Hitvédelem

"Ajándékként ismered a testedet?"

Veni Sancte szentmise a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskolaközpontban

2021. szeptember 2. Varga László megyéspüspök

Share

Útkeresésben van-e az európai kereszténység?

altNem véletlen, hogy a mai nyugati világban folyik a harc a keresztyénség kisajátításáért is.

„Hallom, némelyek szerint a mai európai kereszténység útkeresésben van. Ez nekem új. Eddig úgy tudtam, hogy a keresztyénségnek állandó üzenete van, amely üzenetet annak közvetítői úgy fogadtak el és úgy adtak tovább, mint Istentől kapott üzenetet.

Share
Bővebben...

Kártyavár a Katolikus Egyház?

alt

Észrevettem, hogy van egyfajta félelem, ami áthat sok katolikus beszélgetést a mai egyház problémáiról. Függetlenül attól, hogy a téma valami, amit Ferenc pápa mondott, vagy a második vatikáni zsinat szerepe, vagy a legújabb bürokratikus botrány az Amerikai Püspöki Konferencián, van egyfajta félelem, hogy valami fog történni, ami meghamisítja a katolikus vallást - hogy a Katolikus Egyház egy kártyavár, ami bármelyik pillanatban összeomolhat.

Share
Bővebben...

"A szentség izgalmas"

alt

Dr. Barsi Balázs atya 2021. aug. 29-i homiliája Szécsényből

Share

"A te szavadra kivetem a hálót"

Varga Laci püspök atya homiliája 

Veni Sancte szentmise a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskolaközpontban, 2021. szeptember 2.

Share

Szent Mihály arkangyal tisztelete Magyarországon

alt

Szeptember hónap neve a néphagyományban Szent Mihály hava. Szent Mihály napja az év egyik meghatározó sarokköve. Naptári névnapja szeptember 29-én a gazdasági év végét jelezte, a nyájak legeltetésének végét, az őszi betakarítások kezdetét és egyben felkészülést a hosszú télre. Szent Mihály kardját felemelve mintegy jelezte a készülődés fontosságát, a gondos takarékoskodást a következő év tavaszáig, Szent György napjáig. Szent Mihály neve napján országszerte búcsút és vásárokat tartottak.

Share
Bővebben...

Emberek - problémák vagy lehetőségek?

alt

„Vállalkozni sokkal egyszerűbb lenne – ha nem lennének az emberek.” Hallottad már ezt valaha, vagy volt már, hogy te valami ilyesmit gondoltál? Ha igen, nem vagy egyedül, mert a problémáink túlnyomó többsége, amikkel találkozunk az életünkben és a munkákban emberekhez kötődik. Viszont, a megoldás, az nem az emberek kivonása az egyenletből – és miért is akarnánk ezt?

Share
Bővebben...

Mária fő üzenete a Knock-i csendes jelenésben

alt

Bár a Knock-i csendes jelenés során a Szűzanya, Szent József és Szent János egy szót sem szóltak, a látomás hangosabban szólt, mint a szavak, melyek ékesszóló üzenetet hordoztak, egyesítve a földet és az eget.

Egy esős estén, 1879. aug. 21-én tizenöt személynek volt egy kétórás látomása a Keresztelő Szent János templom homlokzatán, egy szerény faluban (Knock, Mayo megye, Írország). Bárki is jött, látta. 5-75 év közöttiek voltak és elismerték, hogy ugyanazt a vallásos élőképet látták.

Share
Bővebben...

Bernhard Zsigmond: Teljes búcsú a halál óráján

teljes búcsúSokan vannak, kik egyáltalában nem ismerik, s még többen, akik nem tudják kellőképp méltányolni azon kiváló búcsúengedélyt, melyben a Szentatya, X. Pius pápa, az egész világ katolikus híveit 1904. március 9-én részesítette. E füzet röviden kifejti ezen búcsúengedély mibenlétét, nagy előnyeit és egyszersmind elmondja keletkezésének történetét.

Röviden: a Szentatya az összes hívők számára haláluk órájakor megnyerhető teljes búcsút engedett azon csekély föltétellel, hogy valamikor életükben, tetszés szerinti napon, méltó szentgyónás és áldozás után buzgó, őszinte szívvel ezen rövidke imát elmondják: „Oh édes Istenem, teljes megnyugvással és készségesen fogadom már most a halál azon nemét, mely neked tetszik, az összes velejáró gyötrelmekkel, szenvedésekkel és fájdalmakkal együtt”.

 

Share
Bővebben...

Pénzen boldogságot venni?

alt

Amikor nemrégiben hallottam egy emberről, aki megnyerte a hihetetlen összegű, 1 milliárd dolláros, lottófőnyereményt, elgondolkodtam azon: „mennyi ideig lesz az az ember boldog?” Vajon boldogságot fog okozni, amikor szembesül a valóság nyomásával, hogy hogyan kezelje az új életét, vagy nagy felelősséget és teljes változást fog-e ez rá helyezni?

Általában az emberek, amikor korlátozott anyagi forrásaik vannak, azt gondolják, hogy a pénz boldoggá tenné őket. Azonban sokan azt vették észre, hogy a sok pénz jelenléte lehet, hogy életük egy részét könnyebbé teszi, de a nagyobb boldogság nem jön mindig a bankszámla-egyenleg növekedésével.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.