atyák bölcsessége

alt

Egy öreg szerzetes így szólt társához, aki nehezen haladt előre a tökéletesség útján:

- Aki a mézet akarja élvezni, annak bátran szembe kell néznie a méhekkel.

- Sok-sok rossz gondolat kóvályog a fejemben - ismerte el az egyik szerzetes az apátnak.
Mire az apát csendesen ezt mondta:
- Ha a szív megfagy, felforrósodik az agy, és szövi a maga hálóját.

Share
Bővebben...

Szeretet-himnusz

fabinyHa olyan kiváló szónok vagyok, mint Kossuth Lajos, vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy "van egy álmom", de szeretet nincs bennem, olyan vagyok, mint egy leomlott templomtorony megrepedt harangja.

Ha futurológusként, a jövő mérnökeként, vagy csalhatatlan közvélemény-kutatóként előre látom is a jövőt, szeretet pedig nincs bennem, olyan vagyok mint egy összelapított üres kólás doboz, amelyet unottan rúgnak tovább a kamaszok.

Ha akkora hitem van is, mint Assisi Ferencnek, Luther Mártonnak, és egy dunántúli parasztasszonynak együttvéve, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint a szél által cibált ördögszekér.

Share
Bővebben...

Miért fontos, hogy az apák templomba járjanak?

apa-templom

Legtöbbünk számára a „kis betűs rész” nem fontos tanulmányaink alatt. A szerző rámutat valamire, ami ilyen kisbetűs résznek számít. Bizonyára kevesen olvasták Haug és Warner statisztikai tanulmányát[ii], amely az Európai Tanács szociális kohézióval foglalkozó főigazgatósága (DG III) kiadványában jelent meg.

Svájcban tízévente tartanak népszámlálást, ahol megkérdezik az emberek vallását, nyelvhasználatát és nemzetiségét is.

Share
Bővebben...

Internet

A 2Kor 13,13-ban olvassuk: “A Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.” A közösség szó a görög eredetiben koinonia, a római liturgiában: a Szentlélek egyesítő ereje, a görög katolikus liturgiában: a Szentlélek közöltetése.

A latinban: communicatio.

Iinternetsten Lelkének köze van a kommunikációhoz. A 2. vatikáni zsinat nem véletlenül adott ki nyilatkozatot a tömegkommunikációs eszközökről. Az evangélium továbbadása és a krisztusi testvériség megteremtése kommunikációs esemény. Az Egyház mindig is fölhasználta a kommunikáció minden technikáját: az élőszót, az írást, az éneket, a mozgást (liturgia!), a művészeteket. Vannak, akik ki szeretnék rekeszteni a képzőművészetet a hit kommunikációs formái közül, hivatkozva az ószövetség képtilalmára: “Ne készíts magadnak faragott képet, se hasonmást semmiről” (MTörv 5,8).

Share
Bővebben...

Isten atyai szíve (részlet)

Egyszer egy olyan emberrel találkoztam, aki soha nem vétkezett! Madrasban, Indiában történt. Egy piactéren futottam vele össze. Mivel mindketten érdeklődtünk a vallások iránt, a beszélgetés hamar komolyra fordult. Amikor elmondtam neki, hogy hitem szerint Isten megbocsát azoknak, akik beismerik bűneiket, azt válaszolta, hogy ó soha életében nem tett semmi rosszat!- Soha nem hazudott? - kérdeztem. - Nem, soha - volt a válasz.- Úgy értsem, hogy soha nem lopott el semmit, és nem gyűlölt senkit?- Nem, egyszer sem.
Share
Bővebben...

Bartimeus a vak

alt

"Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan." (Antoine de Saint-Exupery: A kis herceg)

Történet vakoknak és látóknak

A feketét nem látjuk. Az iskolában úgy tanultuk, hogy a látás során a tárgyakról fény érkezik a szemünkbe. Ha nem érkezik ilyen fény, a tárgyat nem láthatjuk.

Azt is tanultuk, hogy a tárgyak nem vernek vissza általában minden féle fényt, a fehér (meg a tükör) veri csak vissza az összes színt, a többiek az ilyen-olyan színű fényt elnyelik. A fekete tárgyak mindenféle színt elnyelnek. Ha mindez így van, hogyan látjuk meg mégis a fekete tárgyakat?

Share
Bővebben...

Jézus meggyógyít

alt

A Szűzanya a hívők anyja az Újszövetségben. Ő mondja: "Tegyetek meg mindent, amit mond nektek" (Jn 2,5). Tehát arra hív bennünket, hogy hallgassuk Jézus szavait. Hitünk nem merülhet ki abban, hogy hiszünk Isten létezésében. Ez szép dolog, de önmagában ez a hit még nem ment meg senkit. Ha Isten létezésébe vetett hitünk elég lenne megmentésünkre, akkor már a Sátán is megmenekült volna. 

Share
Bővebben...

Taposómalom

taposomalomIsten országának munkatársa Ön? Talán csoportvezető? Vagy netán olyan valaki, aki nagy felelősséget hordoz a gyülekezetben? Mit mutat jelenleg szolgálatának barométere:

-"az Úr iránti szeretet hajtja"

-"nagy ügybuzgalom, valami növekszik és cseperedik"

-"gyümőlcsőző" -"inkább megrekedt és unalmas"

-"holtfáradt, kiégett, nem akarom tovább"?

Share
Bővebben...

A szentmiséről

Húsz évvel ezelőtt tapasztaltam meg személyesen a Szentlélek kiáradását. Ez a tapasztalat megújította a szentmiséhez való hozzáállásomat és papi életemet. Ezután mélyebben éltem át a szentmise alatt Jézus jelenlétét és közelségét. De valahogy most az elmúlt hetekben kezdett bennem összeállni az egész! Vagyis az, hogy a katolikus karizmatikus megújulás célja nem más, mint hogy a lehető legteljesebb legyen a Jézussal való szentségi találkozás. Ez a találkozás az ember számára döntő jelentőségű. Amikor Zakeus találkozott Jézussal (Lk 19,1-10), minden megváltozott benne. A bűnös vámos szentté lett. Amikor a bűnös asszony találkozik Jézussal a farizeus házában (Lk 7,36), ott is tanúi lehetünk egy új ember születésének. Ezekből levonhatjuk azt a következtetést, hogy aki Jézussal találkozik, az megváltozik.

Share
Bővebben...

A szülői hatalom

A Biblia egyik legcsodálatosabb kijelentése, amikor Istenről, mint Atyáról beszél. De neked mi jut eszedbe, mikor ezt a szót hallod: „atya"? Egyből védelemre, gondoskodásra, melegségre és gyöngédségre gondolsz? Vagy az „atya" szó egészen mást juttat eszedbe? Isten úgy jelenti ki magát az Igében, mint gyöngéd, megbocsátó édesapa, aki életünk legapróbb részletei iránt is érdeklődik. Ez nemcsak szép kép, de igaz is. Ennek ellenére általában mindenkinek más elképzelése van Istenről, mert akaratlanul rávetítjük a földi szülőkkel vagy vezetőkkel kapcsolatos tapasztalatainkat, benyomásainkat. A jó megtapasztalások közelebb visznek az Isten, mint Atya helyes megismeréséhez, míg a rossz tapasztalatok eltorzítják azt a képet, amelyet Isten irántunk érzett szeretetéről alkotunk.
Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.