Hitvédelem

Az imádság a lélek lélegzetvétele

alt

"IMÁDKOZZATOK, HOGY KÍSÉRTÉSBE NE ESSETEK" (Lk 22,40)

A Szentírás világosan elénk állítja az imádság kettős hatását: kapcsolatba lépni szerető Atyánkkal (Mt 6,9, Miatyánk), másrészt lelki erőt nyerni a kísértések legyőzésére. Mindenki, aki imádkozni kezd, ezt a kettős célt kell, hogy maga elé állítsa. Mivel a kapcsolatot minden nap meg kell újítani és a mindennap felmerülő kísértéseket le kell győzni, ezért "szüntelenül kell imádkozni" (1Tesz 5,17).

Share
Bővebben...

Fogamzás - gátlás

fogamzas-gatlasAz Egyház nem engedélyezheti a fogamzásgátlást a házasságban. Istennel szegülne szembe, ha olyasmit engedélyezne, ami belső természeténél fogva bűn. Nemcsak azért bűn tehát, mert a latin rítus szerinti esküvői szertartásban a házasulók kifejezetten elfogadják a gyermekeket (nem tudom, hogy van a bizánci rítusban), hanem akkor is bűn volna, ha erről a szertartásban nem esne szó.

A házastársakat erkölcsi természettörvény kötelezi arra, hogy valamennyi nemi aktusuk nyitott legyen a fogamzásra. Ugyanis a nemi aktus természeténél, lényegénél fogva irányul az életadásra.

Share
Bővebben...

A család mint a Szentháromság ikonja 2.

4. A Szentháromság mintájára felépülő családi életet nemcsak az egyes  szentháromsági személyek felől  szemlélhetjük, hanem a szentháromságos relációk[1] felől is.

a. A „perichoresis"[2]

Alapvető fogalom ez a Szentháromság teológiájában.  Azt jelenti, hogy a személyek áthatják egymást, egyiknek a másikban való kölcsönös jelenléte ez, amely a  legmélyebb közösséget teszi lehetővé az identitások  tiszteletben tartásával. Ez egyike az isteni Szentháromságon belüli élet „töményeinek", következőleg az emberi közösségekben, így a családban megnyílt szentháromságos dinamikának is. Aki nem fogja ezt fel, nehezen fogja megsejteni, mit jelent a „szentháromságosság". A családban megélt közösségi tapasztalat segíti  annak megsejtését, hogy mit is jelent: a személyek kölcsönös egymásban léte, hogy a szentháromságos hit  mennyire tele van gyakorlatra való utalásokkal. Családjaink mennél inkább a Szentháromság módján élnek, annál inkább tudják befogadni ennek a titoknak  az igazságát, kimondhatatlan nagyságát.

Share
Bővebben...

A család mint a Szentháromság ikonja 1.

(Elhangzott a Katolikus Karizmatikus Találkozón, 2000. június 12-én Máriaremetén.)

biro1Egy személyes élménnyel szeretném kezdeni előadásomat. Egyszer egy görögkatolikus kispap bejött hozzám és azt mondta, milyen kár, hogy elhagytuk a régi ortodox füstölési szokásokat a liturgiában. A pap először mindig megfüstölte a Krisztus ikont az ikonosztázon, mert Ő az Atya képmása, az Atya ikonja. Azután megfüstölte a pap az Isten-anya ikonját, a Szűzanya képét, mert ő sajátos értelemben Isten képmása. Aztán megfüstölte a szenteket, minden egyes szentet az ikonosztázon, mert ők mind kiemelten Isten képmásai.

Share
Bővebben...

A belső változások jelei

diverPat Kennedy, a Hexam és Newcastle Egyházmegyei Szolgálati Bizottság elnöke nem ért egyet azzal, hogy a karizmatikus megújulás nyugvópontra jutott

Amikor a gyermekeim összejönnek, egyik legkedvesebb elfoglaltságuk az, hogy az elmúlt évekről beszélgetnek. Ezt úgy neveztem el, hogy „Emlékszel?" -játék. Visszaemlékszünk mókákra, tréfákra, engem kinevetnek azok miatt a ruhák miatt, amiknek a viselését erőltettem, visszaidézik szavaimat és mondásaimat.

Share
Bővebben...

Az ima fontossága

Christ the Saviour

Növekedés: Mélyülni az imában

Az ima a lélek lélegzete. Az ima az a lelki köldökzsinór, mely Istenből táplálékot és oxigént közvetít felénk. Aranyszájú Szent János, az V. századi egyházatya így ír az imáról:

A partra vetett hal nem tud élni. Hamarosan elpusztul. Hasonlóan az ember sem élhet ima nélkül, fokozatosan közömbössé válik, majd meghal. Biztosak lehetünk abban, hogy az imátlanság és a lélek életének pusztulása - azaz Isten kegyelmének elvesztése - egy és ugyanaz”.

Share
Bővebben...

Egoizmus

Ami a gyónásainkból sokszor kimarad...

bojt2Az önző ember éppen az ellentéte annak, amire teremtettünk. Az Úr, aki az örök Szeretet, Ő teremtett és váltott meg minket. Jézus arra szabadított meg bennünket, hogy képesek legyünk szeretni. És a szeretet mindig a másik személyére összpontosít. Az önzés a szeretet ellentéte, mivel az önző ember maga körül forog, egyáltalán nincs tekintettel a másikra, szükségére és kívánságaira. Amíg a szeretet a másik személyre visel gondot, és szabadon ad, ajándékoz, addig az önző embert csak az aggasztja, vajon tulajdon énje megelégül-e, vagy sem. Meg kell hogy kapja a jogait. Igényeit ki kell elégíteni, vonatkozzon egészségére, kényelmére, szabadidejére,jogaira vagy tiszteletére.

Share
Bővebben...

Mi a Harry Potter könyvek sikerének titka?

Különböző próbálkozások a siker magyarázatára lehetnek intelligensek és nem éppen hamisak, de többet tussolnak el, mint amennyit a nyilvánosság elé tárnak. Ha pedig valaki meg merészelné nevezni a valódi okot, akkor a komoly Tagespost c. újság kész a csitítgatásra.

G. Garcia írja, hogy az Ezoterika gyanú mögött egy félreértés van. A klasszikus mesékben is előfordul mágia, varázslás, - végül Rowlingnál is a szeretet győz a hatalom felett. 

Share
Bővebben...

Az új évezred gyermekei

A klasszikus család létjogosultsága évek óta vitatott, sokak számára ma kifutó modellnek tűnik ez az intézmény A válások, az individualizmus és az el nem kötelezettség korában mindennaposak a váltakozó párkapcsolatok. Manapság egyes gyerekeknek több anyjuk több apjuk is van. A szereposztás is átalakult a meglévő családokban. Egyre kevésbé világos, ki miben illetékes. A gyermekek és szüleik közötti kapcsolatok is nagy változásokon mentek keresztül. A szülők már nem tudják, hogyan neveljenek gyerekeket. A gyerekek már nem tudják, hogyan viselkedjenek szüleikkel szemben. Nagyobb szabadságuk van, önállóbbá, autonómabbá válnak, túlontúl korán a saját életüket élik, miközben minden oldalról pályáznak rájuk.

Share
Bővebben...

A Himnuszról

korona187 éve, 1823. január 22.én írta le Kölcsey Ferenc himnuszunk szövegét szatmárcsekei magányában. Erkel Ferenc jó húsz esztendővel később zenésítette meg.

Gyönyörű költői mű e 64 sor.

A tudós irodalomtörténészek azonban nem túl gyakran emlegetik, hogy valójában miért is más ez, mint sok európai ország himnusza.

Mindjárt válaszolok rá három példával is. A németek például a Deutschland, Deutschland über alles, Über alles in der Welt kezdetű szöveget ma már nem éneklik. A második világháború után - mondjuk így - a győztes Európa tiltakozott e megfogalmazás ellen, mert e szöveg ugyebár annyit jelent, hogy Németország mindenek feletti, mindenek felett áll - az egész világon. Megmaradt Haydn gyönyörű zenéje és ma, az eredeti himnusz-vers harmadik szakaszát éneklik a németek. Bármily hihetetlen is, de csak 1991 óta.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.