Hitvédelem

Háború a Bibliában

alt

Hadviselés és háború a Katolikus Egyház tanításában

AZ ÓSZÖVETSÉGBEN

A Biblia szemléletében a háború nem csupán erkölcsi probléma, hanem része a világtörténelemről alkotott képnek is. Szinte jelképe vagy az emberi tapasztalat­ból vett kifejezése annak a történelem mélyén zajló küzdelemnek, amely Isten és a sátán között folyik. Ennek a küzdelemnek a tétje az üdvösség, azaz a szabadulás, az emberiség jóléte és biztonsága, mégpedig nemcsak evilági értelemben. Isten akarata a béke, de ez a béke győzelem árán valósul meg, amelynek pedig harc az előfeltétele[1]. Az ószövetségi könyvek a háborút az emberi állapot egyik lényeges velejárójának tekintik. Az ókori keleti népek tapasztalatát a bibliai gondolkodás Izrael sorsának képébe is belevetítette. A Seregek Urát úgy is tisztelték, mint a nép győzelemre segítőjét (vö. például Zsolt 74, Z3-IS; 89,10-11).

Share
Bővebben...

“A Püspöki Konferencia nem fog együtt az Úr elé állni. Egyedül leszek.”

 alt 

Egy beszéd, amelyet olvasva szent irigység fog el Tyler Egyházmegyéjének híveivel és papjaival szemben, akiknek az Úr ilyen püspököt adott. Joseph Strickland igaz főpásztor, nagy vigasztalás, hogy van ilyen püspök, ezért is ajánlom olvasásra gondolatait.

Közel a vég. Talán arra gondolsz, hogy “Ó, a püspök most nagyon apokaliptikus hangot üt meg!”. De valójában csak a liturgikus év végére utalok. Ez az utolsó vasárnap – a következő vasárnap Krisztus Király – és aztán csodálatos módon újra kezdjük az egészet. De arra bátorítok, hogy elmélyülten hallgassuk és olvassuk újra ezeket az olvasmányokat; hatalmas erejük van.

Share
Bővebben...

Vianney Szent János: A gyónás

alt

Gyermekeim, amikor az embernek egy kis folt van a lelkén, tegyen úgy, mint akinek pompás kristálya van, és gondosan őrzi. Ha a kristályt por lepi, siet letörölni, és a kristály újra tiszta, fényes! Hasonlóan ti is, amint kis foltot vesztek észre a lelketeken, használjátok tisztelettel a szenteltvizet, végezzetek valami jó cselekedetet, amelyhez bűnbocsánat van fűzve: alamizsnálkodás, térdhajtás az Oltáriszentség előtt, szolgálat a szentmisénél...

Share
Bővebben...

„A szeretetnek rengeteg másolat-fokozata van”

 alt

Dr. Gál Péter atya 2021. október 31-i homíliája

Kedves testvérek, a szeretet életrendjét, világrendjét alkotta meg a Mennyei Atya a teremtésben. Az angyalok és a másik tudatos teremtmény az ember számára, nyilvánvalóvá válik és fölismerés, hogy a szeretetben van csak élet, mert Isten élete szeretet. Csakhogy bármennyire is lett a kereszténység révén ez a szó, ez a fogalom közkinccsé, egyúttal elcsépelté is lett. És minden hivatkozásban szerepel. És ezzel a közélet az evilágban segít a szeretet szót lejáratni. Segít a szeretet másolatainak.

Share
Bővebben...

Akik látták a poklot (1)

altGiuliani Szent Veronika, 1839-ben XVI. Gergely pápa által szentté avatott szerzetes, aki 1660. december 27-én született a közép-itáliai Mercatellóban, hetedik gyermekként. Szülei Orsolya névre keresztelték. 7 éves volt, amikor édesanyjuk meghalt, ekkor érezte először a vágyat, hogy életét Krisztusnak szentelje. E hívás egyre erősebbé vált, mígnem 17 éves korában Cittá di Castelloban belépett a kapucinus szerzetesnők kolostorába. Életének további részét itt töltötte. A kolostor apátnője volt 1716-tól 1727-ben bekövetkezett haláláig.

A szerzetesközösségben a Veronika nevet kapta, ami azt jelenti: „igaz kép”. Nevének megfelelően Veronika valóban a keresztre feszített Krisztus valódi képévé vált élete során, a bűnbánaton, a misztikus élményeken, a belső szenvedéseken át.

Share
Bővebben...

Hagyd abba a fülcsiklandozást, és hirdesd az evangéliumot!

alt

Ez válasz egy papnak az egyik egyházmegyei újságban megjelent írására, amely lényegében azt állítja, hogy mindig közös értékeket és közös nézeteket kell keresnünk minden olyan emberrel, aki nem ért egyet velünk - ez hamis irenizmus [béke kedvéért történő megalkuvás]. Igaz ugyan, hogy „a szelíd felelet csillapítja a haragot” (Péld 15,1), de vannak olyan helyzetek is, amikor megfelelően KEMÉNY, verbális SZERETETRE lehet szükség.

Share
Bővebben...

Miért bízhatunk a világ legjobb üzleti könyvében

 alt

Könyvemben, az Üzlet a javából: Időtlen bölcsességek a Példabeszédek könyvéből a mai üzleti világ számára (Business at Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace), azt a nézetet vallom, hogy a Biblia a legjobb üzleti könyv, amit valaha írtak. Hosszú idő telt el a megírása óta, de erről napról napra, egyre jobban megbizonyosodom. Biztos vagyok benne, hogy ha az üzleti világ minden szereplője tanulmányozná és alkalmazná a Bibliában levő elveket, akkor a siker gyakorlatilag garantált.

Share
Bővebben...

Tower Vilmos: Vigasztaló gondolatok (7)

altJúnius

Június 1.

A Szentírás szava:

„Nektek megadatott Krisztusért, nemcsak hogy higgyetek benne, hanem hogy szenvedjetek is érte.” (Fil 1,29) „Senki meg ne tántorodjék a szorongatásokban. Hiszen ti tudjátok, hogy ez a rendeltetésünk!” (1Tessz 3,3)

Június 2.

Szent Péter, a főapostol, Krisztus első földi helytartója, így szól hozzánk: „Kegyelem az, ha valaki Isten iránt való lelkiismeretességből tűri a viszontagságokat igazságtalanul szenvedvén … Krisztus is szenvedett érettünk, példát hagyván nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek; aki bűnt nem tett, sem álnokság az ő szájában nem találtatott, ki midőn szidalmaztatott, nem szidalmazott, midőn szenvedett, nem fenyegetődzött, hanem átadta magát az őt igazságtalanul elítélőnek; ki a mi bűneinket maga elviselte testében a fán, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk.” (1Pét 2,19–24)

Share
Bővebben...

Multikulturalizmus és az evangélium

alt

Egy cikk erejéig szeretném ünnepelni a multikulturalizmust. De nem akármelyiket, hanem azt, amely Krisztusban van. A multikulturalizmust Krisztuson kívül rendkívül kockázatosnak tartom. Összetartó erő nélkül a kultúrák vegyítése rengeteg társadalmi feszültséget szül, a mai nyugati elitek pedig mintha ijesztően naivak lennének a világnézetek jelentőségével és a bűn erejével kapcsolatban. Hosszútávon elkerülhetetlenek a konfliktusok, ha egészen különböző hitekkel és szokásokkal élő embereket nagy mennyiségben összekeverünk. Ha a különbségeket nem hidalja át valami közös cél és a szeretet, kicsi az esélye annak is, hogy ezeket a konfliktusokat békésen oldják fel. Viszont amennyire nagy kockázat a multikulturalizmus a társadalmakban, annyira nagy áldás lehet az egyházban. Ez utóbbiról hadd mondjak néhány szót.

Share
Bővebben...

Szabadulás a sátántól

Varga László püspök homiliája, Évközi 4. vasárnap

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.