Hitvédelem

Amikor az ima hatékonynak bizonyult a járvány ellen

alt

A koronavírussal foglalkozó állami tisztviselők elfelejtettek egy intézkedést - az imák fontosságát. Az ilyen megfontolást egy olyan világi társadalom elveti, amely nem hisz abban, hogy Isten képes cselekedni az általa teremtett természeten. Az ima így hatástalan.

A történelem az ellenkezőjét bizonyítja. Az Egyház számtalan olyan esetet jegyzett fel, amikor egyének és társadalmak az ima ereje által menekültek meg. A modernitás inkább a tudományt imádja, mint egy új istent, aki mindent megtehet. Két nagyon közismert személyiség közelmúltbeli nyilatkozatai is ezt a világi hozzáállást tükrözik.

Share
Bővebben...

Böjte Csaba: A reményről

A ferences szerzetes előadása a NEK-en

Share

A tisztaság pozitív oldalának ápolása az értelemmel

alt

A szerző, Mark Hendrickson „A tisztaság erénye” című hosszú cikkében a tisztaságot úgy határozza meg, mint „a házassági szövetségen kívüli intim szexuális kapcsolatoktól való tartózkodást”. A probléma azonban azzal, ha valamit negatívan definiálunk - arra utalva, hogy mi az, ami nem az, vagy amit nem tesz -, az, hogy ezzel megkérdőjelezzük, hogy mi az, vagy mit tesz. Ha a békét úgy határozzuk meg, mint a háború hiányát, akkor kihagyjuk, hogy mi a béke. A tisztaság nem egyszerűen egy hosszú „nem”.

Share
Bővebben...

Se jel, se láng, csak csönd

alt

A zaj felesleges információ. Az elektronikában, a híradástechnikában például a zaj a közvetítendő jel frekvenciájában okoz zavart. Régen a tv-adásban szellemképként jelent meg a zaj, ma, a digitális jelátvitelben pixelekben vagy szaggatózó mozgásban: nem lesz tiszta a kép.

A zaj eltereli a figyelmet. Fúrnak, faragnak a szomszédban? Rövid időn belül már csak a zajra vagyunk képesek koncentrálni, minden más háttérbe, feledésbe merül.

Share
Bővebben...

Mária anyja a Bölcsességnek, és Őt ajánlja fel a világnak

alt

Dom Jean Pateau, Fontgombault apátjának prédikációja Boldogságos Szűz Mária születése alkalmából. Fontgombault, 2021. szeptember 8.

Kedves Testvérek és Nővérek! Szeretett Fiaim, és legfőképpen ti, akik ki fogjátok mondani az örökfogadalmat, hogy fogadalmas oblátusok legyetek!

A Szűzanya születésének szentelt mai napon a Példabeszédek könyvéből és a Máté evangéliumából vett olvasmányok némileg meglepőek. A szövegek két kitekintést nyújtanak, az egyik a világmindenség keletkezéséről, a másik Jézus genealógiájáról szól, miközben Mária, az ünnepelt alig van jelen, pusztán futólag említik.

Share
Bővebben...

SZŰZ MÁRIA megkoronázása – 2000. augusztus 15.

alt

2000-ben elkészült egy rekonstrukciós korona, Csomor Lajos aranyműves készítette, a „Szent István-kori állapot szerint", vagyis rajta van a Szűzanya képe és a feltételezett két Arkangyal képe.

A 2000-ben elkészült koronát 2000. július 5-én II. János Pál pápa megáldotta és ezeket a szavakat mondta: „Amit ez a korona tanít, az világosítson meg benneteket.” Ezzel a pápa tanúbizonyságot tett arról, hogy ismeri a magyar múltat, a magyar történelmet és egyben a magyar küldetést is, ami hosszú távú irányt szab meg a magyarság számára, továbbá, ismeri a Magyar Szent Korona vitathatatlan jelentőségét.

Share
Bővebben...

„Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes”

alt

Magyar anyanyelvünk a katolikus anyaszentegyház hitének és tanításának egészen kiváló kifejező eszköze. A magyar kereszténységnek eredeti gazdagsága tükröződik abban a szókincsben, amely a Szentlélek Mátkáját illeti. Figyelemre méltó, hogy a magyar nyelv milyen nagyszerűen képes kimondani Isten Anyjának különlegesen áldott voltát.

A Boldogságos Szűz Mária mentes maradt az áteredő bűntől és annak minden szennyétől. Isten Őt kezdettől fogva kiválasztotta, egészen és teljesen betöltötte, lefoglalta és megszentelte: a mi Urunk Jézus Krisztus megváltása elővételezett módon, túláradó bőséggel áradt ki Reá. Az Angyali üdvözlet (Lk 1,26–38) vonatkozó kulcsfontosságú kifejezését emlékezetet meghaladó idő óta malaszt szóval imádkozza a magyarság.

Share
Bővebben...

"Ajándékként ismered a testedet?"

Veni Sancte szentmise a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskolaközpontban

2021. szeptember 2. Varga László megyéspüspök

Share

Útkeresésben van-e az európai kereszténység?

altNem véletlen, hogy a mai nyugati világban folyik a harc a keresztyénség kisajátításáért is.

„Hallom, némelyek szerint a mai európai kereszténység útkeresésben van. Ez nekem új. Eddig úgy tudtam, hogy a keresztyénségnek állandó üzenete van, amely üzenetet annak közvetítői úgy fogadtak el és úgy adtak tovább, mint Istentől kapott üzenetet.

Share
Bővebben...

Kártyavár a Katolikus Egyház?

alt

Észrevettem, hogy van egyfajta félelem, ami áthat sok katolikus beszélgetést a mai egyház problémáiról. Függetlenül attól, hogy a téma valami, amit Ferenc pápa mondott, vagy a második vatikáni zsinat szerepe, vagy a legújabb bürokratikus botrány az Amerikai Püspöki Konferencián, van egyfajta félelem, hogy valami fog történni, ami meghamisítja a katolikus vallást - hogy a Katolikus Egyház egy kártyavár, ami bármelyik pillanatban összeomolhat.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.