Hitvédelem

Megtalálni az elégedettséget az elégedetlenség világában

alt

Sok évvel az internet és a közösségi oldalak elterjedése előtt készült egy nagyon gazdag emberrel egy interjú. A beszélgetés végén a riporter még egy kérdést feltett a milliárdos iparmágnásnak: „Uram, mennyi az elég?” A gazdag ember enyhe vigyorral a száján és a kezével gesztikulálva csak annyit felelt: „Csak még egy kicsi kell.”

Úgy tűnik, ez materialista korunk mottója: „Csak még egy kicsit.” Más szóval a túl sok sosem elég. Mert arra lettünk kondicionálva, hogy soha ne legyünk elégedettek azzal, amink van.

Share
Bővebben...

"Mi pedig mindig ítéletet akarunk hozni"

GalP

Dr. Gál Péter: Homilia az évközi 7. vasárnapra

A MEGBOCSÁTÁSRÓL

Kedves testvérek!

Nehéz témát hallottunk az Úr Jézustól, valljuk meg őszintén. Nem szoktuk kitenni magunk elé a szövegét a ma hallott ószövetségi jelenetnek, amelyben csodálatosan viselkedik Dávid király, az ellene küzdő Saul királlyal szemben megbocsájt neki.

Share
Bővebben...

A Papp megint válaszol: házasság a menyországban, kétkedő katolikus, bátorság koronavírus idején

 alt

István (Budapest)

A szentségi esküvőn testileg-lelkileg holtodiglan-holtomiglan esküszünk hűséget. A halál azonban csak a testünket érinti, így kérdés marad, hogy a földön megkötött házasság lelkek közötti szeretet-köteléke megmarad-e a testi halál utáni öröklétben?

Nazianzoszi Szent Gergely (IV.sz.) levélben kér elnézést egy örömapától, mert nem tud elmet a nni, hogy a fiatalok kezét egymásba fűzze, s kettejük kezét Isten kezébe helyezze. A cselekvő jobbkezek összefűzése egy ősi gesztus, a Bibliában (Tóbiás könyve) és az antik görög-római jog világában is jelen van. S aztán megjelenik a szarkofágokon is: hiszik, hogy a kezek továbbra is össze vannak fűzve a halál után is. A keresztények a legelejétől hiszik, hogy a szeretetkapcsolatok megmaradnak. Bár az egyházjog „csak” a halálig vár el hűséget, s az özvegyek újra házasodhatnak, mégis reméljük, hogy a szentségi házasság nem csak evilági ügy, hanem örökké megmarad.

Share
Bővebben...

Garrigou-Lagrange: A tudomány vallása és korunk

alt

Részlet A belső élet három korszaka c. művéből (P. Reginald Garrigou-Lagrange, O.P.)

Az egyetlen szükséges dolog kérdése a jelen korban

Amit az imént mondtunk, az minden időben igaz; de a belső élet kérdése ma élesebben merül fel, mint számos más, a miénknél kevésbé zaklatott korszakban. Ennek az érdeklődésnek a magyarázata abban rejlik, hogy sok ember elszakadt Istentől, és megpróbálta Nélküle megszervezni a szellemi és társadalmi életet. A nagy problémák, amelyek mindig is foglalkoztatták az emberiséget, új és olykor tragikus színezetet kapnak. Ha Isten nélkül akarunk boldogulni, aki először Ok és végül Cél, az szakadékba vezet; nemcsak a semmibe, hanem a semminél is rosszabb fizikai és erkölcsi nyomorúságba.

Share
Bővebben...

A te vállalkozásodért imádkozik valaki?

alt

„Ezért a vállalkozásért senki nem könyörög.” Hallottunk már ilyen kijelentést? Vagy épp mi magunk mondtuk már? Általában egy ilyen kijelentés az üzlet sikertelenségét vetíti elő, amin már az ima se segít.

Ugyanakkor vizsgálhatjuk ezt a kérdést teljesen más szemszögből is. Tapasztalataim szerint sok kis és nagy vállalkozás épp azért bukik el, mert nem imádkoznak érte. Vannak vezetők és tulajdonosok, akik Isten vezetése és útmutatása helyett saját maguk határozzák meg az irányt. Nincs helye annak a mérlegelésére, hogy Isten mit gondol szándékaikról.

Share
Bővebben...

Bolondok Krisztusban

alt

(Jurogyivije)

A Krisztus kedvéért való ostobaság, vagy ahogy az orosz mondja, a „jurodsztvo”, a „keresztig való szeretetnek” egyik kifejeződési formája. Ezt sehol máshol nem tapasztalhatjuk olyan mértékben, mint Oroszországban.

A „jurodsztvo” a legnagyobb önátalakítások egyike, melyet az ember magán végbevihet. Alapja, hogy a lélek átérzi Istennel szemben elkövetett félelmetes hibáit. Ez az érzés gátolja azután, hogy örüljön evilág javainak, kényszeríti, hogy szenvedjen: részt vegyen Krisztus passiójában. Ennek a „podvig”-nak (hőstett) a sajátsága abban áll, hogy az ember önként, szabadon vállalja a megaláztatásokat, hogy növekedjék szelídségben és alázatosságban és hogy szeretete – ellensége és üldözői iránt is – egyre tökéletesebben kibontakozhassék. Ez életre- halálra szóló küzdelem: nemcsak a bűnnel, hanem annak legmélyebb gyökereivel szemben is, melyek nem mások, mint az emberiség.

Share
Bővebben...

Döntés és cselekvés - Papp Miklós előadása

Share

Podcastként hallgatható a keresztény lelkiség klasszikusa

alt

Utazás, sportolás vagy házimunka közben is hallgathatod a 15. századi szerző életbölcsességét.
Kempis Tamás: Krisztus követése című művét a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár oldaláról töltheted le Chrome vagy Brave böngészőből, ide kattintva:

Share
Bővebben...

"Erre a bensőséges kapcsolatra vágyik Isten"

Evangélium elmélkedés 2022. január 16.

Évközi 2. vasárnap, Bíró László püspök

Share

A bibliai alapelvekben bízhatunk a munkahelyen is

alt

Néhány évvel ezelőtt kiadtam egy könyvet: Üzlet a javából: A példabeszédek könyvének időtlen bölcsességei a mai munkahelyek számára. Ebben a hétfői Mannákból gyűtöttem össze az írásokat, hogy bemutassam a bibliai alapelveket, amelyek a 21. századi üzleti világra is érvényesek. A visszajelzések pozitívak voltak. Mind egyének esetében mind céges szinten gondolkodásra és a téma megvitatására bátorította az olvasókat.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.